Wat is de waarde van het gezinsleven?

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken
Flowers

Vrijwel alles wat in de beschaving van blijvende waarde is, heeft zijn wortels in het gezin. Het gezin was de eerste geslaagde vredesgroep waarin de man en de vrouw leerden hun onenigheden bij te leggen, terwijl ze tevens hun kinderen leerden vrede na te streven. ~ Het Urantia Boek, 68:2:8 (765.5)

Hoewel godsdienstige, sociale en educatieve instellingen alle van essentiëel belang zijn voor het voortbestaan van de culturele civilisatie, is het gezin de voornaamste civiliseerder. Een kind leert de meeste dingen die van wezenlijk belang zijn in het leven van zijn familie en de buren. ~ Het Urantia Boek, 82:0:2 (913.2)

De familie is de bedding waardoor de rivier van cultuur en kennis van de ene generatie naar de volgende stroomt. ~ Het Urantia Boek, 84:0:2 (931.2)

Het gezin is de fundamentele eenheid van broederschap waarin ouders en kinderen de lessen leren van geduld, altruïsme, verdraagzaamheid en inschikkelijkheid, die zo essentieel zijn voor de verwezenlijking van broederschap onder alle mensen. ~ Het Urantia Boek, 84:7:28 (941.9)

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden