Liigu edasi põhisisu juurde

Urantia Sihtasutuse 2022. aasta aruanne

Urantia Sihtasutuse 2022. aasta aruanne

Tänulikkus ilmutuse eest
Sherry Cathcart Chavis
Sherry Cathcart Chavis
Víctor García-Bory
Víctor García-Bory
Olga López
Olga López
Chris Wood
Chris Wood

Tänupalve

Taevane Isa,

Me astume sinu ette alandliku südamega, olles tänulikud sinu õnnistuste eest. Oleme tänulikud Urantia ilmutuse eest ja võimaluse eest, et saame teenida selle levimise algusjärgus. Me austame julgeid pioneere, kes enne meid vaeva nägid ja palume sinu juhtimist, et leida rohkem usklikke ja aktiivseid lugejaid tulevikuks.

Täname heldemaid annetajaid, kes toetavad raamatu ja selle õpetuste väljaandmist ja levitamist. Olge te ülistatud Urantia Sihtasutuse ja kõigi nende poolt tehtud tööga, kes teenivad ilmutust. Hoia meie hinged isetud ja avatuna vaimselt näljaste ja abivajajate kutsumusele. Olgem sinu väärilised saadikud, aidates teistel oma elu muuta sinu avastamisrõõmu kaudu.

Me oleme tänulikud Urantia raamatu vabastavate tõdede eest, nagu sinu armastus, universumi kosmoloogia, tõusuteeliste surelike plaan ja Jeesuse õpetused. Oleme tänulikud sinu Kohandajate, Tõe Vaimu, Püha Vaimu ja kaitseinglite kohaloleku eest, kes inspireerivad, juhivad ja kaitsevad meid meie igapäevasel vaimsel teekonnal. Me armastame teid ja teie poega Miikaeli.

Täname teid jätkuvate õnnistuste ja juhendamise eest, kui me püüame jagada Urantia raamatu muutvaid õpetusi.

Aamen.

Mo Siegel

Urantia Sihtasutuse usaldusisikute nimel

Sherry Cathcart Chavis, Víctor García-Bory, Gard Jameson, Marilynn Kulieke, Olga López, Georges Michelson-Dupont, Mo Siegel, Judy Van Cleave, Chris Wood

Uued usaldusisikud

Sherry Cathcart Chavis, Víctor García-Bory, Olga López, Chris Wood

Urantia Sihtasutuse missiooniks on Urantia raamatu ja selle õpetuste levitamine kogu maailmas.

Müük, levitamine ja trükkimine

 • 18 230 müüdud raamatut
 • 4 286 müüdud e-raamatut
 • 27 302 jaotatud raamatut (müük, kingitused ja teavitustegevus)
 • 77 270 raamatut, mis on alla laaditud urantia.org veebilehelt
 • 13 765 Apple'i rakendusest allalaaditud raamatut

Trükitud Urantia raamatud

 • 5 210 Portugali keeles
 • 2,000 Hispaania Euroopa versioon
 • 1,200 Ungari keeles
 • 990 Itaalia keeles

Urantia Press`is trükitud

 • 144 müüdud Jeesuse tähendamissõnad
 • 928 müüdud "The Untold Story of Jesus" (Jeesuse ütlemata lugu)

urantia.org

 • 26-keelne veebisait
 • 1 177 776 seanssi
 • 2,587,110 lehekülje vaatamist
 • 537,052 uut kasutajat
 • 77,270 Urantia raamatu allalaadimist urantia.org veebilehelt

Sotsiaalmeedias kohalolek

 • Instagrames 3 keeles, kasv 186%
 • Facebook 8 keeles, kasv 7%
 • LinkedIn, kasv 21%
 • Twitter, kasv 10%
 • YouTube, kasv 30%

Haridus

Urantia Sihtasutuse visioon on edendada inimkonna vaimset ümberkujundamist, tutvustades maailmale Urantia raamatu õpetusi vahenditega, mis vastavad meie väärtustele ja meie usule armastavasse Jumalasse.

