Michael Foundation Haastoi Urantia-Säätiön Oikeuteen Tekijänoikeuksien Lainmukaisuuden Kyseenalaistaen

Tulostettava versioTulostettava versio

Toukokuun 12. päivänä 2000 Harry McMullan III:n omistama Michael Foundation Inc haastoi Urantia-säätiön liittovaltion Länsi-Oklahoman piirioikeuteen kyseenalaistaen Urantia-säätiön Urantia-kirjaan kohdistuvien tekijänoikeuksien lainmukaisuuden. Haaste väittää, että säätiön tekijänoikeudet ovat pätemättömiä, tai vaihtoehtoisesti että Michael Foundationin kirja Jesus --A New Revelation [Jeesus --uusi ilmoitus] ei loukkaa tekijänoikeuksia. Michael Foundation pyrkii saamaan jutun oikeuden käsittelyyn Oklahomassa, jossa hra McMullan asuu.

Kesäkuussa 1999 hra McMullan julkaisi ja toimitti levitykseen erillisen julkaisun, jonka nimi on Jesus --A New Revelation ja joka sisältää ensimmäinen luku poissulkien Urantia-kirjan IV osan. Kun yritykset ratkaista asia hra McMullanin kanssa oikeuslaitokseen turvautumatta olivat kariutuneet, Urantia-säätiö päätti puolustaaUrantia-kirjaan liittyviä tekijänoikeuksia Yhdysvaltain oikeuslaitoksen kautta. Johtokunta jätti oikeudenkäynti-hakemuksen marraskuussa 1999 pyytäen Arizonan piirioikeutta antamaan Michael Foundationille määräyksen lopettaa jatkuva tekijänoikeuksien rikkominen. Urantia-säätiö jätti hakemuksen Arizonan piirioikeudelle siksi, että useat jutussa kuultavat todistajat ovat lähiseudulta ja kyseinen oikeus on sitä paitsi perehtynyt Urantia-kirjaan liittyviin kysymyksiin ja olosuhteisiin aikaisemmin Urantia-säätiö vastaan Maaherra -oikeusjutussa antamiensa päätösten vuoksi. Mainituilla päätöksillään oikeus piti yhdeksännelle piirille tehdyn valituksen jälkeen tekijänoikeudet voimassa ja tulkitsi vastaajan loukanneen tekijänoikeuksia. Michael Foundation oli todistetusti lähettänyt 34 kappaletta laittomia kirjojaan suoraan Arizonaan ja lisäksi siellä mainostanut ja myynyt teosta, tästä huolimatta oikeus katsoi, etteivät Michael Foundationin yhteydet Arizonaan riittäneet oikeutukseksi tuomioistuimen soveltaa tapaukseen "in personam" lainkäyttöä.

Toukokuun 8. päivänä 2000 Arizonan piirioikeus päätti hyväksyä Michael Foundationin vaateen jättää juttu prosessuaalisista syistä käsittelemättä. Päätös ei millään tavoin vaikuta Urantia-säätiön oikeuteen ajaa asiaa muussa tuomioistuimessa eikä se millään muotoa kuvasta jutun ansioita tulla käsitellyksi.

Välittömästi sen jälkeen, kun jutun käsittely Arizonassa oli hylätty, hra McMullan jätti haasteensa Oklahoman tuomioistuimelle. Johtokunta luottaa siihen, että käsiteltiinpä juttu missä oikeusistuimessa hyvänsä johtokunnan huolille tekijänoikeuksien suojelemisesta suodaan täysimääräinen ja oikeudenmukainen käsittely.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään