Is de mens geëvolueerd of is hij geschapen?

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken
Caveman Exploring Cave At Night

Evolutie is de regel bij de ontwikkeling van mensen, maar het proces zelf varieert sterk van wereld tot wereld. ~ Het Urantia Boek, 49:1.4 (560.3)

De ontwikkeling van hogere organismen uit lagere groepen levensvormen is niet toevallig. ~ Het Urantia Boek, 49:1.7 (560.6)

Het feit van de evolutie is geen moderne ontdekking; de ouden begrepen reeds het langzame, evolutionaire karakter van de menselijke vooruitgang. ~ Het Urantia Boek, 74:8.5 (837.4)

De fysica en de scheikunde alleen kunnen niet verklaren hoe een menselijk wezen is geëvolueerd uit het oorspronkelijke protoplasma in de vroege zeeën. ~ Het Urantia Boek, 65:6.8 (738.1)

En toen, na een ontwikkeling gedurende bijna negenhonderd generaties, die vanaf het ontstaan van de dageraad-zoogdieren ongeveer eenentwintig duizend jaar besloeg, brachten de Primaten plotseling twee opmerkelijke schepsels voort, de eerste echte menselijke wezens. ~ Het Urantia Boek, 62:4:6 (707.5)

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden