Urantia-Kirjan IV Osan Laiton Painos

Tulostettava versioTulostettava versio

Toteamme suruksemme, että yksi veljistämme ja lukijatovereistamme, Fellowshipin yleisneuvoston ja toimeenpanevan komitean jäsen sekä järjestön rahastonhoitaja Harry McMullan III on nähnyt hyväksi painattaa erikseen englanninkielisen Urantia-kirjan IV osan (lukuun ottamatta lukua 120, "Mikaelin lahjoittautuminen Urantialla"). Kaksi johtokunnan jäsentä, hra McMullanin vanhoja ystäviä, sekä lukuisat muut henkilöt ovat toistuvasti vedonneet häneen, jottei hän toteuttaisi tätä epäviisasta tekoa, julkaisisi tätä laitonta ja auktorisoimatonta teosta.

Pidämme seuraavista syistä turmiollisena sitä, että hra McMullan julkaisi IV osan erillään osista I, II ja III:

  1. Kirjan laatijat ovat esittäneet meille huolellisesti maalatun kuvan kosmoksesta, sen alkuperästä, historiasta ja kohtalosta suhteessa Jeesuksen, Luoja-Poikamme, elämään ja opetuksiin siinä, millä tavoin hänet kirjan I, II, III ja IV osassa huolellisesti esitellään.
  2. Se ottaa vapauden tehdä omaperäinen tulkinta ilmoituksenantajakomission aikomuksista, joka antoi meille tekstin yhtenä kokonaisuutena. Se ei säilytä tekstiä sellaisena kuin se meille annettiin—tekstikokonaisuutta—koskemattomana.
  3. Se esittää Urantia-opetukset kristillisenä kulttina—varsinkin kun kirjan kannessa esiintyy ristiinnaulittu Kristus—pikemminkin kuin viidentenä käänteentekevänä ilmoituksena suurenmoisine opetuksineen koko maailmalle toisistaan poikkeavine kulttuureineen ja uskontoineen.
  4. Se rohkaisee muita rikkomaan kirjan kokonaisuuden, rikkomaan lakia ja loukkaamaan tekijänoikeuksia.
  5. Se on uhmakas Urantia-säätiön tarkoitusperien ja sen luottamustehtävän häväistys.
  6. Se on laiton—lue asiasta enemmän Library of Congressin verkkosivustosta: http://www.copyright.gov/circs/circ01.pdf

Sivulla 215 Uversan Jumalallinen Neuvonantaja varoittaa meitä:

[O]n aina tarjolla suuri vaara sortua tarkastelemaan asioita rajoittuneesta näkökulmasta, sortua erheeseen, joka piilee kapea-alaisessa todellisuuden ja jumaluuden käsittämisessä.

Esimerkiksi: Ihmismieli tahtoisi luonnostaan lähestyä näissä ilmoituksissa esiteltyä kosmista filosofiaa etenemällä yksinkertaisesta ja finiittisestä monimutkaiseen ja infiniittiseen, inhimillisistä lähtökohdista jumalallisiin päämääriin. Mutta se tie ei johda hengelliseen viisauteen. Tämä menetelmä on helpoin tie tietynkaltaisen geneettisen tietämyksensaavuttamiseen, mutta parhaimmillaankin se voi paljastaa vain ihmisen alkuperän; hänen jumalallisesta määränpäästään se paljastaa vain vähän tai ei mitään. [214:1-2]

Urantia-säätiön johtokunta ja henkilöstö, Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen johto ja monet Fellowshipin jäsenet ovat ajatuksin, sanoin ja teoin edistäneet ja ajaneet tarmokkaasti lukijoiden ja lukijaryhmien väliseen yhtenäisyyteen ja yhteistoimintaan tähtäävää politiikkaa. Toimien omin päin ja ilman Fellowshipin yleisneuvoston hyväksyntää hra McMullan, Fellowshipin rahastonhoitaja, ja Alliance Steel -yhtiön omistaja ja hallituksen puheenjohtaja, on painattanut laittomasti 15.000 kappaletta Urantia-kirjan IV osaa. Niin tehdessään hän aiheuttaa ristiriitaa ja jakautuneisuutta lukijakunnan keskuudessa.

Herra McMullania lähellä olevat lähteet ovat kertoneet meille, että hän olisi riemuissaan, jos säätiö ryhtyisi oikeustoimiin häntä vastaan ja että hän käyttäisi henkilökohtaisia varojaan miljoonia dollareita murtaakseen säätiön tekijänoikeudet ja tehdäkseen siitä sillä keinoin julkista omaisuutta. Tällaisia näkemyksiä julistaessaan hän tuo julki päättäväisyytensä "hävittää" Urantia-säätiö.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään