Cine este Isus?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire
Kirkjufellsfoss Waterfall, Iceland

Iisus sub forma umană şi în domeniul spiritual echivalentul lentilei în optică, el face vizibil pentru creatura materială pe Acela care este invizibil. Iisus este fratele vostru mai mare care, în întrupare, vă face cunoscută o Fiinţă cu atribute infinite, pe care nici chiar oştirile cereşti nu pot pretinde a o înţelege complet. ~ Cartea Urantia, 169:4.13 (1857.4)

Iisus este cu adevărat un salvator în sensul că viaţa şi moartea lui câştigă pe oameni de partea bunătăţii şi a supravieţuirii juste. Iisus iubeşte atât de mult oamenii, încât iubirea sa trezeşte un răspuns de iubire în inima umană. ~ Cartea Urantia, 188:5.2 (2018.1)

Iisus este calea nouă şi vie care duce de la om la Dumnezeu, de la nedesăvârşit la desăvârşit, de la pământesc la celest, de la timp la eternitate. ~ Cartea Urantia, 129:4.7 (1425.6)

Eu sunt pâinea vieţii.
Eu sunt apa vie.
Eu sunt lumina lumii.
Eu sunt dorinţa tuturor epocilor.
Eu sunt poarta deschisă a salvării eterne.
Eu sunt realitatea vieţii fără sfârşit.
Eu sunt bunul păstor.
Eu sunt calea perfecţiunii infinite.
Eu sunt reînvierea şi viaţa.
Eu sunt secretul supravieţuirii eterne.
Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.
Eu sunt Tatăl infinit al copiilor mei finiţi.
Eu sunt butucul, voi sunteţi mlădiţele.
Eu sunt speranţa tuturor celor care cunosc adevărul viu.
Eu sunt podul viu care leagă o lume de alta.
Eu sunt legătura trăind între timp şi eternitate.
~ Cartea Urantia, 182:1.10 (1965.4)

Foundation Info

Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Toate drepturile rezervate.