Liefdadigheid

AfdrukkenAfdrukken

28:6.18 De universele economy is gebasseerd op geven en nemen . Jezus zei : "Het is zaliger te geven dan te ontvangen... Wie de grootste onder u wil zijn , zij aller dienaar"

111:5.1 Delen is Godgelijk – het is goddelijk .

180:1.5 Indien ge in de vreugde van de Meester wilt delen , moet ge in zijn liefde delen . En in zijn liefde delen betekent dat ge zijn dienstbaarheid hebt gedeeld . Zo’n ervaring van liefde bevrijdt u niet van de moeilijkheden van deze wereld; zij schept geen nieuwe wereld , maar maakt de oude wereld zeer zeker nieuw .

102:3.3 Materiële gevoelens , menselijke emoties , leiden rechtstreeks tot materiële handelingen , zelfzuchtige daden . Religieuze inzichten , vormen van geestelijke motivatie , leiden rechtstreeks tot religieu- ze handelingen , onbaatzuchtige daden van sociale dienstbaarheid en altruïstische welwillendheid .

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden