Puheenjohtajalta

Tulostettava versioTulostettava versio
Richard Keeler

Osallistuin johtokunnan muiden jäsenten mukana hiljattain Fellowshipin kansainväliseen konferenssiin (IC99) Kanadan Vancouverissa. Koin siellä osanottajien taholta jotakin, jota luonnehtisin tuntemukseksi siitä, että nuoren liikkeemme halutaan yhdistyvän ja tervehtyvän. Monet Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen (IUA) sekä Fellowshipin jäsenet osallistuivat konferenssiin; kummankin organisaation paikalliset jäsenet työskentelivät yhteistoiminnassa konferenssin hyväksi. Samanlaiset paikallistason yhteistyöilmiöt näyttävät lisääntyvän. Tämä on pantava tyydytyksellä merkille.

Johtokunnan jäsenet kutsuttiin kertomaan Urantia-säätiön työstä. Mo Siegel puhui kirjan jakelusta ja hänen ajatuksenaan oli, että "meidän tulisi kalastaa siellä, missä apaja on suurin", toisin sanoen kääntää kirja ensin kielille, joita useimmat ihmiset puhuvat. Kwan Choi puhui kehotuksesta levittää Jeesuksen opetukset joka puolelle maailmaa, ja hän käytti alkukristittyjen yhteisön kokemuksia viitekehyksenä. Hän puhui myös säätiön käännöstyöstä sekä tiimityön tärkeydestä. Gard Jameson puhui siitä, että säätiön tehtävänä on julkaista teksti koskemattomana sekä siitä, että tarvitaan yhteistyötä ponnistuksissamme kirjan ja sen opetusten levittämiseksi. Omassa puheenvuorossani keskityin siihen, että olemme omistautuneet liikkeen tervehdyttämiseen ja yhdistämiseen. Korostin kommunikoinnin, toinen toistemme tukemisen ja rakastamisen ja toistemme puolesta rukoilemisen tarvetta. Meidän tulee oppia rakastamaan ja antamaan anteeksi.

Muiden lukijoiden tavoin johtokunnan jäsenet ovat kokeneet, että kirjan opetuksilla on voima saada meidät pyrkimään korkeammalle ja syvemmälle. Tiedämme, että ilmoitus kokonaisuutena on paljon suurempi kuin sen osien summa; että jollakin salaperäisellä tavalla ilmoituksen todellinen voima on kuin kankaan kuvio, joka pitää sanat, käsitteet ja opetukset yhdessä yhtenä totuudellisena kokonaisuutena, ja se tekee mahdolliseksi ilmoituksen elää ja hengittää sydämessämme, mielessämme ja sielussamme.

Tästä ja muista syistä omistaudumme koko tekstin varjelemiseen sen koskemattomassa muodossa, jotta tulevilla sukupolvilla on sama tilaisuus kuin meillä on ollut saada kokea näin syvä uuden totuuden kosketus mielessämme ja sielussamme. Johtokunnan jäseninä meidän yksilökohtaisena palvelutapanamme saattaa olla palvelu Urantia-säätiön kautta, mutta kaikki Jumalan uskonpojat ja -tyttäret juovat kuitenkin samasta lähteestä—ilmoitetun totuuden lähteestä, joka on uskottu kaikkien niiden halukkaiden vastaanottajien vastuulle, jotka puolestaan antavat lahjana tätä totuutta hyvyyden ja rakkauden kera kanssaihmisilleen.

Rukoilemme, että jokainen lukija, jota tämä ilmoitus on koskettanut, tulee mukaamme työhön alkuperäisen tekstin suojelemiseksi niitä varten, jotka tulevat meidän jälkeemme, ja samalla tuovat julki sen totuuksia ainutlaatuisen luovilla ja persoonallisilla tavoilla auttaen niin muita kokemaan sen muutoksiin johtavan voiman.

Olemme varsin tietoisia siitä, että jotkut lukijat eivät hyväksy säätiön käyttämiä keinoja tekstin varjelemiseksi. Vaikkemme tohdi pyytää ketään luopumaan omista vilpittömistä erimielisyyden ilmaisuistaan, haluaisimme silti pyytää tämän ilmoituksen ja Mestarin hengessä, että lukijayhteisön jäseninä me kaikki nostamme vuoropuhelumme ja henkilöiden välisten suhteidemme laatua tasolle, joka on tarkoitusperiemme yhteisyyden henkeyttämä ja keskinäisen kunnioituksen ja toinen toistemme rakastamisen hillitsemä. Niille, jotka haluavat elää näiden opetusten mukaan, on edessä valtava tehtävä.

Tarkoitusperien yhteisyyden myötä, kun niitä tukee tiimityön henki, ja kun Jumala on kumppaninamme, tulee tapahtumaan suurenmoisia asioita. Missä on rakkautta, siellä on aina myös ihmeitä.

Tiedämme, että valvojaenkelit tukevat meitä sananlevitystyössämme siinä määrin kuin täytämme Jeesuksen sydämessään tunteman toiveen, että me kaikki olisimme yhtä, aivan kuin hän ja hänen taivaallinen Isänsä ovat yhtä. Muistakaamme iäti Mestarin sanat:

"Tahtoisin, että teette vieläkin suurempia rakkauden tekoja uskovan veljesyhteisön valtakunnassa. Ja siksi annankin teille tämän uuden käskyn: Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Ja tämän myötä kaikki ihmiset tietävät tiedän olevan minun opetuslapsiani, jos näin toisianne rakastatte." [Urantia-kirja 1944:4]

"Ja kun maailma näkee nämä hedelmiä kantavat oksat—ystäväni, jotka rakastavat toisiaan niin kuin minä olen heitä rakastanut,—niin kaikki ihmiset tietävät teidän totisesti olevan opetuslapsiani." [1945:4]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään