De Leiders

AfdrukkenAfdrukken

Onze waarden:

Liefdevolle Dienstbaarheid; Onbaatzuchtige Toewijding; Moedige Trouw; Oprechte Billijkheid; Verlichte Eerlijkheid; Onvergankelijke Hoop ; Daadwerkelijk Vertrouwen ; Barmhartig Dienstbetoon; Onophoudelijke Goedheid; Vergevensgezinde Verdraagzaamheid ; Blijvende Vrede. Wij hechten waarde aan alles wat Goddelijk is.

De Trustees

Gard Jameson
Gard Jameson

Penningmeester – Gard kocht een kopie van Het Urantia Boek in 1972 in een boekenwinkel in California vlakbij Stanford University waar hij Vergelijkende Godsdienst studeerde. Zijn eerste impressie was dat het als geen ander boek was waar hij mee vertrouwd was in ofwel filosofie dan wel godsdienst. Niet lang nadat Gard Het Urantia Boek had gekocht, leende een medestudent, zijn vriend Brian, het en reageerde door te zeggen “Gard, weet je wat je hier hebt? Een openbaring.”

Deze reactie prikte de nieuwsgierigheid van Gard en hij begon het boek te lezen. Niet lang daarna communiceerde hij met de Urantia Foundation, waarna hij zich aansloot bij een studiegroep in Berkeley, die 1 maal per week samenkwam.

Gard zegt dat “het lezen van Het Urantia Boek voor de eerste keer was het begin van een bedevaart van ontdekking, het begin van de realisatie dat God een wil heeft voor elk van onze levens. De bedevaart is het grootste avontuur dat men kan nastreven.”

Na vijfentwintig jaar in het bedrijfsleven als Accountant en financiële planningsdeskundige, keerde hij terug naar de universiteit om zijn doctoraal in Vergelijkende Godsdienst te behalen aan de Pacifica Graduate Institute in Santa Barbara.

Hij heeft recentelijk zijn eerste boek gepubliceerd en geeft de laatse tien jaar les in filosofie op de Universiteit van Nevada

Hij is getrouwd met zijn vrouw, Florence, zoals hij het noemt “voor 28 geweldige jaren” en zij hebben twee kinderen, Michael en Julia.

Georges Michelson-Dupont
Georges Michelson-Dupont

Vice President – Georges Michelson-Dupont is in Parijs geboren in 1947. Hij trouwde Marlène, die een lezer van Het Urantia Boek is, in 1971 en zij hebben twee volwassen dochters. Hij is een elektro-metallurgische ingenieur. Georges en Marlène bezitten een bedrijf dat luxe verlichtings-armaturen en meubilair vervaardigt.

Zijn vader introduceerde hem aan Het Urantia Boek in de begin jaren 60. George was lid van het team dat vijftien jaar lang de Franse vertaling herzag en corrigeerde.

Aan het einde van de jaren 80, begin jaren 90, organiseerde Georges als voorzitter van een vereniging van Franse lezers, verscheidene internationale conferenties voor lezers van Het Urantia Boek, die in Frankrijk plaats vonden in 1986, 1989, 1992 en 1995. Hij organiseerde en ontving ook de eerste conferentie voor vertalers in 1989.

In 1994, benoemden de Trustees van de Urantia Foundation George en Marlène tot vertegenwoordigers van de Urantia Foundation voor de Franssprekende landen. George werd in September 1995 een Trustee van de Urantia Foundation en werd in 1996 de eerste president van de Franse vereniging van de Urantia Association International (UAI). In 1999 lanceerde Dorothy Elders en Georges de Urantia Book Internet School (UBIS).

Heden ten dage is George vice president van Urantia Foundation en de Manager van Vertalingen.

Judy Van Cleave
Judy Van Cleave

Judy is sinds 1973 een student van Het Urantia Boek, toen haar zuster haar aan het boek introduceerde. Zij heeft studiegroepen bijgewoond en ontvangen, is bestuurlid van de Idaho Urantia Association en heeft in het bestuur gediend van de Urantia Association of the United States (UAUS) en het bestuur van de Urantia Association International (UAI). Judy diende als Associate Trustee van Urantia Foundation en is in 2008 benoemd tot Trustee.

