Hoe houdt God van?

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken
Spring wildflowers above Heber Valley at sunrise, Utah, USA

Is liefde het overheersende kenmerk van al Gods persoonlijk handelen met zijn schepselen. ~ Het Urantia Boek, 2:5.12 (40.4)

Gods wezen is mild, hij is van nature mededogend en altijd barmhartig. Het is dan ook nimmer nodig ook maar enige invloed uit te oefenen op de Vader teneinde zijn goedertierenheid tevoorschijn te roepen. ~ Het Urantia Boek, 2:4.2 (38.2)

God heeft elk individu lief als een individueel kind in het hemelse gezin. ~ Het Urantia Boek, 12:7.8 (138.3)

Goddelijke liefde vergeeft niet alleen verkeerde daden, ze absorbeert deze en doet ze daadwerkelijk teniet. ~ Het Urantia Boek, 188:5.2 (2018.1)

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden