Hyppää pääsisältöön

Urantia-säätiö Vuosikertomus 2007

Urantia-säätiö Vuosikertomus 2007

Presidentin viesti

Synnin vaivaaman ja pahan hallitseman maailman (629:10) kansalaisina saatamme unohtaa, että elämme lainalaisessa ja ystävällisessä universumissa ja että paha on ohimenevä realiteetti. [M]aailmassa esiintyvä pahuus ei häntä [Jeesusta] ahdistumiseen asti vaivannut. ”Älkää murehtiko” ja “älkää pelätkö” olivat kaksi Mestarin tunnuslausetta. Miten lohduttavaa onkaan, että [k]un inhimillisen nurjamielisyyden, itsekkyyden, julmuuden, vihan, häijyyden ja kateuden vuoksiaallot takovat kuolevaisen ihmisen sielun ympärillä, voit olla levollisin mielin ja luottaa siihen, että yksi sellainen sisäinen vallitus on olemassa, jonka kimppuun ehdottomasti kukaan ei voi käydä, nimittäin hengen linnoitus. [1096:4]

Jos olemme sisäistäneet Urantia-kirjan opetukset, olemme jo alkaneet erottaa ne ikuisen elämän valot, jotka tuikkivat toisen maailman kaukaisilla rannoilla [381:7]. Jos olemme sisäistäneet Urantia-kirjan opetukset, koetamme jumalallisen intohimoisesti löytää Jumalan ja olla enemmän hänen kaltaisiaan ja rakastaa ja palvella veljiämme ja sisariamme.

Pitäessäni kaiken edellä sanotun mielessäni ja pannessani merkille, että Urantia-kirjan lukijoiden enemmistö kaipaavat tulevaisuutta, jota hallitsee yhteistoiminnan henki, uskon, että jo kauan odotettu yhteistyön aikakausi on koittamassa Urantia-kirjan lukijayhteisössä.

Seppo Kanerva

Johtokunta – vuoden 2007 kohokohtia

  • Tammikuu: säätiön peruskirjauudistus ja sääntömuutos julkistetaan.
  • Huhtikuu: uusi järjestöille tarkoitettu tavaramerkin käyttösopimus tuodaan saataville.
  • Elokuu: pysyvä varainkeruukomitea perustetaan.
  • Lokakuu: Pohjois-Amerikan markkinoita varten hyväksytään englanninkielisen kirjan uusi ulkoasu.
  • Joulukuu: nimitetään johtokunnan liitännäisjäsenet vuodelle 2008: Jan Bernard (USA), Marta Elders (USA), Irmeli Ivalo-Sjölie (Suomi), Marilynn Kulieke (USA), Olga López Molina (Espanja), Claire Mylanus (Ranska) ja Judy Van Cleave (USA).
  • Tammikuu 2008: Marilynn Kulieke ja Judy Van Cleave valitaan johtokunnan jäseniksi.

Rahoitustilanne vuosina 2007 ja 2008

Urantia-säätiön rahoitusasema koheni vuonna 2007. Vuoden lopun anteliaisuudesta ja sijoitusten arvonnoususta johtuen säätiön vuosi päättyi tilanteeseen, jossa tulot olivat merkittävästi menoja suuremmat. Koska emme odota vuoden 2008 tuloksesta yhtä hyvää, käytämme varovasti vuoden 2007 ”bonusta” mahdollisesti heikomman talousaseman tasapainottamiseen vuonna 2008.

Vuoden 2007 tarkastettu tilinpäätös hyväksyttiin heinäkuun 2008 alussa. Se sisälsi seuraavia lukuja:

  • Tulot kaikista tulolähteistä 1.199.000 $ (768.600 €); (budjetoitu 710.500 $ [455.500 €]).
  • Kulut: 763.400 $ (489.400 €); (budjetoitu 707.900 $ [453.400 €]).
  • Lahjoittajien lukumäärä 669 vuonna 2007 (688 vuonna 2006).
  • Lahjoitukset 775.900 $ (497.800 €); (549.000 $ [352.000 €] vuonna 2006).

Vuodelle 2008 olemme budjetoineet tuloiksi 732.000 $ (469.000 €) ja menoiksi 721.000 $ (462.000 €).

Kirjanpidossa käytimme koko vuoden ajan säätiön uutta QuickBooks-tilinpitojärjestelmää, mikä merkitsi entistä parempaa myynti-ja varastotilanteen seurantaa ja yksinkertaisempia raportointi-ja budjetointitoimintoja.

Pysyvä painatusrahasto

Pysyvä painatusrahasto (PPF) perustettiin aikanaan varmistamaan sellainen tilanne, että säätiöllä on aina varat Urantiakirjan englanninkielisen laitoksen painattamiseen. PPF:n arvo oli vuoden 2007 lopussa 1.082.500 $ (694.000 €). Kyseisistä varoista 800.000 $ (513.000 €) on pysyvän käyttörajoituksen alaisessa rahastossa, ja muut varat ovat tilapäisesti rajoitetussa rahastossa valmiina käytettäviksi englanninkielisen laitoksen uusintapainoksiin. Jokaisesta kirjan kappaleesta, joka otetaan varastosta myyntiin, lahjaksi tai poistettavaksi, palautetaan sen painatuskustannuksista 110 prosenttia tilapäisesti rajoitettuun rahastoon käytettäväksi seuraavan englanninkielisen painoksen rahoittamiseen. Johtokunta suunnittelee perustavansa vastaavanlaiset painatusrahastot kaikkia käännöksiä varten. Suomenkielisen kirjan kohdalla tämä on jo toteutunut, ja seuraavaa painosta varten on rahastoituna 36.500 €.

Urantia-säätiön projektien rahoittaminen

Kuusisataakuusikymmentäseitsemän henkilöä lahjoitti Urantia-säätiölle 739.000 $ (474.000 €) vuonna 2007. Rahat käytettiin maksuihin kääntäjille, kirjapainoille ja henkilökunnalle sekä julkaisemisen, nettisivujen, yhteyksien luomisen ja koulutuksen aiheuttamien kulujen kattamiseen.

Joulukuussa 2007 toimeenpantuun haastekampanjaan osallistui 152 lahjoittajaa. Kampanja tuotti yli 100.000 $

(64.000 €) ja ylitti näin ollen tuntemattomina pysyttelevien haastajien lahjoittaman 100.000 dollarin lähtösumman. Kiitokset tuntemattomille lähtösumman lahjoittajille ja anteliaille mukanaolijoille.

Kirjabisnes

Urantia-kirjan menekki oli 17.000 kappaletta vuonna 2007, kun luku vuonna 2006 oli 15.400 kappaletta. Lukuun sisältyvät tavanomainen kirjamyynti kaikilla kielillä (ml. audio-ja digitaaliformaatit), alennusmyyntikirjat, kirjalahjat ja kirjastokappaleet.

Englanninkielisen laitoksen myynti laski 11 prosenttia. Yhdysvaltain markkinoilla englanninkielisen kirjan myyntiin vaikutti koko joukko tekijöitä: opetusten yhä laajempi saatavuus internetissä, monien erikoiskirjakauppojen häviäminen, yltyvä kilpailu hyllytilasta, nuoremman sukupolven mieltymys kirjojen sijasta multimediaan sekä vetoavamman ulkoasun tarve Urantia-kirjaa entuudestaan tuntemattomia, hengellisen kirjallisuuden ostajia ajatellen. Tähän haasteeseen vastatakseen johtokunta hyväksyi englanninkieliselle laitokselle uuden ulkoasun, joka tuotiin markkinoille kesäkuussa 2008. (Asiasta tarkemmin Urantia-säätiön nettiuutisissa).

Espanjankielisen käännöksen myynti kasvoi 182 %. Espanjannoksesta otetaan uusintapainos vuonna 2008, ja painoksen rahoittamiseen tarvitaan varoja, sillä espanjankielistä käännöstä varten ei vielä ole pysyvää painatusrahastoa. Olemme ahkeroineet löytääksemme Latinalaisesta Amerikasta luotettavat kirjatukkukaupat ja toimivat yhteydet turvaamaan espanjannoksen jatkuva saatavuus pitkälle tulevaisuuteen.

Venäjänkielistä käännöstä myytiin hyvin, ja olemme varmistaneet sopimukset ja rahoituksen kirjan Pietarissa vuonna 2008 tapahtuvaa uusintapainatusta varten. Venäjänkielinen käännöstiimi korjailee ja tarkistaa käännöstä sen neljänteen painokseen.

Liettuankielinen ensipainos on lähes loppuunmyyty, ja toinen painos korjauksineen ja muutoksineen lähetetään painoon myöhemmin tänä vuonna.

Portugalinkielinen käännös painatettiin tämän vuoden tammikuussa. Sitä myydään hyvin Brasiliassa.

Saksannoksen ensipainos on lähes loppuunmyyty. Saksalaislukijoiden tiimi on korjannut ja parannellut tekstiä, ja toinen laitos on jo formatoitu ja menee painokoneisiin vuoden 2008 keskivaiheilla.

Euroopan kirjamarkkinat ovat hinnoittelun säätelyn päättymisen myötä muuttumassa kiivaasti. Monilla pienillä kirjakaupoilla ja -tukuilla on vaikeuksia pysyä markkinoilla. Tilanne on vaikuttanut ranskankielisen ja hollanninkielisen kirjan myyntiin ja jakeluun. Urantia-säätiö on perustanut eurooppalaisen johtokunnan, jonka tehtävänä on muun muassa huolehtia Urantia-kirjan jakelusta EU:n muuttuvilla markkinoilla. Ranskannosta myydään hyvin Kanadan Quebecissä, jossa lukijatiimi myös tarkistaa ranskankielistä tekstiä.

Italiankielisen käännöksen myynti on hyvin vähäistä. Urantia-säätiö tarvitsee apua italialaisten kirjanjakelijoiden löytämiseksi.

Kunnianhimoinen projekti kirjan lahjoittamiseksi Afrikan kirjastoille on merkinnyt yli tuhannen kirjan jakelua eteläisen ja itäisen Afrikan maissa, ja vuonna 2008 lahjoitetaan vielä 500 kirjaa.

Urantia Foundation Book Distribution 2005-2006-2007

Englanninkielisen Urantia-kirjan hakemisto

Edith Cook, Anna Rawson ja muutamat muut työskentelivät 1950-luvun lopulta aina 1980-luvun alkuun saakka laatiakseen Urantia-kirjan kattavan hakemiston. Ennen projektista vetäytymistään Edith kirjoitti, että saadakseen hankkeensa päätökseen he tarvitsisivat ”IBM-koneen”. Hän tarkoitti tietokonetta, jollainen 1950-luvulla olisi täyttänyt kokonaisen huoneen ja maksanut miljoonia. Viisikymmentä vuotta myöhemmin sellaiset koneet ovat paljon pienempiä ja hankittavissa huomattavasti järkevämpään hintaan, joten johtokunta päätti saattaa heidän käsin ja kirjoituskoneella laaditun työnsä tietokonetiedostoksi tarkoituksena tuoda se saataville sekä painettuna että elektronisessa muodossa. Olemme saaneet alustavan työn jo tehdyksi, joten meillä on nyt yli 38.000 hakusanaa käsittävä hakemistotiedosto. Toivomme julkaisevamme hakemiston vuonna 2008. Rahaa kaivataan formatoinnin loppuunsaattamiseen ja hakemiston painattamiseen.

Lähes valmiita ovat käännökset viroon, unkariin, romaniaan ja ruotsiin. Käännöksiin, jotka ovat meneillään ja joista kääntäjille maksetaan kääntäjien työtulosten mukaan, kuuluvat käännökset kiinan, farsin (persian) ja japanin kielille. Varoja tarvitaan edelleen kääntäjien palkkioihin. Meneillään on myös useita muita käännöksiä, jotka ovat vapaaehtoisten työtä ja edistyvät hitaammin. Jos haluat lisätietoja käännöksistä, tutustu Urantia-säätiön nettiuutisiin tai ota yhteyttä keskustoimistoon.

Suhdetoiminta

Urantia-säätiön nettiuutiset ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 2007, ja vuoden aikana julkaistiin kolme numeroa. Neljäs numero julkaistiin vuoden 2008 alussa ja viides kesäkuussa 2008. Kutakin numeroa käytiin tallentamassa omalle tietokoneelle viime vuonna noin 7500 kertaa. Jos haluat tilata nettiuutiset (jotka käännetään myös suomeksi) tai lukea viimeisimmän tai aikaisempia numeroita, käy verkkosivuillamme www.urantia.org. Nähdäksesi aikaisemmat numerot klikkaa pääsivun ”What’s New”-painiketta. Saadaksesi tietää viimeisimmät Urantia-säätiötä koskevat uutiset, kannattaa käydä lukemassa tämä verkkojulkaisu. Suomenkieliset verkkouutiset saa pyytämällä ne sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tavaramerkkisopimus järjestöille

Johtokunta on hyväksynyt uuden järjestöille tarkoitetun tavaramerkin käyttösopimuksen, joka tietyin ehdoin antaa Urantia-kirjan ja sen opetusten levittämiseen omistautuneille sosiaalisille ryhmille luvan käyttää Urantia-säätiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. Monet Kansainväliseen Urantia-yhdistykseen tai Fellowshipiin kuuluvat ja kuulumattomat järjestöt ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen. Jos haluat yksityiskohtaisempaa tietoa, ota yhteys Urantia-säätiöön.

Verkkosivut ja Internet-koulu

Kesäkuussa 2007 säätiön verkkosivuilla kävi 207.000 vierailijaa, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Erityisen suosittuja olivat kirjan portugalin-, espanjan-, ranskan-ja venäjänkieliset käännökset. Alexa.com on määritellyt sivustomme maailman 248.583:nneksi suosituimmaksi verkkosivustoksi.

Viime vuoden kesäkuun jälkeen liikenne säätiön sivuille on vähentynyt. Seikka on saanut meidät suunnittelemaan sivuston kymmenen vuotta vanhan ulkonäön uudistamista. Johtokunta on päättänyt osoittaa sekä aikaa että varoja sivuston uudistamiseen, sen ilmeen ja tunnun ajanmukaistamiseen ja uusien osioiden lisäämiseen, mutta turvata samalla nykyisen sivuston jatkuvuus ja asiallisuus. Meidän on tarpeen löytää ajanmukaistamiseen tarvittavat varat.

Urantia-kirjan Internet-koulu (UBIS) on osoittautunut lukijoiden keskuudessa perin suosituksi. Jokaisen lukukauden kurssit täyttyvät nopeasti. Useimmat opiskelijat ovat tuoneet julki arvostuksensa kurssien toteutustapaa kohtaan ja ihastuksensa siitä, mitä he lukukauden aikana oppivat.

Katse tulevaan

Urantia-kirjat. Englanninkielisen laitoksen uusintapainos uudistetuin kansin kesäkuussa 2008. Saksankielisen, espanjankielisen ja liettuankielisen käännöksen uusintapainos tänä kesänä. Vironkielinen (Urantia raamat), unkarinkielinen (Az Urantia könyv) ja ruotsinkielinen (Urantiaboken) ensipainos sitten, kun ne ovat valmistuneet. Englanninkielisen hakemiston painatus loppuvuodesta 2008.

Verkkosivut. Sivujen ilmeen uudistaminen ja sisällön kohentaminen loppuvuodesta 2008.

Yhteyksien luominen. Lukijatapaamisia: Urantia-säätiön johtokunnan jäsenet ja henkilökunta osallistuvat Fellowshipin kansainväliseen konferenssiin Los Angelesissa (2.–7.7.2008), Yhdysvaltain Urantia-yhdistyksen (UAUS) kansalliseen konferenssiin Kansas Cityssä (24.–27.7.2008) ja Quebecin Urantia-yhdistyksen (AUQ) konferenssiin Lennoxvillessä Kanadassa elokuussa. Tulevana syksynä Matteus-projektin ja varainkeräyskomitean jäsenet tapaavat tukijoita ja kiinnostuneita lukijoita Uudessa Englannissa keskustellakseen Urantia-säätiön projekteista ja tarpeista.

Urantia-säätiön johtokunta ja henkilöstö

Johtokunnan jäsenet:
Gard Jameson
Seppo Kanerva
Richard Keeler
Marilynn Kulieke
Georges Michelson-Dupont
Mo Siegel
Judy Van Cleave

Johtokunnan liitännäisjäsenet:
Jan Bernard
Marta Elders
Irmeli Ivalo-Sjölie
Olga López Molina
Claire Mylanus

Säätiön henkilökunta:
Connie Gutierrez
Jay Peregrine
Marcel Urayeneza
Tamara Wood