Wat is de broederschap van de mens?

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken
Cosmos Flower Field

De broederschap der mensen is gebaseerd op het vaderschap van God. ~ Het Urantia Boek, 134:4.1 (1486.4)

De broederschap der mensen stoelt per slot van rekening op de erkenning van het vaderschap van God. De snelste manier om de broederschap der mensen op Urantia te verwezenlijken is het tot stand brengen van de geestelijke transformatie van het huidige mensdom. ~ Het Urantia Boek, 52:6.7 (598.2)

Het Vaderschap is de verhouding van waaruit wij ons door redenering ertoe brengen broederschap te erkennen. ~ Het Urantia Boek, 16:9.14 (196.10)

The ultimate goal of human progress is the reverent recognition of the fatherhood of God and the loving materialization of the brotherhood of man. ~ Het Urantia Boek, 143:1.4 (1608.1)

Als ieder mens op aarde maar een brandpunt van dynamische liefde kon worden, zou dit weldadige virus van liefde de vloed van gevoelens en emoties van de mensheid spoedig zozeer doortrekken, dat de ganse civilisatie doordrenkt zou zijn van liefde, en dit zou de verwezenlijking zijn van de broederschap der mensen. ~ Het Urantia Boek, 100:4:6 (1098.3)

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden