Wat betekent het om gered te worden?

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken
orange flower under blue sky

Door Gods liefde en door zijn barmhartigheid zullen wij gered worden. ~ Het Urantia Boek, 131:1:7 (1443.3)

Daarom ‘zal een ieder die de naam des Heren aanroept behouden worden,’ ‘want hij vergeeft overvloedig.’ ~ Het Urantia Boek, 2:4:1 (38.1)

Door geloof wordt ge gerechtvaardigd, door geloof wordt ge gered; en door ditzelfde geloof wordt ge eeuwig verder gebracht op de weg van progressieve, goddelijke volmaaktheid. ~ Het Urantia Boek, 150:5:3 (1682.5)

De redding van de mens is reëel: zij is gebaseerd op twee realiteiten die het schepsel door geloof kan vatten en die daardoor deel gaan uitmaken van de individuele menselijke ervaring: het feit van het vaderschap van God en de waarheid die daarbij aansluit, de broederschap der mensen.  ~ Het Urantia Boek, 188:4:13 (2017.8)

Wanneer je weet dat je door het geloof gered wordt, heb je werkelijk vrede met God. En het is de bestemming van allen die deze weg van hemelse vrede gaan, om zich te heiligen voor de eeuwige dienst van de immer vorderende zonen van de eeuwige God. ~ Het Urantia Boek, 143:2:6 (1610.1)

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden