Ce este Sufletul?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire
Sunset over the ocean with tropical palm trees

De la primele începuturi, sufletul este real; el are calitâţi de supravieţuire cosmicâ. ~ Cartea Urantia, 16:9.2 (195.8)

Spiritul divin soseşte în momentul în care mintea omului manifestă prima sa activitate morală, şi aceasta este ocazia naşterii sufletului. ~ Cartea Urantia, 133:6.5 (1478.4)

Toate fiinţele umane al căror suflet evoluează sunt literalmente fiii evolutivi ai lui Dumnezeu Tatăl şi ai lui Dumnezeu Mama, Fiinţa Supremă. Însă, până în momentul în care omul muritor devine conştient în sufletul său de moştenirea sa divină, această încredinţare de înrudirea cu Deitatea trebuie realizată prin credinţă. ~ Cartea Urantia, 117:6.8 (1289.1)

Supravieţuirea creaturilor muritoare este, în întregime, bazată pe evoluţia unui suflet nemuritor în interiorul minţii muritoare. ~ Cartea Urantia, 36:6.5 (404.3)

Supravieţuirea eternă a personalităţii depinde în întregime de alegerea minţii muritoare, ale cărei decizii determină potenţialul de supravieţuire al sufletului nemuritor. Când mintea îl crede pe Dumnezeu, când sufletul îl cunoaşte pe Dumnezeu şi când, odată cu Ajustorul susţinător, toţi îl doresc pe Dumnezeu, atunci supravieţuirea este asigurată. ~ Cartea Urantia, 5:5.13 (69.8)

Foundation Info

Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Toate drepturile rezervate.