Urantia-Kirja Intiassa

...
Tulostettava versioTulostettava versio Shivli Sharma ja Mark Bloomfield - Intialaisten Urantia-kirjaa kohtaan New Delhin
Shivli Sharma ja Mark Bloomfield - Intialaisten Urantia-kirjaa kohtaan New Delhin
booth during the book fair in India.

Intialaisten Urantia-kirjaa kohtaan New Delhin kirjamessuilla vuonna 1999 osoittaman kiinnostuksen rohkaisemana Urantia-säätiö päätti osallistua myös Maailman kirjamessuille New Delhissä helmikuussa 2000. Aasian ja Afrikan suurimpana kirjatapahtumana messut täyttivät yhdeksän näyttelyhallia Pragati Maidanin näyttelykeskuksessa New Delhissä. Näytteille pannut kirjat olivat valtaosaltaan englanninkielisiä niin, että vain yksi yhdeksästä hallista oli varattu hindin-ja muunkieliselle kirjallisuudelle.

Intian koulutettu keskiluokka käyttää sivistysriennoissaan mieluiten englantia. Intiaa vaivaavasta valtavasta köyhyydestä ja lukutaidottomuudesta huolimatta tämä eturiviin nouseva koulutettu keskiluokka, jonka arvioidaan olevan 10 prosenttia väestöstä, on lukumääräisesti 100 miljoonaa ihmistä. Kustannusala on kääntänyt katseensa juuri näiden markkinoiden suuntaan.

Kolme kirjatukkua sopi ottavansa Urantia-kirjan levitykseensä allekirjoittamalla säätiön kanssa asiasta sopimukset. Tukuista yksi on Intian suurimpia ja sen jakelukanavat kattavat koko maan. Toinen tukku on erikoistunut hengelliseen ja uskonnolliseen kirjallisuuteen, ja sen Katmandun keskipisteestä eri suuntiin lähtevät jakelukanavat kattavat koko Nepalin ulottuen Intiaan asti. Katmandun ja Varanasin "megakauppoja" pidetään oppineisuuden keskuksina. Niiden erikoisalana ovat uskonto ja filosofia, ja kaikkialta maailmasta saapuvat matkamiehet käyvät niissä ahkerasti etsiessään hengellistä valaistumista.

Säätiön osasto New Delhin Maailman kirjanäyttelyssä ei ollut hetkeäkään hiljainen. Intialaisilla, joista useimpien taustana on joko hindulaisuus tai islam, osaavat hyvin englantia ja olivat varsin vastaanottavaisia Urantia-kirjaa kohtaan. Kirjan hengellinen ja filosofinen arvo tuli välittömästi tunnistetuksi. Yli 100 kirjaa myytiin. Varsinkin hindujen oli helppo suhtautua avoimesi kirjan filosofiaan, eikä sen yli-inhimillinen alkuperä heitä hätkähdyttänyt. Useimmat osastollamme pistäytyneet olivat joko opiskelijoita tai toimihenkilöitä; monet olivat opettajia. Intian sosiaaliset ongelmat tuntuivat huolettavan useimpia. Monet uskovat koulutuksen olevan heidän yhteiskuntansa kohenemisen avain. On selvää, että hindu-uskonto tarjoaa hedelmällisen maaperän kirjan ja sen opetusten vastaanottamiselle. Messuosaston hoitamiseen osallistunut säätiön edustaja on vuodesta 1997 lähtien toimittanut lähes 1000 Urantia-kirjan kappaletta Intian kirjastoille. Urantia-säätiö jatkaa kirjan levittämistä laajassa mitassa intialaisten keskuuteen. He ovat niitä, joiden vastuulla on muutoksen aikaansaaminen maassaan, jaUrantia-kirjan opetukset saattavat innoittaa heitä.

Kannaltamme yksi kirjamessujen kohokohdista oli sopimuksen solmiminen merkittävän ei-kaupallisen kristillisen yhdistyksen johtajan kanssa. Yhdistyksen tavoitteena on edistää kristillistä tietoa kautta Intian. Johtaja, joka on pastori, tarjoutui toimittamaanUrantia-kirjoja Intian teologisten korkeakoulujen kirjastoille. Kyseinen ei-kaupallinen yhdistys on olemassa sitä varten, että se painattaa ja julkaisee kaikkea, joka edistää Jeesuksen kristillistä sanomaa tai ihmiskunnan veljeyttä ja yhtenäisyyttä. Tutkittuaan kirjamme sisällysluettelon ja luettuaan muutaman kohdan pastori päätteli Urantiakirjan olevan hengellisesti suurimerkityksellinen ja suureksi hyödyksi kristillisten korkeakoulujen teologian opiskelijoille. Hän järjesti jakeluverkostonsa kautta yli kahdensadan kirjan toimituksen teologisille korkeakouluille kautta Intian sekä kirkkojen keskustoimistoille ja muille soveliaille instituutioille. Pastori sanoi myös, että hän olisi mielissään, jos saisi tuoda Urantia-kirjan Intian yli tuhannen englanninkielisen teologian opiskelijan saataville. Kirjamessujen jälkeen saimme pastorilta kirjeen, jossa hän kertoo: "Toivomme, että soisitte meille mahdollisuuden meidän olla lähetystyökumppaninne levittääksemme Hänen tietämystään tässä maassa, sillä työskentelemme kumpikin Hänen valtakuntansa hyväksi." Säätiö on saanut Intiasta jo myös kiitoskirjeitä kirjastonhoitajilta ja teologian opiskelijoilta.

Urantia-kirja lausuu hindulaisuudesta ja Intiasta muun muassa seuraavaa:

Sen [hindulaisuuden] suuri voima on siinä, että se on osoittautunut Urantialla esiintyvistä uskonnoista kaikkein mukautuvimmaksi ja vähiten jähmettyneeksi. Se kykenee muuntumaan lähes rajattomasti, ja puitteet, joiden sisällä se sopeutuu joustavasti mitä erilaisimpiin käsityksiin, ulottuvat epätavallisen laajalle... [1031:9]

Tänä päivänä Intiassa tarvitaan ennen muuta Jeesuksen evankeliumin julkituomista --sitä, että Jumala on Isä ja ihminen on poika, sekä tästä johtuvaa kaikkien ihmisten veljeyttä, mikä toteutuu henkilökohtaisella tasolla rakastavana huolenpitona ja sosiaalisena palveluna. Tarpeellinen filosofinen käsitteistö ja tarpeellinen kulttistruktuuri ovat Intiassa jo olemassa. Mitä tarvitaan, on Ihmisen Pojan alkuperäisessä evankeliumissa julkituodusta dynaamisesta rakkaudesta singahtava elävöittävä kipinä --edellyttäen, että tämä evankeliumi riisutaan niistä länsimaisista dogmeista ja opinkappaleista, jotka ovat olleet omiaan tekemään Mikaelin elämäntyönä olleesta lahjoittautumisesta valkoisen miehen uskonnon. [1032:2]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään