Hyppää pääsisältöön

Urantia-säätiö Vuosikertomus 2003

Urantia-säätiö Vuosikertomus 2003

Se tarkoitusperä, jota varten tämä säätiö on luotu, on kosmologian, asuttamamme planeetan ja maailmankaikkeuden keskinäisen suhteen, ihmisen kehityshistorian ja kohtalon se kä hänen jum alasuhteensa ja Je esuksen Kristuksen väärentäm ättö mien ...

Vuonna 1950 Urantia-säätiölle uskottiin kauaskantoinen tehtävä, joka jatkuu pitkälle tulevaisuuteen. Ymmärrämme hyvin, ettei kourallisella johtokunnan ja henkilöstön jäseniä voi olla suurtakaan vaikutusta planeettamme kansoihin. Sitä meidät kuitenkin on kutsuttu tekemään.

Näinä alkuvaiheen vuosina säätiön keskeisimpiä tavoitteita on ollut ammattimaisen laatutason saavuttaminen Urantia-kirjan kääntämisen, julkaisemisen ja näiden kirjojen tehokkaan maailmanlaajuisen levittämisen alalla sekä Urantia-kirjan periaatteiden, opetusten ja oppien leviämisen edistämisessä. Asiasta kiinnostuneiden lukijoiden maailmanlaajuisen tuen ja toiminnan ansiosta näillä aloilla on edistytty suuresti.

Vuoden 2003 lähestyessä loppuaan pyydämme sinua toviksi katsastamaan kuluneena vuonna toteutunutta edistymistä ja luomaan kanssamme katseesi eteenpäin eli siihen, mitä toivomme saavuttavamme ensi vuonna.

Y LEISKATSAUS

Ajan kuluessa on saatu käyttöön uusia välineitä Urantia-säätiön kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiseen. Teknologia on vaikuttanut valtavasti Urantia-säätiön mahdollisuuksiin suorittaa keskeiset tehtävänsä kustannustehokkaalla tavalla. Viimeisten vuosien kuluessa Urantia-säätiöon alkanut luottaa yhä enemmän internetiin yhteydenpidossaan lukijoihin ja ei-lukijoihin samoin kuin Urantia-kirjan syvällisen opiskelun edistämisessä. Olemme jo useamman vuoden ajan luottaneet tietokoneen tietokantoihin tarjotessamme lukijoille laaja-alaista palvelua useilla kielillä ja eri puolilla maailmaa.

Vuonna 2003 toteutimme suuren joukon teknologialähtöisiä kohennuksia, jotka ovat parantaneet palveluja ja vähentäneet kuluja. Muunnettuamme informaatiolehtiset verkosta noudettaviksi asiakirjoiksi voimme nyt sähköpostin välityksellä vastata entistä lukuisampiin lukijakyselyihin. Julkaistuamme portugalinkielisen käännöksen CD-levykkeenä, kykenimme tuomaan tämän teoksen saataville nopeammin ja paljon vähäisemmin kustannuksin, samalla kun keräämme tukea sen julkaisemiseksi kirjan muodossa. Se, että käytämme ”pyydettäessä” -painatustekniikkaa,on tehnyt mahdolliseksi meidän toimittaa saataville kasvava joukko opiskelun oheisteoksia ilman esteeksi muutoin muodostuvia korkeita tuotantosijoituksia ja varastointikustannuksia. Kuluneena vuonna aloimme myös tarjota sähköisiä Urantia-kirjoja englannin ja espanjan kielellä. Uusi e-kauppaverkkosivumme suo asiakkaille nyt mahdollisuuden ostaa tuotteita turvallista palvelinta käyttäen. Mainitsemme vain muutaman kuluneena vuonna tehdyistä parannuksista. Vaikka menetelmät kaiken aikaa kehittyvät, tehtävämme pysyy silti samana.

Kulunut vuosi ei sujunut kuitenkaan pettymyksittä. Elokuussa 2003 Yhdysvaltain korkein oikeus hylkäsi Urantia-säätiön pyynnön vetoomusoikeuden päätöksen uusintakäsittelystä jutussa Michael Foundation Inc. vastaan Urantia-säätiö. Arvioimme yhä, miten kyseinen päätös vaikuttaa muihin julkaisijoihin, ja kehittelemme strategioita koskemattoman tekstin turvaamiseksi tulevaisuudessa. Urantia-säätiöllä on englanninkieliseen tekstiin kohdistuvat kansainväliset tekijänoikeudet, samoin sen moniin käännöksiin, ääniteversioon ja tietokoneohjelmistoon kohdistuvat oikeudet. Lukijat voivat tunnistaa Urantia-säätiön autenttiset tuotteet ja palvelut samankeskiset ympyrät -tunnisteen avulla.

Saatamme kuluvan vuoden päätökseen myös lausumalla kiitoksemme Tonia Baneylle hänen pitkäaikaisesta palvelustaan. Tonia luopui toimeenpanevan johtajan tehtävistä marraskuussa, mutta hänellä on edelleen aktiivinen rooli Kansainvälisessä Urantia-yhdistyksessä ja Urantia-säätiön pitkän aikavälin menestymisestä huolehtivan Matteus-projektin piirissä. Kansainvälisen toimiston johtaja Mindy Williams on hyväksynyt johtokunnan hänelle esittämän pyynnön ottaa vastatakseen suurimmasta osasta Tonian aikaisempia tehtäviä.

JULKAISU- JA JAKELUTOIMINTA

Kirjalevitys Vuositasolla

Kirjalevitys Urantia-kirjan ja sen käännösten myyntimäärät ovat vii-me vuosina vaihdelleet. Vuonna 2000 saavutetusta lähes 40.000 kappaleen ennätyksestä myynti kääntyi vuosina 2001 ja 2002 laskuun mutta oli taas nousussa vuonna 2003. Arvioimme, että tänä vuonna on ennen vuoden loppua myyty tai lahjoitettu 28.500 kirjaa, mikä vuoteen 2002 verrattuna merkitsee lähes 4.500 kappaleen nousua.

Seminaarilaiset saivat Urantia-kirjan Intiassa

Viime kesänä painatettiin 8.800 englanninkielistä Urantia-kirjaa Intiassa, yhdessä maailman suurimmista englantia puhuvista maista. Kirjat ovat nyt esillä sekä kristillisissä että ei-uskonnollisissa kirjakaupoissa Urantia-säätiön tukemaan hintaan. Vuoden loppuun mennessä on jaettu jo 3.500 niistä 6.000 kirjasta, jotka varattiin jaettaviksi lahjakirjoina sikäläisille teologianopiskelijoille, ja odotamme lukijoiden apua tämän toimintamuodon jatkamiseen vuonna 2004. Tunnettu intialainen kirjakauppa on myös suostunut pitämään Urantia-kirjan esillä verkkosivuillaan. Mainitut saavutukset olivat Urantia-säätiön monivuotisten levitysponnistelujen huipennus.

Venäjänkielisen kirjan ensimmäinen painos otettiin vuonna 1997, toinen painos vuonna 2001, ja meidän on kohta puolin valmistauduttava kolmanteen painokseen. Pietarin-toimistomme sai hiljattain viimeiset jäljellä olevat toisen painoksen kirjat, mikä tarkoittaa, että venäläislukijoiden käsissä kuluvien kirjojen määrä nousee pian 10.000:een. Urantia-säätiölle annettuja lahjoituksia käytetään kyseisellä alueella jakelussa olevien kirjojen hinnan alentamiseksi niin, että paikallisilla lukijoilla olisi niihin varaa. Näistä alennetuista hinnoista johtuen on kutakin uutta painosta varten kerättävä lisävaroja.

Yli 5000 kirjaa Latinalaisen Amerikan kirjastoille

Kunnianhimoinen toimintaohjelma El libro de Urantia -kirjojen lahjoittamiseksi kirjastoille Latinalaisen Amerikan eri puolilla on vuoden 2003 loppuun mennessä edennyt jo pitkälle. Meksikossa sai 700 kirjastoa, yliopistoa ja seminaaria Urantia-säätiöltä lahjakirjan vuonna 2003. Argentiinaan, Boliviaan, Chileen, Costa Ricaan, El Salvadoriin, Guatemalaan, Hondurasiin, Kolumbiaan, Paraguayihin, Puerto Ricoon, Uruguayihin ja Venezuelaan on toimitettu yli 5000 kirjaa. Kirjojen perilletoimittaminen on alkanut jo Argentiinassa edeten sieltä eri puolille Etelä- ja Väli-Amerikkaa vuonna 2004, kunhan projektiin saadaan rahoitustukea.

Viimeisintä käännösrintamalta

Kirjalevitys

Vuosi 2003 oli taas suuri käännösten vuosi. Monen kääntäjän ja tiimin uurastus on tuottanut hyviä hedelmiä; heidän työnsä on valmistunut tai on kohta valmistumassa. Vaivalla käännetyt tekstit, monivuotisen uupumattoman ja vaativan ponnistelun tulokset, voidaan vihdoin tuoda saataville.

Englanninkielisen kirjan lisäksi Urantia-säätiö pitää saatavilla kuutta käännöstä seuraaville kielille: hollanti, korea, ranska, suomi, venäjä ja espanja. Lähes kaksimiljardia urantialaista puhuu näitä kieliä ensimmäisenä tai toisena kielenään.

Heinäkuussa 2003 portugali liittyi pitenevään julkaistujen käännösten listaan, kun O Livro de Urântia tuotiin HTML-muotoisena saataville CD-levykkeellä, jolla on myös vertailevaa opiskelua varten kirjan englannin- ja espanjankielinen teksti. Toivomme, että voimme julkaista painetun kirjan vuonna 2004 ja tuoda sen noin 186 miljoonan potentiaalisen lukijan saataville.

Vuoden 2004 alkupuolella painatamme saksankielisen Das Urantia-Buchin. Tämän myötä 130 miljoonalla ihmisellä Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja muualla on ulottuvillaan nämä ilmoitetut opetukset. He saattavat silloin paitsi lukea ilmoitusta omalla kielellään myös vertailla sitä englanninkieliseen tekstiin, jonka he näkevät tässä ensimmäisessä kaksikielisessä painoksessa samalla sivulla saksankielisen käännöksen rinnalla.

Urantijos Knyga, liettuankielinen käännös, joka pantiin alulle vuonna 1994, on lähes painovalmis.

Suunnitelmat vuodelle 2004 ennakoivat italian-, viron-ja romaniankielisen tiimin saavan teoksensa viimeistelyn päätökseen. Kiinankielinen käännöstyö, joka alkoi vuonna 2001, jatkuu rivakkaa vauhtia, ja valmiina on jo ensimmäisen luonnoksen lähes kaksi kolmannesta. Käännöstyöt bulgarian, farsin, kreikan, ruotsin, indonesian, japanin ja norjan kielelle jatkuvat, ja uusia käännöksiä on suunnitteluvaiheessa.

OPETUSTEN LEVITTÄMINEN

Vuonna 2003 Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen Vkasvuun kuului antaumuksellisten lukijoiden yhdistyksen muodostuminen Brasiliaan ja Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan. Kulunut vuosi merkitsi myös uuden väliaikaisen peruskirjan edellyttämän siirtymävaiheen alkua. Sitten kun jäsenistö on peruskirjan ratifioinut ja Urantia-säätiön johtokunta sen hyväksynyt, lukijajärjestö ottaa peruskirjan mukaan täyden oikeudellisen vastuun kattojärjestöstä, joka toimii maailman Urantia-yhdistysten toimintojen integroijana ja koordinoijana.

Yhä suurempi osa Urantia-säätiön levittämistoiminnasta koostuu säätiön toimistojen ja edustajien usealla kielellä antamista lukijapalveluista. Vastaamme joka vuosi tuhansiin informaatiopyyntöihin, jotka koskevat Urantia-kirjaa ja sen alkuperäistä julkaisijaa, ja ohjaamme lukijoita toistensa puheille tukeaksemme näin opintoryhmiä eri puolilla maailmaa. Kun joku haluaa yhteyttä muihin lukijoihin, Urantia-säätiö luottaa tietokantaan, jossa on tiedot niistä yli seitsemästätuhannesta henkilöstä, jotka ovat antaneet luvan luovuttaa yhteystietonsa muille samalla alueella asuville.

Keskustoimisto ottaa vastaan suurimman osan näistä kyselyistä, ja otimme vuonna 2003 käyttöön uuden järjestelmän, joka nopeuttaa vastausaikaa ja vähentää kustannuksia. Valmistimme kaikista Urantia-säätiön esitteistä elektronisen version, mikä mahdollistaa sen, että useimmissatapauksissa lähetämme ”informaatiopaketin” sähköpostitse. Näihin posteihin sisältyvät kätevät linkit auttavat lukijan kaiken sen opetusmateriaalin pariin, joka aiemmin toimitettiin esitteinä; heillä on myös mahdollisuus lukea samalla viimeisimmät uutiskirjeet ja ajantasaistetut tiedotteet. Tämä on sekä lyhentänyt vastauksen saamiseen kuluvaa aikaa että vähentänyt painatus- ja postituskuluja.

Chicagossa vieraillessaan lukijat toivotetaan tervetulleiksi käymään historiallisessa päämajatalossa, osoitteessa 533 Diversey Parkway, jossa siis sijaitsee Urantia-säätiön keskustoimisto. Opintoryhmä pitää edelleen kokouksiaan tämän kauniin harmaakivirakennuksen alkuperäisessä Foorumin huoneessa kaupungissa, joka on mitä moninaisimpien ihmisten kohtauspaikka. Tuki rakennuksen ylläpito-ohjelmalle takaa, että tämä resurssi on Urantia-kirjan lukijoiden käytettävissä ja säilyy kiinnostavana naapurina monikulttuurisessa ympäristössään.

Urantia-säätiö ylläpitää suosittua verkkosivustoa https://www.urantia.org, jolla käytiin vuoden2003 kuluessa keskimäärin 65.000 kertaa kuukaudessa. Tuemme niin ikään Internetin Urantia-kirja-koulua, joka kuluneena vuonna tarjosi yli 30 strukturoitua opintokurssia englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi. Y li 200 opiskelijaa tutki kursseilla Urantia-kirjan käsitteitä. Urantiasäätiön netissä tapahtuvaa Urantia-kirjan opiskelua varten ylläpitämät englannin-, espanjan-, ranskan-ja suomenkieliset sähköpostikeskusteluryhmät tuottivat kuluneena vuonna yli 500.000 viestiä.

Sitä mukaa, kun uusia käännöksiä julkaistaan ja kiinnostus leviää maailmanlaajuisesti, säätiö luottaa yhä laajemmin antaumuksellisten vapaaehtoisten verkostoon, joka auttaa jakelukanavien luomisessa ja palvelee alueellaan lukijakontaktina. Kuuden sivutoimistonsa lisäksi säätiöllä on nykyisin kaksikymmentäkaksi edustajaa maailman eri puolilla auttamassa näissä tehtävissä. Viimeisimpänä tähän joukkoon liittyi Hollanti. Vapaaehtoiset auttavat Urantia-kirjan tunnetuksi tekemistä omassa maassaan sijoittamalla kirjoja kirjastoihin, osallistumalla kirjamessuille, rohkaisemalla opintoryhmien muodostumista, saattamalla lukijoita kosketuksiin toistensa kanssa, vastaamalla kyselyihin ja auttamaa liikesuhteiden rakentamisessa kirjakauppaelinkeinoon.

RAHOITUS JA HALLINTO

Urantia-säätiö on monien toimintaohjelmiensa rahoittamisessa lähes kokonaan lahjoituksista riippuvainen. Kirjamyynnistä kertyvät nettotulot kattavat tyypillisesti vähemmän kuin 10 % Urantia-säätiön vuosibudjetista. Seuraavaksi esitettävät vuoden 2002 ja 2003 luvut ovat tarkastamattomia, ja ne on pyöristetty lähimpään 1000 dollariin. Niiden esittämisen tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään paremmin Urantia-säätiön rahoitustilannetta. Urantia-säätiön tilintarkastajien hyväksymät tilinpäätökset ovat pyynnöstä aina saatavilla. Vuotta 2002 koskeva tilintarkastuskertomuksen luonnos on esitetty johtokuntamme tarkasteltavaksi, ja sen pitäisi olla tammikuussa yleisön saatavilla. Ota yhteyttä, jos haluat yksityiskohtaisempaa tietoa.

2002 — 31.12.2002 päättyneenä vuonna Urantiasäätiön kokonaistulot lahjoituksista ja kirjamyynnistä ylittivät juuri ja juuri1,5 miljoonaa dollaria. Varoja käytettiin erilaisiin toimintaohjelmiin, joita olivat muiden muassa kirjan levitys, käännökset ja opetusten levittäminen. Vuonna 2002 painettiin espanjankieliset kovakantinen ja pehmeäkantinen laitos sekä englanninkielinen klassinen kirja kustannusten noustessa yli 170.000 dollariin. Tuotettiin ääniteversion lisäerä, ja käännösohjelma rahoitti yhdeksää kääntäjäryhmää yhteensä yli 155.000 dollarilla. Levitysohjelma käytti 40.000 dollaria, joka meni IUA:lle sen moninaisiin toimintoihin. Samalla rahalla huolehdittiin osaltaan myös uutiskirjeiden painatuksesta ja postituksesta, lukijapalveluista, nuorisopalveluista ja maailmanlaajuisesti sivutoimistojen ja edustajien levitysponnistuksista.

2003 — Vuoden 2003 budjettimme perustui noin 1,3 miljoonan dollarin tuottoarviolle lahjoituksista ja kirjamyynnistä, mutta näyttää siltä, että tätä määrää ei saavuteta. Varoja käytetään edelleenkin erilaisiin toimintaohjelmiin. Vuoden 2003 kuluessa painatettiin englanninkielinen kirja Intiassa, portugalinkielinen käännös julkaistiin CD:nä ja tuotettiin kahdeksan erillistä työkirjaa. Lokakuun loppuun mennessä olimme käyttäneen 80.000 dollaria kuuteen eri käännöstyöhön, mistä summasta yli puolet käytettiin työhön kiinankielisen käännöksen aikaansaamiseksi.

Levitysohjelmamme rahoitti IUA:ta 20.000 dollarilla, 150.000 dollaria käytettiin uutiskirjeitten painattamiseen ja postittamiseen, lukijakyselyihin vastaamiseen ja verkkosivustojen, internet-koulun, edustajien ja nuoriso-ohjelman rahoittamiseen. Lahjoitamme edelleenkin suuret määrät kirjoja kirjastoille, kouluille ja vähävaraisille ja lisäksi me tuntuvassa määrin tuemme kirjan hintaa monissa osissa maailmaa tehdäksemme sen entistä edullisemmaksi. Historiallisen keskustoimistorakennuksen ylläpito osoitteessa 533 Diversey nousee keskimäärin 70.000 dollariin vuodessa.

2004 — Vuoden 2004 budjetti on tämän vuotta 2003 koskevan tiedotteen painatusvaiheessa valmisteilla. Arvelemme, että toimimme sekä kirjamyynnistä että lahjoituksista kertyvin vähäisemmin tuloin. Vuonna 2004 tarvitsemme lahjoituksia noin miljoonan dollarin verran voidaksemme jatkaa toimintaohjelmiamme niiden nykyisessä laajuudessa. Tutkimme tarkoin jokaista menoerää ja etsimme kustannustehokkaimpia tapoja suoriutua kasvavasta työtaakastamme sitä mukaa kuin kiinnostus Urantia-kirjaa kohtaan leviää kautta maailman. Suunnilleen 90 % menoistamme koituu toimintaohjelmiin liittyvistä kuluista.

Olemme kiitollisia Northern Trust Companyn toimista ja sen kyvystä sijoittaa varojamme mahdollisimman tuottavasti vähäriskisiin investointeihin. Sijoitustilimme ylittävät säännöllisesti odotuksemme.

Olemme jatkuvasti kiitollisia lahjoittajillemme heidän vakaasta tuestaan. Voit olla varma siitä, että teem-me parhaamme pitääksemme kulumme kohtuullisina ja toimintaohjelmiin kohdistuvina. Mikäli sinulla on kysymyksiä rahoitustilanteestamme, ota ystävällisesti yhteys toimistoomme.

MATTEUS-PROJEKTI

Matteus-projektin alkujuuret ovat vuonna 1997 toteutetussa strategisessa suunnittelutapahtumassa, johon kokoontui taustaltaan moninaisia Urantia-säätiön keskeisiä tukijoita auttamaan johtokuntaa ja henkilöstöä kehittelemään suunnitelmaa, jolla varmistetaan säätiön tulevaisuus. Viimeisten seitsemän vuoden kuluessa Matteus-projektin jäsenet ovat keränneet keskuudestaan yli 5.000.000 dollaria, joilla on tuettu Urantiasäätiön käynnissä olevia toimintaohjelmia. Vuonna 2003 Matteus-projektin jäsenet lahjoittivat yli 450.000 dollaria auttaakseen Urantia-säätiötä saavuttamaan pitkän aikavälin tavoitteensa, ja he ovat laatineet laajaalaisen rahoitussuunnitelman, jolla taataan Urantiasäätiön ohjelmien jatkuminen kauas tulevaisuuteen.

Heinäkuussa useat Matteus-projektissa mukana olevat järjestivät menestyksellisen tapaamisen Urantiasäätiön lahjoittajille ja ystäville Keski-Manhattanilla. Matteus-projektin organisaatiota ja suunnitelmaa esiteltiin ja kysymyksiin vastattiin. Tulevina kuukausina tukijat järjestävät samantapaisia tapaamisia keskeisillä alueilla ympäri Yhdysvaltoja. Näin entistä laajemmat tukijapiirit tutustutetaan Matteus-projektin näkemyksiin ja päämäärään eli sen varmistamiseen, että tulevaisuuskin näkee vakaan ja turvatun säätiön.

LOPPUPÄÄTELMÄ

Säätiön työ sellaisilla aloilla kuin julkaiseminen, levittäminen, kääntäminen ja tekstin varjelu tulevia sukupolvia varten on konkreettista ja niin ollen helposti hahmotettavissa. Sen sijaan sitä sosiaalis-hengellistä toimintaa, jota säätiöjulistus kutsuu meidät tukemaan, ei ole yhtä helppoa hahmottaa. Toisistaan poikkeavat persoonallisuudet, temperamentit, taustat ja mielet täytyy kietoa yhteen sulkemaan sisäänsä ja koordinoimaan moninaisuus. Kysymyksessä on monisärmäinen työ, jonka onnistuminen edellyttää opettajien, johtajien, kieli-ihmisten, suunnittelijoiden, vanhempien, perheiden ja yksilöiden vaalimista sellaisessa kontekstissa, joka tarjoaa tekstin jatkuvasti edistyvää käsittämistä, sielun kasvua, hengellistä tuloksiinpääsyä ja palvelutilaisuuksia.

Maailman hengellinen ja sen jälkeen sosiaalinen, moraalinen, taloudellinen ja poliittinen muodonmuutos tulee tapahtumaan ja on tapahtumassa ihmisten kautta, ihmisten toimin; ihmisten, jotka palvelevat olemassa olevissa ja perustettavissa inhimillisissä instituutioissa; ihmisten, jotka ovat hengestä syntyneitä, joilla on henkilökohtainen uskonto ja luottavainen jumalasuhde. Elävä henkilökohtainen uskonto luo halun palvella kanssaihmisiään. Maailman muuttaminen on palvelemista.

Sanotut tavoitteet ovat saavutettavissa vain tiimityöllä ja yhteistoiminnalla. Kiitämme kaikkia teitä, jotka olette työskennelleet kanssamme ja tukeneet ponnistuksiamme. Kutsumme kaikkia lukija-uskovia tulemaan mukaan tälle matkalle kohti sellaista tilannetta, että maailman kansat oivaltavat ja ymmärtävät Jumalan Isyyden ja ihmisten välisen veljeyden.

Vilpittömästi Urantia-säätiön johtokunta ja henkilöstö

K. Richard Keeler, johtok. jäsen Richard Doré Sheila Schneider
Georges Michelson-Dupont, joh-tokunnan jäsen Nathen ja Kassandra Jansen Pekka ja Kristina Siikala
Vitali Kondratjev Kathleen ja Trevor Swadling
F. Gard Jameson, johtok. jäsen Lisa Jones Matthew Viglione
Mo Siegel, johtok. jäsen Marcia Lansu Mindy Williams
Seppo Kanerva, johtok. jäsen Chris ja Tina Mosley James Woodward
Steve Baney Colette Pelletier
Víctor García Bory Jay Peregrine