Haluatko Luoda Johdannaisteoksen?

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirjan kohdassa 1092:1 sanotaan: Sekasorto käy yhtä hyvin kasvun kuin tuhonkin edellä. Kun kirjan lukija-uskovien määrä kasvaa ja laajenee, tuhannet yksilöt etsivät uusia tapoja saattaa nämä ylivoimaiset opetukset kanssaihmistensä tietoon.

Tässä tarkoituksessa johtokunta asetti uudet tekijänoikeuksien mukaiset lupaperiaatteet ja ilmoitti niistä Urantian Newsin vuoden 1998 syysnumerossa. Periaatteet sallivat lukijoiden käyttää Urantia-kirjan tekstiä edellyttäen, että noudatetaan tiettyjä vähimmäisehtoja. Toivomme tämän olevan merkkinä uudesta kasvusta opetusten levittämisen alalla.

Kasvun myötä tulee sekasorto, ja kun haluamme käyttää opetuksia koulutustarkoituksiin, monellakaan meistä ei ole aikaa etsiä sääntöjä tai ei ole tietoakaan varsin vapaamielisistä periaatteista, jotka koskevat Urantia-opetusten kohtuudenmukaista käyttämistä. Tarkoituksenamme helpottaa asianomaisten sääntöjen selville saamista silloin, kun kirjan tekstiä lainataan koulutustarkoituksessa, toistamme seuraavaksi tähän tarkoitukseen käytettäviä kirjallisia lainauksia koskevat menettelytapaohjeet.

  1. Näissä menettelytapaohjeissa "akateeminen" ja / tai "koulutuksellinen" tarkoittaa "järjestyneeseen luokkaopetukseen tai koulutukseen liittyvä".
  2. Kuka tahansa saa jäljentää ja luovuttaa toiselle Urantia-kirjan eri tekstikohtia sellaiseen määrään, joka vastaa yhtä kokonaistaUrantia-kirjan lukua kutakin akateemista tai koulutuksellista käyttökertaa kohden ilman, että siihen tarvitsee pyytää tai saada lupaa Urantia-säätiöltä edellyttäen, että
    1. lainattua aineistoa sisältävien luovutteiden vastaanottajalta ei peritä niistä maksua yli ja ohi sen, mitä sisältyy kurssi- tms. maksuun, tai mikäli lainauksia sisältävää aineistoa luovutetaan konferenssissa, yli sen, mikä sisältyy konferenssin osanottomaksuun;
    2. Urantia-kirjasta aineistoa jäljentävä henkilö ei muokkaa, muuta tai muuntele Urantia-kirjan koskematonta tekstiä ennen lainattavan aineiston jäljentämistä ja luovuttamista.
    3. Urantia-kirjasta lainattua aineistoa sisältävä luovute sisältää seuraavan lähdelausekkeen: "Tämä luovute on tarkoitettu vain akateemiseen ja koulutukselliseen tarkoitukseen. Se sisältää lainauksia Urantia-kirjasta, © 1993, joka on suomenkielinen käännös teoksesta The Urantia Book, © 1955 Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614; +1 (773) 525-3319; https://www.urantia.org ; kaikki oikeudet pidätetään."
  3. Jokaisen, joka haluaa jäljentää ja luovuttaa toiselle Urantia-kirjantekstikohtia sellaiseen määrään, joka on enemmän kuin yksiUrantia-kirjan kokonainen luku kutakin akateemista ja / tai koulutuksellista käyttökertaa kohden, tulee siihen luvan saadakseen ottaa yhteyttä Urantia-säätiöön. Ota ystävällisesti yhteyttä Urantia-säätiöön puhelimitse numerolla +1 (773) 525-3319 tai sähköpostitse osoitteella [email protected] tai kirjoittamalla osoitteeseen Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614, USA.

Jos kaipaat lisää informaatiota tekijänoikeus- ja tavaramerkkipolitiikasta, ota yhteyttä Urantia-säätiöön.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään