Ce este Frăția Omului?

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire
Cosmos Flower Field

Fraternitatea oamenilor este întemeiată pe paternitatea lui Dumnezeu. ~ Cartea Urantia, 134:4.1 (1486.4)

În cele din urmă fraternitatea oamenilor este bazată pe recunoaşterea paternităţii lui Dumnezeu. Maniera cea mai rapidă de a realiza fraternitatea oamenilor pe Urantia este de a efectua transformarea spirituală a omenirii de astăzi. ~ Cartea Urantia, 52:6.7 (598.2)

Paternitatea este relaţia din care extragem prin raţionament recunoaşterea fraternitâţii. ~ Cartea Urantia, 16:9.14 (196.10)

Telul ultim al progresului uman constă în a recunoaşte cu respect paternitatea lui Dumnezeu şi în a materializa cu dragoste fraternitatea oamenilor. ~ Cartea Urantia, 143:1.4 (1608.1)

Numai dacă fiecare muritor ar putea deveni un focar de afecţiune dinamică, virusul benign al iubirii ar impregna curând curentul emoţional sentimental al umanităţii într-o asemenea măsură încât întreaga civilizaţie ar fi învăluită în iubire, şi aceasta ar fi realizarea fraternităţii umane. ~ Cartea Urantia, 100:4:6 (1098.3)

Foundation Info

Versiune pentru tipărire Versiune pentru tipărire

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Toate drepturile rezervate.