Urantia Raamatu rahvusvaheline kool (UBIS)

Pakub nüüd kursusi seitsmes keeles!

731 registreerunud õpilast 53 tasuta veebikursusele, mida viisid läbi 42 vabatahtlikku õpetajat-abistajat 16 riigist.

"Alates 2022. aastast olen jaganud Urantia Ilmutuse tõdesid 70-100 entusiastliku õpilasega Mandri-Hiinast ja Taiwanist. Nende küsimused on alati uskumatult sisukad. Kui ma vaatan, kuidas nende rõõm hiina tõlke ilmumise pärast kasvab, tunnen tänu Vicki Yangi, Shiande Eric-Ju ja nende meeskonna üle!"

Dr. Gard Jameson

usaldusisik, UNLV filosoofiaprofessor

"Teadus: Evolutsiooni ja ilmutuse kokkupuutepunkt"

Urantia Sihtasutuse hariduskomitee uuris tehnoloogia sügavusi, pakkudes kolmandat teadussümpoosioni internetis. Zoom Events võimaldas teadushuvilistel Urantia raamatu õppijatel ületada aega ja ruumi, kui nad kogunesid, et süveneda praeguse teaduse ja ilmutuse kahekordsesse perspektiivi. Selle sümpoosioni videod ja palju muud on leitavad urantia.org`i õppimise rubriigis. Klõpsake nupule Seminarid ja ettekanded.

Urantia raamat 26 keeles

1. Araabia
2. Bulgaaria
3. Tšehhi
4. Taani
5. Hollandi
6. Inglise
7. Eesti
8. Farsi *
9. Soome
10. Prantsuse
11. Saksa
12. Kreeka *
13. Heebrea *
14. Ungari
15. Indoneesia
16. Itaalia
17. Jaapani
18. Korea
19. Leedu
20. Poola
21. Portugali
22. Rumeenia
23. Vene
24. Hispaania
25. Rootsi
26. Türgi

* Avaldatud enne valmimist

Finantsandmed

2022. aasta auditeeritud finantsülevaade
   
Raamatupidamisjärgsed tulud Jaanuar - detsember 22 
Urantia raamatu müük 187 165 dollarit
Müüdud raamatute maksumus (213 408 $)
Raamatute brutokasum (26 243 $)
   
Avalik toetus ja muud tulud peale raamatute müügi  
Piiratud annetused 301 974 dollarit
Piiranguteta annetused 960 326 dollarit
Varalised annetused-piiranguga 450 000 dollarit
Rendi- ja muud tulud 100 614 dollarit
Toetused ja muud tulud kokku 2 407 832 dollarit
   
Funktsionaalsed kulud  
Programmid (674 347 $)
Üld- ja halduskulud (134 284 $)
Rahastamiskulud (51 032 $)
Tegevuskulud kokku (859 663 $)
   
Muutus netovaras enne investeeringuid 1 521 926 dollarit
   
Täiendavad kirjed  
Raamatute trükkimine (226 866 $)
Kinnisvaramaksu ümberhindamine 8 560 dollarit
Muutus netokassas enne investeeringuid miinus täiendavad kirjed 1 303 620 dollarit
 
Tulud vs. kulud ja raamatutrükk
Kõik kulud ja raamatutrükkimine 1 291 377 dollarit
Saadud tulu 2 594 997 dollarit
2022 Tegevuskulud enne lisakulusid
Tegevuskulud enne lisakulusid
Programmeerimine 78%
Üldhaldus 16%
Rahastamistegevus 6%
2022 Tulu- ja toetusallikad enne täiendavaid kirjeid
Tulu- ja toetusallikad enne täiendavaid kirjeid
Piiranguteta annetused 40%
Piiratud annetused 13%
Kinnisvarasissemaksed - piiranguteta 25%
Kinnisvarasissemaksed - piirangulised 19%
Rent ja muud tulud 4%
Brutokasum raamatutest (1%)

Ilmutuse silla sihtkapitali fond

Asutatud 2017

The Revelation Bridge loodi sihtkapitalina tulevaste põlvkondade jaoks.

Looge oma pärand, toetades sihtasutust teie lapselaste jaoks ja pärast seda.

Palun võtke ühendust oma advokaadiga või kirjutage notariaalselt tõestatud volikiri, millega määrate oma testamendis varad Urantia Sihtasutusele.

Meie sügav tänu kuulub järgmistele annetajatele, kes panustasid 2022. aastal 1 045 675 dollarit pärandvara annetustena.

Richard J. Fullam III

Richard Keeler

Morris Levin

Margrith Loretz

Steven Moje

Thomas ja Beverly Rosenow

Stilla Schmidt

Herman A. Sain

W.A. Van Valkenburgh Jr

Sinepiseemne stipendiumide programm ~ pärand tulevikule

Urantia Sihtasutus käivitas novembris Sinepiseemne toetuste programmi (MSGP). Sinepiseemne Fondi poolt annetatud programmi raames antakse erineva suurusega toetusi abikõlblikele projektidele, mis toetavad sihtasutuse usaldust ja missiooni, et külvata Urantia raamatut ja selle õpetusi kogu maailmas.

MSGP julgustab üliõpilasi üle kogu maailma arendama uuenduslikke projekte, nii suuri kui ka väikseid, mis jagavad viienda epohhilise ilmutuse rõõmusõnumit. Toetuse saajad on pühendunud hariduse ja teavitustöö edendamisele käegakatsutavatel ja mõõdetavatel viisidel ning kõigis maailma piirkondades.

Jeesus ütles: „Taevariik on nagu sinepiiva, mille inimene oma põllule külvab. Sinepiiva on väiksem kui teised seemned, aga kui see on taimeks kasvanud, saab see suuremaks kõigist teistest ja on nagu puu, nii et taevalinnud saavad tulla ja selle okstel puhata.” 151:4.2 (1693.8)

Jaime Rey Albornoz Kolumbiast

CAC liige

Ma olen taevasele Isale tänulik mitte ainult selle teabe eest, mis sisaldub imelises Urantia ilmutusraamatus, vaid ka selle eest, et ma olen aru saanud, et see on olnud vastus minu palvetele ja et ma olen olnud valmis seda vastu võtma ja jagama.

Stephy (Yi-Hsuan) Hsu Taiwanist.

Kultuuri nõuandekomitee (CAC) liige

Olen sügavalt tänulik muutva kogemuse eest, et sain Taiwani esindada Urantia Sihtasutuse kultuurinõustajana. Urantia raamatu õpetused armastusest, teenimisest ja vaimsest kasvust on mind inspireerinud ja andnud sügava arusaama universumist ja meie kohast selles, suunates mind mu eneseotsingute teekonnal.

Krystyna Wardega-Piasecka Poolast

CAC liige

On suur au saada võimalus tutvustada Poola Urantia raamatu lugejaile nende kosmilist kodakondsust. Olen tänulik teie usalduse eest ja võimaluse eest laiendada ka oma kultuurilisi teadmisi.

Marcos Dalmolin Brasiiliast

CAC liige

Olen tänulik võimaluse eest saada rohkem teada Urantia Sihtasutuse ja selle projektide kohta, et saaksin seda teavet jagada lugejatega Brasiilias. Kontakt erinevate kultuuride lugejatega lisab meie siinsetele tegevustele uue perspektiivi.

Jaime Rey Albornoz
Jaime Rey Albornoz
Stephy (Yi-Hsuan) Hsu of Taiwan
Stephy (Yi-Hsuan) Hsu of Taiwan
Krystyna Wardega-Piasecka
Krystyna Wardega-Piasecka
Marcos Dalmolin
Marcos Dalmolin