Víctor García-Bory

DrukujDrukuj

Victor odkrył Księgę Urantii w roku 1993. Od połowy lat 90-tych brał udział w różnych projektach, sponsorowanych przez Fundację Urantii. Od roku 2001 do 2004 Viktor pracował jako kierownik działu hiszpańskiego Fundacji Urantii.

Urodzony i wychowany w mieście Meksyku, Victor mieszka wraz ze swą żoną, Ying i synem, Miguelem, w Nowym Jorku. Większość swojego profesjonalnego życia spędził Victor pracując w organizacjach międzynarodowego rynku bezpiecznych inwestycji (blue chip) w Ameryce Łacińskiej, Europie i Stanach Zjednoczonych. Victor jest członkiem różnorodnych organizacji profesjonalnych, kulturalnych, edukacyjnych i komercyjnych.

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone