Ralph Zehr

AfdrukkenAfdrukken
Ralph Zehr

Het Urantia Boek met het zijn diepgaand, geavanceerd onderwijs werd in het najaar van 1967 een deel van het leven van Ralph en zijn vrouw Betty als medische zendeling in Ghana. Zijn effect was direct en blijft na meer dan 40 jaar groeien. Woorden kunnen zijn dankbaarheid voor het vinden van het boek in de begin periode van zijn ouderschap en profesionele leven niet uitdrukken. Ralph en Betty hebben twee volwassen kinderen, beide lezers en drie kleinkinderen. Betty is een recentelijke gepensioneerde lerares, leesspecialist, op een publieke school en Ralph zal eind 2009 een gepensioneerde radioloog zijn, een 45 jarige medische praktijk eindigend.

Naast zijn regelmatige praktijk, omvatten zijn professionele ervaringen Directeur van Radiologie Residentie Programma, benoeming als Hulp Klinische Professor, lid van de Commissie Opleidingen, Voorzitter van de Radiologie Departement, lid van de raad van Trustees, Guthries gezondheidzorg, Hoofdredacteur van de Guthrie tijdschrift, Secretaris, Vice-president, President van het Medische personeel met meer dan 200 artsen.

Betty en Ralph hebben bij hun thuis jaren lang studiegroepen ontvangen. Zij hebben recentelijk hun eertse cursus als team Leraar/Facilitator voor Urantia Book Internet School afgerond, een diep inspireerende ervaring. Zij zitten ook in de Raad van UBIS. Ralph is een mede-oprichter en een uitvoerende raadslid, heden dienend als President voor Urantia Associatie in New York, Pennsylvanie. Zij hebben de laatste 11 jaar in hun huis als gastheer opgetreden voor de halfjaarlijkse associatievergaderingen. Hij heeft in verschillende nationale commissies en Foundation initiatieven gediend.

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden