Ce înseamnă să fii salvat?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire
orange flower under blue sky

Prin iubirea lui Dumnezeu şi graţie îndurării sale, noi vom fi salvaţi. ~ Cartea Urantia, 131:1:7 (1443.3)

De aceea „oricine va face apel la Domnul va fi salvat,” „ căci el va ierta cu prisosinţă.” ~ Cartea Urantia, 2:4:1 (38.1)

Prin credinţă sunteţi justificaţi; prin credinţă sunteţi salvaţi; şi, prin această aceeaşi credinţă, voi înaintaţi veşnic pe drumul desăvârşirii progresive şi divine. ~ Cartea Urantia, 150:5:3 (1682.5)

Mântuirea umană este reală. Ea se bazează pe două realităţi pe care creaturile pot să le sesizeze prin credinţă şi în felul acesta să le încorporeze în experienţa umană individuală: faptul paternităţii lui Dumnezeu şi adevăratul corolar: fraternitatea oamenilor. ~ Cartea Urantia, 188:4:13 (2017.8)

Când ştiti că sunteti salvati prin credintă, voi posedati realmente pacea cu Dumnezeu. Toti cei care urmează calea acestei păci cereşti sunt meniti a fi sanctificati în serviciul veşnic al fiilor în continuu progres ai Dumnezeului veşnic. ~ Cartea Urantia, 143:2:6 (1610.1)

Foundation Info

Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Toate drepturile rezervate.