Nadace Urantia

Verze pro tiskVerze pro tisk

Nadace Urantia byla založena v r. 1950, aby se stala správcem původního textu knihy Urantia a zajistila, že učení této knihy se rozšíří s pomocí čtenářů a bratrských organizací ke všem lidem. Tato webová stránka je zřízena, aby sloužila čtenářům knihy Urantia. V žádném případě nemá odpovědnost za následné jednání jakéhokoliv jedince, náboženské skupiny nebo společenské organizace.

Nadace Urantia je nezisková, vzdělávací nadace, která funguje pod Declaration Fond (Deklarace Fondu). Nadace tiskne knihu v angličtině od r. 1955 a v nedávných letech se kniha překládá do mnoha jiných, světových jazyků.

Ústředí Nadace Urantia,533 W Diversey Parkway, Chicago, Illinois,bylo postaveno v r. 1908. Před publikováním knihy Urantia byla tato budova používána pro pravidelná setkávání prvních čtenářů přepisů textu knihy. Kompletní budova byla odkázána Nadaci Urantia v r. 1969. V současné době jsou v ní kanceláře a ve sklepních prostorách je sklad a přepravní služby a Forum místnost pro setkávání a jednání studijních skupin a také dva byty.

Budoucí výzvy

Kniha Urantia nám sděluje:

„Uvědomělá výzva této doby je pro ty co mají vizi a pro muže a ženy duchovního vhledu, kteří budou mít odvahu vytvořit novou a přitažlivou filosofii života z rozšířené a dokonale integrované moderní koncepce kosmické pravdy, vesmírné krásy a dokonalého dobra.“ (43.3) 2:7.10

Učení, které je obsaženo v knize Urantia, jestliže je vnímáno srdcem a myslí lidstva má v sobě sílu přenést do reality vesmírný vzkaz Mistra: „Mír a dobrá vůle mezi lidmi na Zemi“.

Doručení všem duším, které potřebují tento duchovní vzkaz, bez vtíravého propagování, církevnictví nebo evangelizování, je výzvou, které čelíme.

Plánujeme významně zvýšit počet překladů, které umožní alespoň osmdesáti procentům lidí na naší planetě si přečíst knihu Urantia v jejich rodném jazyce.

Abychom naplnili tento náš ambiciózní program Nadace Urantia potřebuje podporu a pomoc lidí, jako jste Vy. Jestli byste se chtěli účastnit činností při šíření a rozvíjení učení knihy Urantia po celém světě nebo pouze chcete dodatečné informace, prosím kontaktujte nás.

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.