Zal ik naar de hemel gaan?

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken
Sunny Dawn Field

De sleutels tot het koninkrijk des hemels zijn: oprechtheid, meer oprechtheid en nog meer oprechtheid. Alle mensen bezitten deze sleutels. ~ Het Urantia Boek, 9:4:14 (435.7)

Ge begint daar precies waar ge hier beneden ophoudt. ~ Het Urantia Boek, 47:3.7 (533.5)

Jezus zei: ‘In het huis mijns Vaders zijn vele woningen.’ ~ Het Urantia Boek, 30:4:17 (341.7)

Het woord hemel zoals dit op Urantia gebruikt wordt, duidt soms op deze zeven woningwerelden, waarbij de eerste woningwereld de eerste hemel genoemd wordt, en zo voort tot en met de zevende. ~ Het Urantia Boek, 15:7.5 (174.5)

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden