Ralph Zehr

DrukujDrukuj
Ralph Zehr

Księga Urantii, ze swoimi głębokimi i zaawansowanymi naukami, stała się częścią życia Ralpha i jego żony, Betty, pod koniec roku 1967, kiedy byli na misji medycznej w Ghanie. Efekt działania książki był natychmiastowy i po ponad czterdziestu latach jest coraz silniejszy. Słowa nie potrafią określić wdzięczności Ralpha za to, że udało mu się znaleźć książkę tak wcześnie, w życiu rodzicielskim i karierze zawodowej.

Ralph i Betty mają dwoje dzieci, które są czytelnikami książki, oraz troje wnucząt. Betty od niedawna jest emerytowana nauczycielką, specjalistka od umiejętności czytania a Ralph będzie emerytowanym radiologiem pod koniec roku 2009, kończąc tym samym 45 lat praktyki medycznej.

W dodatku do zwykłej pracy lekarza, profesjonalna praktyka Ralpha obejmuje takie stanowiska jak dyrektor Programu Stażów Radiologicznych, wykładowca w klinice, członek komitetu edukacyjnego, szef działu radiologii, członek Zarządu Powierników Systemu Ochrony Zdrowia w Guthrie, redaktor naczelny Kwartalnika Guthrie; sekretarz, wiceprezes, prezes personelu medycznego, obejmującego ponad 200 lekarzy.

Od wielu lat Betty i Ralph prowadzą w swoim domu grupę studiującą. Niedawno ukończyli swój pierwszy kurs na nauczyciela/kierownika zespołu w Internetowej Szkole Księgi Urantii – bardzo inspirujące doświadczenie. Oboje służą w zarządzie UBIS. Ralf jest członkiem założycielem i członkiem zarządu, obecnie prezesem, Stowarzyszenia Urantii Nowego Jorku – Pensylwanii. Przez ostatnie 11 lat oboje prowadzą, w swoim domu, co pół roku, spotkania stowarzyszenia. Ralph służył w różnych krajowych komitetach i inicjatywach Fundacji.

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone