Urantia Vakfı

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Vakfı, 1950 yılında İngilizce olarak yazıldı. Urantia Kitabının dokunulmaz metninin koruyucusu olmak ve kitabın öğretilerinin okuyucuların ve kardeş örgütlenmelerinin yardımıyla tüm insanlara yayılmasını sağlamak için kuruldu. Bu site, Urantia Kitap okuyucuları topluluğuna bir hizmet olarak sunulmuştur ve hiçbir şekilde herhangi bir bireysel, dini grup veya sosyal organizasyon için sorumluluk almak zorunda değildir.

Urantia Vakfı, bir Güven Bildirgesi altında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen, eğitimsel bir vakıftır. Kitabı 1955'ten beri İngilizce olarak basıyor ve son yıllarda kitabı dünya’ nın birçok başka diline çeviriyor.

Urantia Vakfı'nın evi, 533 W Diversey Parkway, Chicago, Illinois, 1908'de inşa edildi.Urantia Kitabının yayınlanmasından önce, bina, transkriptlerin ilk okuyucularının düzenli toplantıları için kullanıldı. Tüm mülk, 1969'da Urantia Vakfı'na miras bırakıldı. Bugün, ofisler, depolama ve nakliye işlemleri için bir bodrum, toplantılar ve çalışma grupları için bir 'Toplantı odası' ve iki konut dairesinden oluşuyor.

Gelecek İçin Zorluklar ...

Urantia Kitabı bize şunu söylüyor:

"Bu çağın dinsel zorluk; kutsal iyiliğin, evrensel güzelliğin ve kozmik doğruluğun pürüzsüz bir biçimde iç içe geçmiş ve genişlemiş çağdaş kavramsallaşması içerisinde, yeni ve çekici gelecek yaşayan felsefeyi yaratmayı arzulayan ruhani donanıma sahip ileri görüşlü ve ileriye-bakmayı isteyen kadın ve erkekler içindir. Böyle bir ahlakın yeni ve doğru bakış açısı insan ruhunda en iyi şeyi bulmadaki zorluğu ve insan aklında güzele dair her şeyi beraberinde kendisine çekecektir. Doğruluk, güzellik, ve iyilik kutsal gerçeklikler olup, insan ruhani yaşam ölçeğine yükseldikçe Ebediyet’in bu yüce nitelikleri sevgi olan Tanrı’nın bünyesinde giderek bütünleşir ve düzenlenir." 2:7.10 (43.3)

Urantia’nin Kitabında yer alan öğretiler, insanlığın kalplerinde ve zihinlerinde kucaklandığında, yeryüzündeki barış ustasından ve insanlar arasındaki iyi niyetten gelen yüce bir mesaja sahiptir.

Bu vahi istilacı propaganda olmadan,manevi mesajına ihtiyaç duyan ruhlara teslim edilmesi ve kilisecilik farklı bir dine zorlanmadan gezegendeki insanların yüzde seksesninin Urantia Kitabını kendi dillerinde okumasını sağlamak için başlangıç çevirilerinin sayısını önemli ölçüde artırmak için planların devam ettiği bir meydan okumadır.

Bu iddialı programda başarılı olmak için, Urantia Vakfı'nın sizin gibi insanların desteğine ve yardımına ihtiyacı var. Urantia Kitabının öğretilerini dünyanın tüm halklarına yayma çalışmalarına katılmak istiyorsanız veya sadece daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen bize bildirin.

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved