Hyppää pääsisältöön

Urantia-säätiö Vuosikertomus 2006

Urantia-säätiö Vuosikertomus 2006

PRESIDENTIN VIESTI

Vuosi 2006 muistetaan kenties parhaiten Urantia-yhteisön tervehtymisen alalla tapahtuneista myönteisistä kehityskuluista. Kuluneen vuoden mittaan johtokunta tapasi erikseen sekä Fellowshipin että Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen presidentit ja muita johtohenkilöitä keskustellen näiden kanssa kumpaakin osapuolta kiinnostavista asioista. Kummankin tapaamisen aivan yhtä tärkeänä tarkoituksena oli tiedottaa ja selvittää presidenteille ja heidän seurueilleen säätiön toive siitä, että rauha ja sopusointu vallitsisivat Urantia-yhteisön piirissä. Molemmissa tapaamisessa tarkasteltiin lukuisia mahdollisia yhteistyöhankkeita, ja tapaamiset sujuivat keskinäisen kunnioituksen ja järjestöllisen riippumattomuuden hengessä.

Säätiön säädekirjan muuttaminen

Johtokunta on jo vuosien ajan ollut sitä mieltä, että Urantia-säätiön sekä säädekirja (säätiöjulistus) – joka on laadittu 1900-luvun puolivälissä – että säännöt kaipasivat jossakin määrin ajanmukaistamista. Kaikkiin säädekirjan muutoksiin tarvitaan Illinoisin osavaltion oikeusministeriön lupa. Johtokunnalle on mieluista ilmoittaa, että joulukuussa oikeusministeriö hyväksyi ehdottamamme vähälukuiset muutokset, ja ne on nyt saatettu virallisesti osaksi säädekirjaa. Muutettu säädekirja mahdollistaa johtokunnan jäsenten lukumäärän nostamisen (välittömästi) seitsemään ja kymmenen vuoden kuluttua eli vuoden 2016 jälkeen yhdeksään. Sääntömääräykset johtokunnan jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta sekä erottamisen kohteena olevan jäsenen asemasta erottamisprosessin aikana on nyt selvennetty. Määräykset päätösvaltaisuudesta, kokouskutsuista ja neljännesvuosikokousten ajankohdasta on ajanmukaistettu. Komiteoiden asemaa on niin ikään selvennetty. Urantia-säätiön johtokunta on vakuuttunut siitä, että nämä säädekirjan muutokset helpottavat osaltaan johtokunnan työtä ja voimistavat säätiön toimintaa.

Johtokunnan uudet liitännäisjäsenet

Vuonna 2003 johtokunta nimitti ensimmäiset liitännäisjäsenet, joiden toimikausi on yksi kalenterivuosi ja peräkkäisiä toimikausia voi olla kolme. Esitämme kiitoksemme kahdelle liitännäisjäsenelle, Jane Ploetzille ja Nancy Shafferille, joiden kolmivuotinen urakka uskollisina palvelijoina päättyi vuoden 2006 lopulla. Kiitämme myös René Hagenaarsia, joka erosi liitännäisjäsenyydestä vuoden 2006 keskivaiheilla. Meille on mieluista toivottaa tervetulleiksi tiimiimme neljä uutta liitännäisjäsentä: Irmeli Ivalo-Sjölie Suomesta, Marilynn Kulieke Chicagosta, Claire Mylanus Ranskasta ja Judy van Cleave Yhdysvaltain Idahosta.

Muita kehityskulkuja

Vuoden 2006 keskivaiheilla johtokunta nimitti Tamara Woodin myyntijohtajaksi; Tamara toimii samalla edelleen myös toimistonhoitajanamme. Samoin johtokunta toivottaa tervetulleeksi myös Marcel Urayenzan, josta tuli säätiön kokopäivätoiminen kirjanpitäjä vuoden lopulla.

Tammikuusta 2006 lähtien Urantia-kirjan englanninkielisen tekstin tekijänoikeudet, jotka olivat Urantia-säätiön hallussa vuodesta 1955, eivät ole enää olleet voimassa. Tekijänoikeuksien jälkeisen aikakauden koittaminen korostaa säätiön tavaramerkkien – sanojen “Urantia” ja “Urantian” sekä samankeskiset ympyrät -symbolin – tärkeyttä keinona identifioida englanninkielisen Urantia-kirjan väärentämätön teksti. Urantia-säätiön tekijänoikeudet kaikkiin sen julkaisemiin käännöksiin ovat edelleen voimassa.

Pannessaan merkille sen, miten Urantia-kirjan lukijayhdistysten kansainvälinen läsnäolo on laajentunut, johtokunta päätti lopettaa Urantia-säätiön edustajajärjestelmän. Suuri osa siitä, mitä edustajamme tekivät, hoituu nyt paikallisten lukijayhdistysten voimin. Monet entiset edustajat palvelevat edelleen paikallisia lukijaryhmiä, ja samalla he palvelevat epämuodollisemmalla tavalla myös Urantia-säätiötä. Johtokunta on syvästi kiitollinen näille ihailtaville vapaaehtoisille heidän vuosikausia jatkuneesta antaumuksellisesta palvelustaan.

Seppo Kanerva

RAHOITUS JA HALLINTO

Vuoden 2006 alustava tilinpäätös on rohkaiseva. Urantia-säätiön bruttotulot kaikista tulolähteistä (mukaan lukien lahjoitukset, myyntikatteet, sijoitustuotot ja lisenssitulot) olivat 836.000 dollaria, ja säätiön kulut nousivat 686.000 dollariin. Ylijäämä investoidaan ja käytetään kirjojen painattamiseen ensimmäisen vuosipuoliskon 2007 kuluessa.

Urantia-säätiölle lahjoittavien henkilöiden määrä putosi kaikkien aikojen ennätyksestään eli 863:sta v. 2005 viime vuoden 688:aan. Vuonna 2006 säätiölle lahjoitettiin 662.000 dollaria (maksusitoumukset ja testamentit mukaan lukien), kun vastaava summa vuonna 2005 oli 670.000 dollaria. Vuoden 2006 lopulla toteutettu kampanja, jossa muutamat lahjoittajat sitoutuivat kaksinkertaistamaan kaikilta muilta saadut lahjoitukset, pääsi 90.000 dollarin tavoitteeseensa. Toisin kuin vuonna 2005 säätiö ei nyt järjestänyt erillisiä keräyksiä minkään käännöksen tai painatuksen hyväksi.

Urantia-säätiö rahastoi englanninkielisen kirjan myynnin nettotuotot, joihin lisätään vielä kustannusten nousua vastaava erä, pysyvään painatusrahastoon (PPR). Rahasto on takeena siitä, että säätiöllä on aina riittävästi varoja Urantia-kirjan julkaisemiseen. Vuonna 2006 PPR:ään rahastoitiin 54.851 dollaria, minkä myötä rahastossa on nyt kaikkiaan 1.023.000 dollaria. Käännöksistä kertyy nykyisellään varoja vain vaatimaton määrä, mutta sitä mukaa kun käännösten myynti ja jakelu voimistuvat, PPR:n varoja tullaan käyttämään myös käännöspainosten rahoittamiseen.

Urantia-säätiön budjetti vuodelle 2007 heijastelee samaa säästäväisyysfilosofiaa, joka on viimeisten kolmen vuoden kuluessa osoittautunut tulokselliseksi. Arvioimme bruttotulojen nousevan 768.000 dollariin, ja vuotuisten kulujen olevan 629.000 dollaria. Vuonna 2007 jatkamme käännöshankkeita; laajennamme edelleen maailmanlaajuista jakelua, eritoten Pohjois-Amerikassa, jossa kirjan menekki on suurinta; etsimme myös edelleen keinoja, joilla edistämme koulutuspalvelujen laajentamista nykyisten ja potentiaalisten lukijoiden hyväksi. Urantia-säätiön palkkalistoilla on viisi kokopäiväistä työntekijää, mutta se nojaa myös vapaaehtoisten apuun monien hankkeiden kohdalla. Johtokunnan varsinaiset ja liitännäisjäsenet palvelevat palkatta ja maksavat matka-ja muut kulunsa itse.

Vuonna 2006 ulkopuoliset tilintarkastajat toimittivat vuosien 2004 ja 2005 tilien tarkastuksen. Tilintarkastuskertomukset ovat saatavilla keskustoimistostamme. Vuoden 2006 viimeisten kolmen kuukauden aikana siirryimme uuteen kirjainpitojärjestelmään ja samalla palkkasimme kokopäiväisen kirjanpitäjän Marcel Urayenzan, jolla on usean vuoden asiantuntemus tilintarkastuksista ja joka tekee loistavaa työtä pitäessään kirjamme ja tilimme kunnossa.

JAKELU JA MYYNTI

Vuoden 2006 kirjamyynti oli maailmanlaajuisesti kokonaismäärältään 13.380 kappaletta, kun edellisen vuoden myynti oli 17.738 kappaletta, mikä merkitsee 25 %:n laskua. Myynnin laskuun vaikutti osaltaan kirjakaupan yleinen lama Yhdysvalloissa sekä se, ettei espanjankielistä käännöstä säätiön Meksikon-yksinmyyjän maksamattomien laskujen suuren määrän vuoksi myyty Meksikoon. Laskut on nyt maksettu, ja odotamme espanjannoksen myynnin nousevan merkittävästi Meksikossa ja Latinalaisessa Amerikassa vuonna 2007. Muita käännöksiä myytiin yhteismäärältään 4.115 kappaletta, kun vuonna 2005 määrä oli 3.087 kappaletta, mikä merkitsee 35 %:n nousua. Nousu johtuu venäjänkielisen ja saksankielisen käännöksen myynnin kasvusta.

Viime kesänä toimeenpantu yhteydenotto yli 300 kirjakauppaan paljasti, että Urantia-kirjan englanninkielinen laitos oli myynnissä 67 %:ssa Yhdysvaltain kirjakauppoja. Pyrimme vuonna 2007 tämän prosenttiosuuden merkittävään kasvattamiseen. Keskitymme myös kirjakauppaelinkeinolle suunnatun mainonnan lisäämiseen ja kirjan ulkoasun parantamisen ja erilaistamisen suunnitteluun.

Urantia Foundation Book Distribution 2004-2005-2006

KÄÄNNÖKSET

Syyskuussa 2006 julkaistiin Il Libro di Urantian, italiankielisen käännöksen, ensimmäinen painos. Il Libro di Urantia on yhdeksäs painettu käännös; muut kahdeksan käännöstä ovat ranska, suomi, espanja, hollanti, venäjä, korea, liettua ja saksa; lisäksi saatavilla ovat CD:nä julkaistut romanian-ja portugalinkieliset käännökset. Viron-ja ruotsinkielisen käännöksen loppuhionta on käynnissä. Palkatut kääntäjät työskentelevät edelleen kiinan-, japanin-ja farsinkielisen käännöksen parissa; niiden valmistuminen on vielä vuosien päässä. Viime syksynä saimme suureksi yllätykseksemme eräältä henkilöltä valmiin unkarinkielisen käännöksen, joka on parhaillaan arvioitavana. Vapaaehtoiset kääntäjät kääntävät kirjaa romaniaksi, bulgariaksi, kreikaksi, tšekiksi, tanskaksi ja urduksi. Espanjannos, ranskannos ja portugalinkielinen käännös ovat tiimissä tapahtuvan kielentarkastustyön kohteina.

Vuonna 2006 painatimme lisää 2000 kappaletta espanjankielistä käännöstä. Tänä vuonna otamme uuden 12.500 kappaleen painoksen englanninkielisestä laitoksesta ja 6000 kappaleen painoksen espanjannoksesta; näin varastomme riittävät tyydyttämään seuraavien kahden vuoden kysynnän. Mainitut painokset maksavat yhteismäärältään noin 118.000 dollaria.

