Este planeta noastră specială?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire
Lighthouse at Cape Tarkhankut, Crimea

În suprauniversul vostru nu există decât o planetă rece din patruzeci care să fie locuibilă de fiinţe din ordinul vostru. ~ Cartea Urantia, 15:6:15 (173.5)

Soarele vostru revarsă un adevărat şuvoi de raze ucigătoare, şi viaţa voastră plăcută de pe Urantia se datorează influenţei „fortuite” a peste patruzeci de fenomene protectoare aparent accidentale şi asemănătoare acţiunii acestui strat de ozon foarte special. ~ Cartea Urantia, 58:2:4 (666.1)

Evoluţia - pe Urantia sau în orice altă parte - este întotdeauna intenţională, şi niciodată accidentală. ~ Cartea Urantia, 65:0:7 (730.7)

Mica şi nesemnificativa voastră planetă interesează universul local pur şi simplu pentru că ea este lumea în care a sălăşluit în trup uman Isus din Nazaret. ~ Cartea Urantia, 20:5:5 (228.2)

Foundation Info

Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Toate drepturile rezervate.