Język fiński dodany do Wielojęzycznej Księgi Urantii