LUKIJA-JA KOULUTUSPALVELUT

Avasimme vuoden 2006 lopulla sähköpostitse toimivan uutislistan, jonka tarkoituksena on pitää internet-yhteyden omaavat tukijamme ajan tasalla Urantia-säätiötä koskevien uutisten osalta. Mikäli sinua kiinnostaa saada tämä uutis-ja informaatiobulletiini sähköpostiisi, käy ystävällisesti verkkosivuillamme www.urantia.org ja klikkaa vasemmanpuoleisessa sarakkeessa painiketta “Subscribe to Urantia Foundation News Email List”.

Internetin Urantia-kirja-koulu (UBIS), joka aloitettiin vuonna 1997, vietti yhdeksättä toimintavuottaan. UBIS:lla on nyt varta vasten sitä varten rakennettu verkkosivusto (https://new.ubis.urantia.org/). UBIS:n oppilasluku kasvaa vuosittain; ja koulun opetusmetodi, joka on kehitelty auttamaan oppilaita oppimaan suoraan kirjan opetuksista ilman minkäänlaisen ennalta määrätyn tulkinnan pakottamista, on osoittautunut varsin tehokkaaksi. Yksi koulun merkittäviä saavutuksia on perinpohjaisen opettajakoulutuskurssin luominen. Kutakin kurssia vetää henkilö, joka on suoriutunut tästä erinomaisesta opettajien valmennuskoulutuksesta.

INTERNET-TIEDONVÄLITYS

Urantia-säätiön verkkosivuston avautuessa vuonna 1998 olimme innoissamme, kun ensimmäisen kuukauden aikana päästiin 1000 kävijään. Vuonna 2006 keskimääräinen kuukausittainen kävijämäärä oli 160.000 eli yhteensä lähes 2.000.000 yksittäistä käyntiä vuodessa. Aloitussivun jälkeen sivustomme useimmin vieraillut sivut ovat Urantiakirjan eri laitosten tekstit hakukelpoisessa HTML-muodossa sisältävät sivut, joita seuraavat suosituimmat sivut ovat luku 1 ”Universaalinen Isä”, Aatami ja Eeva -luvut ja kolmanneksi Luciferin kapinaa käsittelevät luvut. Englanninkielisen laitoksen lisäksi nähtävillä ovat myös espanjan-, ranskan-, suomen-, hollannin-, venäjän-, liettuanja italiankieliset laitokset. Saksannos tulee nähtäville vuoden 2007 puolivälissä.

Urantia Foundation unique visitors to website 2005

MUUTOKSIA SÄÄDEKIRJAAN

Urantia-säätiö perustettiin 11.1.1950 säädekirjan (DoT) hyväksymisellä. Tämä säätiöjulistus eli säädekirja oli silloisten, 1900-luvun puolivälissä noudatettujen standardien mukainen asiakirja. Nyt, 2000-luvun alussa, jotkin DoT:n määräykset ovat selvästi vanhentuneita. Muutama vuosi sitten johtokunta päätti nykyaikaistaa joitakin DoT:n määräyksistä ja selventää muutamia DoT:n monitulkintaisuuksia, jotka ovat vuosien mittaan aiheuttaneet hankaluuksia. Päätavoite (§ 1), johdannaistavoitteet, johtokunnan velvollisuudet sekä määräykset tekstin suojelemisesta ja valvomisesta säilyvät muuttamattomina.

Nyt toteutuneet säädekirjan muutokset ovat seuraavat (mikäli haluat saada DoT:n uudistetun tekstin, ota yhteyttä Suomen-toimistoomme):

  1. Johtokunnan jäsenten lukumäärä. Johtokunnan jäsenmääräksi määritellään vähintään viisi ja enintään seitsemän, kuitenkin niin että määrä voidaan nostaa enintään yhdeksään vuoden 2016 jälkeen.

  2. Seuraajajäsenten tai uusien jäsenten nimittäminen. Uuden tai seuraajajäsenen nimittämiseen vaaditaan johtokunnan jäsenten 75 %:n enemmistö.

  3. Johtokunnan jäsenen erottaminen. Johtokunnan jäsenen erottamiseen vaaditaan, että 80 %:n enemmistö jäljelle jäävistä jäsenistä äänestää kahdessa peräkkäisessä sääntömääräisessä tai ylimääräisessä kokouksessaerottamisen puolesta. Äänestysten välillä pitää olla vähintään 60 päivää. Erottamismenettelyn kohteena olevan jäsenen oikeudet on pidätetty toiseen äänestykseen saakka, minkä jälkeen hänet äänestystuloksesta riippuen joko erotetaan tai hän saa jatkaa tehtävässään.

  4. Muita määräyksiä. DoT:n pykäliä, jotka koskevat komiteoita, sääntömääräisten neljännesvuosikokousten ajankohtaa ja kokouskutsuja, päätösvaltaisuutta, enemmistöjen laskutapaa ja tulevia sääntömuutoksia, muokattiin vastaamaan johtokunnan toiminnan tarpeita.

LOPUKSI

Urantia-säätiön toimintojen käydessä yhä maailmanlaajuisemmiksi, Urantia-kirjan myynnin kasvaessa ja kirjan sisältöä ja luonnetta kohtaan tunnetun kiinnostuksen lisääntyessä on äärimmäisen tärkeää, että me Urantia-kirjan lukijakunnan keskuudessa ainutlaatuisen organisaation asemassamme säilytämme taloudellisen ja järjestöllisen loukkaamattomuutemme. On täysin varmaa, että joudumme ajan mittaan yhä useammin ja laajemmin hallitusten, tiedotusvälineiden ja järjestyneiden uskontojen tarkkailuun kaikkialla maailmassa. Jos ensisijainen tehtävämme on huolehtia kirjan koskemattoman tekstin jakelusta sekä englanniksi että pätevinä käännöksinä, meillä ei ole varaa sellaiseen, että pyrkimyksiämme hankaloittavat huono julkisuus, heikko taloudellinen suunnittelu tai epäpätevä hallinto ja johto. Tunnuslauseenamme täytyy kaikissa asioissa olla erinomaisuus. Mikään vähäisempi ei kelpaa.

Vakaa, tasapainoinen kasvu on paras suunnitelma pitkän aikavälin tavoitteemme saavuttamiseksi, tavoitteen ollessa kirjan tuominen lukijoiden saataville maailmanlaajuisesti, maailman pääkielillä ja järkevään hintaan. Jotta tämä kasvu tapahtuisi, tarvitsemme vakaata ja luotettavaa rahoitusta antaumuksellisilta lukijoilta ja huolellisesti harkitun suunnitelman kirjan julkaisemisesta, kääntämisestä ja jakelusta. Tarvitsemme asioista perillä olevan johtokunnan ja innostuneista ja antaumuksellisista työntekijöistä ja vapaaehtoisista koostuvan henkilökunnan. Olemme edenneet jo pitkälle näiden päämäärien saavuttamisessa.

Harkitse hetken aikaa omaa osallistumistasi tähän tärkeään projektiin. Kutsumme sinua tulemaan mukaan rukoilemalla, aktiivisesti osallistumalla ja rahallisesti meitä tukemalla. Ota ystävällisesti yhteyttä, jos olet valmis tekemään enemmänkin.

Jay Peregrine

Urantia-säätiön johtokunta ja henkilöstö

Johtokunta:
Gard Jameson
Seppo Kanerva
Richard Keeler
Georges Michelson-Dupont
Mo Siegel

Johtokunnan liitännäisjäsenet:
Marilynn Kulieke
Claire Mylanus
Irmeli Ivalo-Sjölie
Sue Tennant
Judy Van Cleave

Johtokunnan kunniajäsenet:
Patricia Mundelius
Neal Waldrop

Säätiön henkilöstö:
Connie Gutierrez
Jay Peregrine
Marcel Urayeneza
Chris Wood
Tamara Wood