Ważne postanowienia ze Spotkania Rady Powierników, w styczniu 2017