Hyppää pääsisältöön

Urantia-säätiö Vuosikertomus 2008

Urantia-säätiö Vuosikertomus 2008

Ylenpalttisesti hyvää tahtoa

Hyvät Urantia-säätiön ystävät, kumppanit, vapaaehtoiset ja tukijat

Lähetämme tämän vuosikatsauksen hengellistä iloa tuntien. Siksi, että rakkautenne, rukouksenne, rahallinen tukenne, ajankäytölliset antimenne ja hyvä tahtonne on ollut ylenpalttista, Urantia-säätiö on kokenut yhden 58-vuotisen historiansa tuloksellisimmista vuosistaan.

Miten oli mahdollista saavuttaa niin paljon näinä taloudellisesti raskaina aikoina? Ensinnäkin Chicagon-tiimimme tosiaankin välittää, ja heidän työnsä heijastaa heidän tuntemaansa rakkautta ilmoitusta kohtaan. Toiseksi, vapaaehtoiset lahjoittivat valtavan työpanoksen Urantia-säätiön projekteihin. Kolmanneksi, Urantia-säätiön laajennettu johtokunta osoitti työhömme hämmästyttävän laajasti vapaaehtoisaikaansa ja henkilökohtaisia varojaan. Neljänneksi, anteliaat lahjoituksenne pitivät säätiön pinnalla pahimpana talousvuotena vuosikymmeniin. Viidentenä ja kaikkein tärkeimpänä pidän sitä, että ”kun ihminen antautuu Jumalan kumppaniksi, saattaa tapahtua ja tapahtuu suuria asioita.”

Lopuksi muistelen vaikutelmia, jotka koin osallistuessani Urantia-säätiön johtohenkilöille järjestämään pyöreänpöydänkeskusteluun Malagassa Espanjassa. Mukana oli noin 25 henkilöä, jotka kahden ja puolen tunnin ajan vaihtoivat ideoita ja kokemuksia. Osallistujat olivat Aasiasta, Pohjois-ja Etelä-Amerikasta, Afrikasta ja kaikkialta Euroopasta. Nämä hengelliset pioneerit esittivät inspiroivat kertomuksensa kokemistaan vaivoista ja menestyksistä ilmoituksen tunnetuksi tekemisessä omassa maassaan. Saavuttaaksesi saman tuntemuksen, kuvittele yötaivaan tummentamaa maailmaa. Kuvittele sitten nämä ihmiset luomassa pieniä ilmoituksellisen valon pisteitä eri puolille maapalloa. Tuonkaltainen kuva heijastelee tarkasti sitä, mitä Urantia-ilmoituksen ympärillä tapahtuu sen laajetessa kaikkialle maailmaan.

Koko Urantia-säätiön tiimin puolesta kiitän sinua osoittamastasi rakkaudesta ja tuesta vuonna 2008. Auta meitä taas vuonna 2009, jotta voisimme palvella ilmoitusta tehokkaasti, samalla kun etsimme suojaa edelleen jatkuvalta rahoitusalan myrskyltä. Siunatkoon ja varjelkoon Isän rakkaus sinua.

Mo
Presidentti Urantia-säätiö

Katsaus vuoteen 2008

Käännökset

Vuonna 2008 hyväksyttiin julkaistaviksi Urantia-kirjan käännökset eestiksi, ruotsiksi ja unkariksi sekä espanjannoksen uudistettu versio (eurooppalainen laitos). Puolankielinen käännös, joka julkaistaan vuonna 2010, on parhaillaan formatoitavana ja painokuntoon saatettavana. Urantia-kirjaa käännetään maksettujen kääntäjien ponistuksin tällä hetkellä kiinaksi, japaniksi ja persiaksi. Vapaaehtoisvoimin ovat eri valmistumisvaiheissa käännökset arabiaksi, bulgariaksi, tšekiksi ja kreikaksi.

Kirjat

Urantia-säätiö painatti 10 000 kappaletta Urantia-kirjan englanninkielistä laitosta kaksin erilaisin kansin. Kirja formatoitiin uudelleen sen luettavuuden parantamiseksi, ja sen painamiseen käytettiin elektronisen ajan parasta kirjapainotekniikkaa. Kansien uusi asu valittiin usean ehdotuksen joukosta, vasta kun kaksi riippumatonta markkinointiyritystä oli ne testannut. Uskomme tämän uuden kirjan kiinnostavan entistä useampia kirjakauppojen asiakkaita Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoilla.

Urantia-säätiö otti 4 000 kappaleen uusintapainoksen espanjannoksesta, 3 000 kappaleen painoksen portugalinnoksesta, 2 000 kappaleen painoksen liettuannoksesta ja 3 000 kappaleen uusintapainoksen saksannoksesta. Nämä kaikki painettiin englanninkielisen laitoksen tavoin suuremmassa ja helppolukuisemmassa formaatissa.

Säätiö järjesti Brasiliassa lukijakokouksia vastapainetun portugalinkielisen käännöksen esittelemiseksi. Säätiön edustajat osallistuivat kirjamessuille Meksikossa ja Argentiinassa.

Kirjamyynti väheni 12 % vuonna 2008, mutta nousi 27 % vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Säätiöllä on Ranskassa uusi jakelija, ja vuoden 2009 alkupuolella hankimme jakelijat Italiaan ja Portugaliin ja neuvottelimme uuden jakelijasopimuksen Espanjassa. Odotamme näkevämme kirjamyynnin merkittävää nousua kaikissa näissä maissa vuoden 2009 lopulla ja vuoden 2010 alussa.

Opetustoiminta

Dorothy Elderin ja Internetin Urantia-kirja-koulun (UBIS) johtokunnan mainiot aikaansaannokset edustivat opetustoimintamme huippua vuonna 2008. UBIS:n johtokunta kokoontui maaliskuussa 2009 Chicagoon keskustelemaan muun muassa UBIS:n nykyisen verkkosivuston kohentamisesta.

Rakennus

Diversey-puistokatu 533:n historiallinen rakennus on yksi Urantia-säätiön aarteista. Vuonna 2008 johtokunta päätti osoittaa rakennuksen toisen kerroksen konferenssien, kokousten ja opintotoiminnan pitopaikaksi. Saadaksemme tilat entistäkin käyttökelpoisemmiksi toisessa kerroksessa tehdään parastaikaa remonttia ja uudelleenjärjestelyjä.

Yhteyksien luominen

Vuonna 2008 Urantia-säätiö jakoi 864 kirjaa joko ilmaiseksi tai alennettuun hintaan kirjastoille ja vähävaraisille lukijoille kaikkialla maailmassa, joko suoraan tai kolmannen osapuolen osallisuudella.

Suhdetoiminta

Urantia-säätiön nettiuutisista on tullut avainasemassa oleva väline suhdetoiminnan alalla. Nykyisin jokaisen ilmestyvän numeron kopioi noin 7 000 kävijää sivultamme www.urantia.org. Urantia-säätiöllä on ammattitaitoinen viisijäseninen henkilökunta valmiina keskustelemaan toimistoaikana soittajien ja kävijöiden kanssa säätiön työstä. Urantia-säätiön verkkosivut ovat avainasemassa verkossa tarjolla olevana informaation lähteenä. Viime vuonna tehtiin paljon taustatyötä sen uudistetun verkkosivuston valmistelemiseksi, joka avataan myöhemmin tänä vuonna.

Varainkeräys

Urantia-säätiölle lahjoituksen tehneitä oli 808 henkilöä vuonna 2008, vuonna 2007 luku oli 667. Lahjoitusten kokonaismäärä nousi 668 485 dollariin (477 000 euroon); vuonna 2007 vastaava määrä oli 738 264 dollaria (527 000 euroa). Lahjoituksista 62 % oli ”kohdistamattomia”. Jäljelle jäävä 38 % osoitettiin erilaisten ohjelmiemme tueksi. Urantia-säätiön nettiuutisten neljää numeroa täydensivät kaksi varainkeräyspostitusta. Vuoden lopulla toteutettu haastekampanja tuotti yli 300 000 dollaria (214 000 euroa).

Maailmaa koettelevan vaikean finanssitilanteen vuoksi vuoden 2009 varainkeräysodotuksia on supistettu. Jotkut asiantuntijat näkevät jo kuluvan vuoden lopulla tai vuoden 2010 alussa alkavan toipumisen merkkejä. Ennen kuin niin käy, pidämme kuitenkin lujasti kiinni siitä, että tuotamme ne palvelut ja tuotteet, joista meidät tunnetaan, ja pidämme lahjoittajamme ajan tasalla kuulumistemme ja tarpeidemme, hankkeidemme ja saavutustemme, suhteen.

Rahoitustilanne vuonna 2008

Kohta esitettävät taloudellista asemaa kuvastavat luvut ovat vielä alustavia ja tarkastamattomia. Odotamme tilintarkastajien läpikäymien tilinpäätösten valmistuvan elokuun puolivälissä 2009. Tarkastetut tilinpäätökset ovat sen jälkeen nähtävillä keskustoimistossamme; lähetämme mielellämme myös jäljennöksen tilinpäätöksestä halukkaille 10 dollarin postitus-ja kopiointikuluja vastaan.

Tase

Kokonaisvarat olivat vuoden 2008 lopulla 2 906 975 dollaria (2 076 000 €), vuodenlopun 2007 vastaava luku oli 3 482 993 dollaria (2 487 000 €). Vuoden 2008 lopulla vastuut olivat 71 427 $ (51 000 €).

Finanssikertomus

Vuonna 2008 tapahtuneesta investointien yleisestä arvonalennuksesta johtuen nettovarallisuutemme oli vuoden 2008 lopulla vähemmän kuin vuoden 2007 lopussa. Kahden vuoden perspektiivistä katsottaessa tilanne näyttää paremmalta: vuonna 2007 nettovarallisuutemme lisääntyi noususuhdanteen myötä dramaattisesti, mutta koko kyseinen varallisuuden lisäys pyyhkiytyi olemattomiin vuoden 2008 laskusuhdanteessa. Suhdannevaihteluista puhdistettuna nettovarallisuutemme itse asiassa nousi hienokseltaan vuonna 2008.

Budjetti / toteutunut

Kulut ylittivät vuoden 2008 budjetin 80 000 dollarilla (57 000 eurolla), mihin oli syynä kustannusten nousu uusien tuotteiden kehittelyssä ja tuottamisessa: uudessa formaatissa painetun ja uusiin kansipapereihin käärityn englanninkielisen laitoksen kulut; Kindle-ja Sony-elektronisten lukulaitteiden tuotantokulut, uudessa formaatissa toteutetun saksankielisen kirjan aiheuttamat kulut ja The Urantia Bookin hakemiston laatimiskulut. Nämä menot saadaan takaisin uusien tuotteiden myynnistä koituvien tulojen myötä.

Viime vuoden kirjamyyntitulot olivat 35 000 dollaria (25 000 euroa) vähemmän kuin ennakoitiin. Syynä oli Ingramin tilausten väheneminen aikana, jolloin teimme muutoksia tilausjärjestelmäämme. Väheneminen korvautuu vuonna 2009 uudella formaatilla tehdyn englanninkielisen laitoksen myynnin lisäyksellä, mitä uusi suojapaperi ja ehommat jakelukanavat edesauttavat.

Lahjoitukset ylittivät budjetin 171 000 dollarilla (122 000 euroa). Tähän ovat syynä epätavallisen suuret lahjoitukset vuoden lopulla. Kiitokset kaikille tuestanne.

Bruttotuottomme, määrältään 267 000 dollaria, alittivat vuodelle 2008 budjetoidut tuotot, mutta taloudelliset realiteetit huomioon ottaen tulos on silti hyvä.

Johtokunta ja hallinto v. 2008

Vuodesta 1998 voimassa olleet tekijänoikeuksia, tekstisitaatteja ja tavaramerkkejä koskevat monet menettelytapasäännöt otettiin uuteen tarkasteluun niin, että niitä muutettiin ja ne supistettiin vain yhdeksi yleiseksi siteerauslupanormistoksi, joka on saatavilla osoitteesta www.urantia.org/pub/PermissiontoQuote.pdf tai Urantia-säätiöstä.

Tammikuun 18. päivän kokouksessaan 2008 johtokunta valitsi kaksi uutta jäsentä paikoille, jotka olivat avautuneet johtokunnan päätettyä lisätä jäsentensä määrän viidestä jäsenestä seitsemään. Johtokunnan uudet jäsenet ovat Marilynn Kulieke ja Judy Van Cleave. Seppo Kanerva erosi presidentin tehtävistä marraskuun alussa 2008 ja johtokunnan jäsenyydestä 9. marraskuuta 2008. Varapresidentti Georges Michelson-Dupont toimi presidenttinä, siksi kunnes uudeksi presidentiksi valittiin Mo Siegel marraskuun 7. päivänä 2008. Seppo Kanerva nimitettiin hänen eronsa jälkeen johtokunnan kunniajäseneksi.

Urantia-säätiön johtokunta ja henkilöstö

Johtokunnan jäsenet:
Gard Jameson
Richard Keeler
Marilynn Kulieke
Georges Michelson-Dupont
Mo Siegel
Judy Van Cleave

Johtokunnan liitännäisjäsenet:
Jan Bernard
Marta Elders
Irmeli Ivalo-Sjölie
Olga López Molina
Claire Mylanus
Henk Mylanus

Säätiön henkilökunta:
Connie Gutierrez
Jay Peregrine
Tamara Strumfeld
Marcel Urayeneza
Mike Wood

Vuoden 2009 budjetti ja yleis-näkymät

Reagoidessamme taloudelliseen lamaan aiomme vuonna 2009 vähentää kulutusta 25 %. Anteliaista lahjoista joh-tuen kykenemme etenemään elvyttämällä säätiön verkkosivuston ja laajentamalla UBIS:n sivuston toimivuutta. Vaatimatonta korvausta nauttivan henkilökuntamme antaumuksellisuuden, vapaaehtoisten työpanoksen ja anteliaiden lahjoitusten turvin Urantia ei vain selviä tästä taloudellisesta ilmastosta vaan jopa kukoistaa. Vuoden 2008 ja alkuvuoden 2009 taloudellinen taan tuma ravisteli maailmaa ja loi ep ävarmuuden ja varovaisuuden ilmapiirin. Mutta juuri senkaltaisessa ilmapiirissä yhä useammat ihmiset etsivät hengellisiä vastauksia elämänongelmiinsa. Uskomme Urantia-kirjan markkinoiden voimistuvan vuonna 2009 ja sellaisten avainkäännösten kuin espanjannoksen, portugalinnoksen ja italiannoksen myynnin kasvavan. Vaikka monet tällä haavaa kärsivätkin taloudellisesti, kaikki eivät kuitenkaan kärsi, ja ne, joilla vaikeina aikoina on ylimääräistä, saattavat olla taipuvaisempia antamaan paljostaan kohteisiin, jotka hyödyttävät jokaista. Niinpä teemme työtä laajentaaksemme lahjoittajakuntaamme ja tehdäksemme vuodesta 2009 kaikkien aikojen parhaan vuoden siinä, missä määrin Urantia-säätiön projekteihin, jotka koskevat Urantia-kirjan ja sen opetusten julkaisemista, kääntämistä ja jakelua, osoitetaan varoja. Harkitse ystävällisesti liittymistä joukkomme, kun työskentelemme Urantia-ilmoituksen maailmanlaajuisen levittämisen hyväksi.

Johtokunnan jäsenet ja liitännäisjäsenet ja säätiön henkilökunta kiittävät sinua jo ennakolta antamastanne tuesta Urantia-säätiön tärkeälle työlle. Ilman jatkuvaa tukeamme emme pystyisi tekemään sitä, mitä teemme. Kiitoksia ja Jumalan jatkuvaa siunausta.