Judy woont in Boise, Idaho, de VS, waar zij, haar man en hun familie samenwerken in een verwarmings en airconditioning bedrijf, dat zij in 1976 hebben opgericht. Tijdens het grootbrengen van het gezin, werkte Judy ook als vrijwilliger en bestuurslid in verschillende lokale organisaties, geascocieerd met de activiteiten van haar zoon en dochter. Vandaag de dag geniet zij het meest van tijd doorbrengen met haar kleinkinderen.

Marilynn Kulieke
Marilynn Kulieke

Secretaris – Marilynn werd in 1972 geïntroduceerd aan Het Urantia Boek door haar man, David Kulieke, wiens ouders, oom en tante al lang lezers waren. Sinds die tijd hebben Marilynn en David honderden studiegroepen ontvangen in hun huis. Marilynn werd na het lid worden van de First Society for Readers of The Urantia Book in 1974, een actieve verdediger van de verspreiding van het boek en zijn onderricht. Verkozen aan de Algemene Raad in 1972, diende zij in verschillende hoedanigheden, waaronder voorzitter van speciale projecten; voorzitterschap van internationale conferenties en de gerechtelijke commissie, secretaris en vicepresident. Later diende zij als een Associate Trustee van Urantia Foundation en werd in 2008 tot Trustee benoemd.

Marilynn woont in Lincolnshire, Illinois, U.S.A, met haar man en een aantal honden en katten. Professioneel, heeft zij haar doctoraatstitel in de Psychologie van het Onderzoek in het Onderwijs en werkt zij voor GAINS onderwijsgroep die inspecties, onderzoeken en evaluatiediensten aan scholen en schooldistricten aanbiedt.

Mo Siegel
Mo Siegel

President – Mo vader van vijf woont in Boulder, Colorado met zijn vrouw Jennifer. Tijdens de laatste dertig jaar heeft Mo op de raad van beheer van zestien voor-winst en niet-voor-winstorganisaties gediend. Hij is 59 jaar oud en heeft het grootste deel van zijn leven in de voedselindustrie doorgebracht.

Mo begon Het Urantia Boek in 1969 te lezen, na twee jaar wonen en bijwonen van school op een Katholiek klooster. Hij ontvangt sinds 1972 een studiegroep. Tijdens de laatste zevenentwintig jaar heeft Mo gediend in de raad van bestuur van drie organisaties die uitsluitend gewijd zijn Het Urantia Boek. Hij is sinds 1998 Trustee van Urantia Foundation.

Olga López Molina
Olga López Molina

Olga werd een lezer van Het Urantia Boek in 1996. Zij is in Barcelona, Spanje geboren en woont met haar man en twee tiener dochters in Vilanova y la Geltrú (niet ver van Barcelona). Zij werkt voor een NV als een computeranalist. Zij heeft een doctoraat in Computerwetenschappen en Filosofie.

Olga is momenteel voorzitter van de Urantia Associatie van Spainje, wat een nationale associatie van de Urantia Association International (UAI) is. Zij ontvangt een studiegroep bj haar thuis sinds 2004 en is sinds 2008 Associate Trustee van Urantia Foundation.

Víctor García-Bory
Víctor García-Bory

Victor heeft Het Urantia Boek ontdekt in 1993 . In de mid-negentiger jaren heeft hij zich ingezet voor projecten die gesponsord werden door Urantia Foundation . Van 2001 tot 2004 was hij directeur van de Spaanse service-desk van Urantia Foundation.

Victor is geboren en opgegroeid in Mexico City en leeft  nu in New York , samen met zijn vrouw Ying en hun zoon Miguel. Vrijwel zijn gehele professionele carrière was gewijd aan multiculturele marketing voor top-organisaties in Latijns Amerika , Europa en de Verenigde Staten. Victor is lid van verscheidene organisaties op professioneel , cultureel , onderwijs en commercieel gebied.

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden