Wat het Urantia Boek voor mij betekent

AfdrukkenAfdrukken
Rick Lyon
Rick Lyon en Ethan
Rick Lyon en Ethan

Door Rick Lyon, Indiana, Verenigde Staten

Wat Het Urantia Boek voor mij betekent? Alles. Maar wat betekent “alles”?

Ik vond het boek bij het afval. Ik woon in Crawfordsville, Indiana waar het boek wordt gedrukt. Een deel van mijn werk bij de staalfabriek, waar ik toen werkte, was om iedere ochtend afval op te vissen bij ons waterzuiveringsstation en naar het stortterrein te brengen waar ook afgekeurde boeken lagen van de drukpersen. Op een ochtend raapte ik een groot, dik boek op, zonder omslag en las “Het leven en onderricht van Jezus”. Op dat moment was mijn leven veranderd. Ik nam het boek mee naar huis, plakte het met tape weer aan elkaar en na een paar uur lezen riep ik naar mijn vrouw: “Hier ben ik altijd naar op zoek geweest!”

Dus, het allereerste ding dat Het Urantia Boek voor me was, was een bevestiging van mijn innerlijke overtuigingen; een rechtvaardiging voor het afwijzen van de godsdienst van mijn ouders; en het gevoel dat het dak van een overdekt voetbalstadion openging en zo een hemel vol sterren waarvan ik wist dat die er was maar nooit had gezien, werd geopenbaard.

Door Het Urantia Boek ontdekte ik een intimiteit met God - een intimiteit waarover me nooit was verteld, een intieme relatie die niet gebaseerd was op “de angst voor God” maar de liefde voor God – God’s persoonlijke liefde voor mij als individu en mijn persoonlijke liefde voor Hem. Niets binnenin mij of om mij heen is verborgen voor God.

Het Urantia Boek heeft me gebracht tot een leven van dienstbaarheid. Een groot deel heeft te maken met mijn werk voor Urantia Association International. De rest met mijn persoonlijke dienstverlening aan de mensen. Ik spreek met anderen over wie God is en wat Hij is. Ik geef boeken weg. Ik studeer met anderen zodat we ons groeiende begrip voor het onderricht van de Urantia Verhandelingen kunnen delen en hoe we het kunnen toepassen in ons dagelijks leven.

De Urantia Openbaring heeft me gebracht tot het doen van dingen waarvan ik niet dacht dat ik het zou kunnen of zou doen. Door de mogelijkheden die het boek me bracht om dienstbaar te zijn, heb ik over de hele wereld vrienden en ben ik op plekken geweest waar ik anders alleen maar over zou hebben gelezen.

Afgelopen lente reisde ik met 38 studenten van Het Urantia Boek door Israël, waaronder mijn kleinzoon Ethan. Hoewel Ethan en ik altijd een nauwe band hebben gehad, bracht deze twee weken ons nog dichter bij elkaar. In deze periode deelden en onderzochten we onze “intieme” godsdienstige overtuigingen. Deze ervaring met Ethan die ik voor een deel te danken heb aan Het Urantia Boek, bracht mij een vreugde waarvoor woorden tekort schieten.

Door mijn studie van Het Urantia Boek, weet ik dat andere mensen net zo zijn als ik; ze verschillen van mij, maar we delen een spirituele eenheid. We zijn allemaal kinderen van God, broeders en zusters van dezelfde Vader. We bevinden ons alleen op verschillende punten op onze reis. En hoe fantastisch is die reis; een eindeloze loopbaan van steeds meer avontuur en opwindende ontdekkingen”. (159.6) 14:5.10

Het Urantia Boek openbaart de reden, de waarde en de betekenis van beproeving en smart; een andere reden dan het idee achter straf of vergelding dat ik op de Zondagschool heb geleerd. Het Urantia Boek gaat zelfs zo ver, door te zeggen dat “de grootste ramp in de kosmos is nooit rampen gekend te hebben. Stervelingen verwerven alleen wijsheid door het ervaren van beproevingen”. (556.14) 48:7.14

In 2010 verloor ik mijn zoon Brad. Brad was een heel gelukkig en liefdevol persoon maar autistisch. Het Urantia Boek gaf ons geloofwaardige antwoorden op emotionele vragen die mijn gezin had, en die waarschijnlijk alle gezinnen met gehandicapte gezinsleden hebben.

Deze verzameling van 196 Verhandelingen leert ons veel belangrijke en nuttige dingen. Een aantal van de meest belangrijke zijn dat we het licht der wereld zijn; het zout met een behoudende smaak. Wij kunnen een openbaring zijn van wie God is voor anderen, of hoe onze relatie met anderen zou moeten zijn en dat we zoveel meer zijn dan wat we in de spiegel zien.

Door het leven en onderricht van Jezus weet ik wat voor me ligt; ik zie er naar uit en omarm het helemaal. Ik ben er niet meer bang voor. God houdt waarlijk van mij. Ik wens steeds meer als Hem te zijn en Hem te dienen – voor altijd.

Wat betekent Het Urantia Boek voor mij? Alles.

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden