Wie is Jezus?

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken
Kirkjufellsfoss Waterfall, Iceland

Jezus is de geestelijke lens in menselijke gedaante die Hem die onzienlijk is, zichtbaar maakt voor het materiële schepsel. Hij is uw oudere broeder die, in het vlees, u een Wezen doet kennen met oneindige eigenschappen, een Wezen van wie zelfs de hemelse heerscharen zich niet vermeten te zeggen dat ze hem ten volle begrijpen. ~ Het Urantia Boek, 169:4.13 (1857.4)

Jezus is waarlijk een heiland, in de zin dat de mensen door zijn leven en sterven worden gewonnen voor goedheid en voor rechtvaardige overleving. Jezus heeft de mensen zozeer lief, dat zijn liefde de respons van liefde in het hart van de mens wekt. ~ Het Urantia Boek, 188:5.2 (2018.1)

Jezus is de nieuwe levende weg van de mens naar God, van het gedeeltelijke naar het volmaakte, van het aardse naar het hemelse, van de tijd naar de eeuwigheid. ~ Het Urantia Boek, 129:4.7 (1425.6)

Ik ben het brood des levens.
Ik ben het levende water.
Ik ben het licht der wereld.
Ik ben het verlangen aller tijden.
Ik ben de open deur naar de eeuwige verlossing.
Ik ben de werkelijkheid van het leven zonder einde.
Ik ben de goede herder.
Ik ben de weg naar oneindige volmaaktheid.
Ik ben de opstanding en het leven.
Ik ben het geheim van eeuwige overleving.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Ik ben de oneindige Vader van mijn eindige kinderen.
Ik ben de ware wijnstok; gij zijt de ranken.
Ik ben de hoop van allen die de levende waarheid kennen.
Ik ben de levende brug van de ene wereld naar de andere.
Ik ben de levende schakel tussen tijd en eeuwigheid.
~ Het Urantia Boek, 182:1.10 (1965.4)

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden