Uutisia Kansainvälisestä Urantia-Yhdistyksestä Ja Muista Maailmanlaajuisista Lukijatoiminnoista

Tulostettava versioTulostettava versio

Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen konferenssissa Helsingissä 1998 tehtiin historiaa sikäli, että silloin perustettiin IUA:n kansallisten puheenjohtajain ja varapuheenjohtajain neuvosto. Neuvosto helpottaa lukija-ideoiden vuorovaikutusta ja ristipölytystä ympäri maailman.

IUA perustettiin seuraaville periaatteille:

  • Se kunnioittaa Urantia-säätiön oikeutta säilyttää The Urantia Bookin teksti pysyvästi koskemattomana ja sen oikeutta omistaa tekijänoikeudet ja rekisteröidyt merkit.
  • Se hyväksyy Urantia-säätiön perustamisjulistuksen ja on sitä kohtaan lojaali julistuksen velvoittaessa johtokuntaa levittämään Urantia-kirjan opetuksia sekä suunnittelemaan, kehittelemään ja toteuttamaan keinoja ja tapoja tällaisen levittämisen toimeenpanemiseksi.
  • Sen ja Urantia-säätiön välillä vallitsee keskinäinen riippuvuus niiden edistäessä Urantia-kirjan syvällistä opiskelua ja sen opetusten asianmukaista levittämistä.

IUA on viidessä vuodessa kasvanut jo siinä määrin, että siihen kuuluu nykyisin Australia/Uuden-Seelannin, Kolumbian, Perun, Suomen, Ranskan ja Yhdysvaltain sekä kohta Kanadan ja Viron kansalliset yhdistykset. Yhdysvalloissa toimii kaksikymmentäyksi ja Kanadassa kolme paikallisyhdistystä. Valmistelutyöt on tehty niin, että voidaan avata Internetin Urantia-kirja -koulu opettaja-ryhmänvetäjien kouluttamiseksi. Seuraavassa muutamia maailmanlaajuisen toiminnan kohokohtia:

Venäjä - opintoryhmiä perustetaan. Maan epävakaan poliittisen tilanteen ja talouskriisin aiheuttamat vaikeudet, jotka ovat haitanneet venäjännöksen levittämistä, ovat ratkeamassa.

Norja - vain pari vuotta sitten muodostettu Oslon opintoryhmä vahvistuu. Norjankielinen käännöshanke on alkamassa. Keskusteluja käydään monikansallisen IUA-yhdistyksen perustamisesta palvelemaan Norjaa, Tanskaa ja Ruotsia. Huomattava määrä ruotsalaisia ja norjalaisia osallistujia oli mukana vuoden 1998 kansainvälisessä konferenssissa Helsingissä.

Kreikka ja Kypros - kreikankielisestä maailmasta tulee yhä useammin lukijakyselyjä. Näyttää ilmeiseltä, että Ilmoituksen kääntäminen kreikan kielelle kiinnostaa yhä lukuisampia.

Ranska - ranskankieliset opintoryhmät vahvistuvat. IUA:n ranskankielinen yhdistys, l'Association Francophone des Lecteurs duLe Livre d'Urantia (A.F.L.L.U), on tarjoutunut vuoden 2002 kanainvälisen IUA-konferenssin isännäksi.

Belgia ja Espanja - belgialaiset ja espanjalaiset lukijat, jotka haluavat muodostaa IUA:n kansallisen yhdistyksen omaan maahansa, käyvät asiasta keskusteluja.

Alankomaat - opintoryhmät ovat hiljattain tapahtuneen hollanninkielisen käännöksen julkaisemisen jälkeen vahvistuneet. Suuri joukko hollantilaislukijoita osallistui vuonna 1998 ensimmäistä kertaa konferenssiin eli IUA:n Helsingin-konferenssiin.

Viro - vironkielinen käännöshanke etenee vakaasti. Viron kansallinen IUA-yhdistys perustetaan lähi aikoina. Virolaislukijat järjestävät viisipäiväisen konferenssin elokuussa 1999. Virossa myydään englannin-, suomen-, ja venäjänkielisiä kirjoja runsastuvin määrin.

Liettua - sadat ihmiset ovat paikallisten lukijoiden toimin tulleet tietämään Ilmoituksesta, jota kohtaan tunnettu kiinnostus lisääntyy.

Suomi - vuoden 1999 talvipäivät pidettiin tammikuussa. Kesäkonferenssi pidetään kesäkuun puolivälissä. Vuoden 1998 IUA-konferenssi osoitti, että suomalaislukijat ovat taitavia mielekkäiden ja arvokkaiden opintokonferenssien järjestämisessä. Opintoryhmät voivat hyvin ja vahvistuvat. Suomessa myydään Urantia-kirjan eri versioita asukaslukuun verrattuna enemmän kuin missään muualla. Suomen yhdistys on vuodesta 1985 lähtien julkaissut vuosineljänneksittäin lehteä; seminaareja ja luentotilaisuuksia järjestetään säännöllisesti.

Yhdistynyt Kuningaskunta - opintotilaisuuksia ja kesäkonferensseja on järjestetty säännöllisesti monien vuosien ajan. Hiljattain saatiin päätökseen kirjasto-ohjelma, jota toteutettaessa kaikille pääkirjastoille lahjoitettiin yksi Urantia-kirjan kappale.

Korea - viime vuoden kirjamessut Soulissa osoittivat, että Koreassa tunnetaan suurta mielenkiintoa Ilmoitusta kohtaan. Lukijaryhmä on jo perustettu, ja se odottaa kiihkeästi käännöksen valmistumista. Käännös julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Kanada - kolme IUA:n paikallisyhdistystä on saanut peruskirjansa ja kansallinen yhdistys on perusteilla. Säätiö perustaa toimistot palvelemaan sekä englanninkielisiä että ranskankielisiä provinsseja.

Australia / Uusi-Seelanti - ystävillämme "siellä alhaalla" on pitkä lista saavutuksia. Heidän kirjasto-ohjelmansa on ollut erittäin menestyksekäs. Heidän tavoitteenaan on saada kirja kirjastoihin joka puolella maailmaa. He ovat perustaneet Urantia-kirjaan liittyvän aineiston ja johdannaisteosten käsikirjaston, he ovat vuodesta 1983 lähtien järjestäneet konferenssin joka vuosi, he julkaisevat neljännesvuosittaista lehteä, heillä on opintoryhmiä maan joka puolella ja puolivuosittain järjestetään päivä, jolloin kummassakin maassa toimivat opintoryhmät kokoontuvat ja opiskelevat yhtä aikaa samaa aihetta.

USA - kansalliseen yhdistykseen USUA:aan kuuluvat kaksikymmentäyksi paikallisyhdistystä järjestävät paikallisia ja alueellisia konferensseja, julkaisevat uutiskirjeitä, luovat ja markkinoivat kalentereita ja toimivat opintotilaisuuksien isäntinä. Yksi paikallisyhdistys on koordinoinut menestyksellisesti vankilaprojektia, jonka puitteissa Yhdysvaltain liittovaltion jokaisen vankilan kirjastoon on lahjoitettu Urantia-kirja. Muuan toinen yhdistys on kattanut osavaltionsa kaikki kirjastot kirjalahjoituksin. Toinen yhdistys levittää opetuksia "Ajattelun helmiä" -kalenterilla, joka sisältää inspiroivia lainauksia Urantia-kirjasta. Kalenteri on piakkoin saatavilla myös espanjaksi.

Vuoden 1998 tammikuun jälkeen on perustettu paikallisyhdistys Puerto Ricoon, Coloradoon, Kansas-Missouriin ja Nevadaan. Yhdysvallat toimii isäntänä vuoden 2000 IUA-konferenssille, joka pidetään New Yorkissa. Se on taas yksi tilaisuus lisää kaikkialta maailmasta saapuvien lukijoiden tavata toisiaan ja vaihtaa ajatuksia.

Väli- ja Etelä-Amerikka - Perun ja Kolumbian kansalliset IUA-yhdistykset pitivät viime vuonna yhteisen konferenssin. Espanjankielisiä lukijoita on tuhansittain ja opintoryhmiä toimii Meksikon, Väli- ja Etelä-Amerikan joka puolella.

Israel - massa toimii vakiintunut 20-henkinen venäjänkielisten lukijoiden ryhmä.

Intia - kirjoja lahjoitetaan kirjastoille eri puolilla Intiaa.

Ghana - maahan on muodostunut lukijaryhmä, joka pyytää kirjalahjoituksia.

Senegal - jo vuosikausia toiminut opintoryhmä on tutustuttanut satoja ranskankielisiä lukijoita Le Livre d'Urantiaan.

Saksan-, portugalin-, italian-, liettuan- ja ruotsinkielisetkäännökset etenevät vakaasti, ja saamme yhä runsaammin kyselyjä mainituista käännöksistä kiinnostuneilta lukijoilta. Toivomme, että farsin- eli persiankielinen käännöshanke saadaan kohdakkoin alulle. Urantia-säätiö tukee kaikkia pääkielille tehtäviä käännöksiä.

Kaiken edellä sanotun lisäksi säätiön lukijapalvelut -osasto vastaanottaa kuukausittain satoja puheluja ja kirjeitä lukijoilta maailman eri puolilta. He ovat löytäneet tämän Ilmoituksen ja sanovat sen opetusten muuttaneen heidän elämänsä.

Koko Urantia odottaa Mikaelin jalontavan sanoman julistamista ... Se hetki on koittamassa, jolloin buddhalaisuudelle, kristinuskolle, hindulaisuudelle ja jopa kaikkien uskontojen piiriin kuuluville kansoille ei enää esitetä evankeliumia Jeesuksesta, vaan Jeesuksen evankeliumin elävää, hengellistä todellisuutta. [Urantia-kirja,1041:5]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään