Wat is de ziel?

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken
Sunset over the ocean with tropical palm trees

Vanaf haar allereerste aanvang is de ziel reëel; zij bezit kosmische overlevingskwaliteiten. ~ Het Urantia Boek, 16:9.2 (195.8)

De goddelijke geest arriveert op hetzelfde ogenblik dat zich de eerste morele activiteit voordoet in het bewustzijn van de mens, en op dat moment wordt de ziel geboren. ~ Het Urantia Boek, 133:6.5 (1478.4)

Alle mensen die een ziel ontwikkelen, zijn letterlijk de evolutionaire zonen van God de Vader en God de Moeder, de Allerhoogste. Totdat de tijd aanbreekt dat de sterfelijke mens ziel-bewust wordt van zijn goddelijke erfgoed, moet de zekerheid dat hij verwant is met de Godheid echter in geloof worden beseft. ~ Het Urantia Boek, 117:6.8 (1289.1)

De overleving van sterfelijke schepselen berust geheel op de ontwikkeling van een onsterfelijke ziel binnen het sterfelijke bewustzijn. ~ Het Urantia Boek, 36:6.5 (404.3)

De eeuwige overleving van de persoonlijkheid is geheel afhankelijk van de keuzen van het sterfelijke bewustzijn, welks beslissingen het overlevingspotentieel van de onsterfelijke ziel bepalen. Wanneer het verstand in God gelooft en de ziel God kent, en wanneer deze tezamen met de koesterende en opvoedende Richter, naar God verlangen, dan is de overleving verzekerd. ~ Het Urantia Boek, 5:5.13 (69.8)

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden