CONTACT MET ANDERE

AfdrukkenAfdrukken

Bezoek de site van Stichting Urantia Nederlandstalig (SUN) - http://www.urantia.nl/

De Stichting Urantia moedigt  lezers van het Urantia Boek aan om deel te nemen aan  studiegroepen of deze te organiseren in hun  gemeenschap. Het bestuderen en bespreken van het Urantia Boek met anderen biedt een diversiteit aan perspectieven en verfijnt daarmee het begrip. Iedere studiegroep is  onafhankelijk en ontwikkelt  zijn eigen stijl om het boek te kunnen bestuderen, het best aangepast aan haar leden. Onze Service aan Lezers Afdeling biedt hulp aan met het delen van ervaringen verzameld door diegene die hebben deelgenomen aan studiegroepen en geeft  tevens informatie om studiegroepen of lezers bij u in de buurt te contacteren.

Urantia Association International

“De UAI is een organisatie met leden, die in service zijn voor alle lezers van het Urantia Boek wereldwijd. Onze missie is het bevorderen van diepgaande studie van het geschrevene van het Urantia Boek en het verspreiden van het onderricht aan de mensheid.”
Klik hier om urantia-association.org  te bezoeken (engelse site)

De Forum van Het Urantia Boek (UIA)

“Het  Forum van Het Urantia Boek werd gecreëerd door Urantia Association International in 2005 als een ontvangst website voor haar leden om te converseren en te studeren. In 2006 werd het Forum voor het publiek geopend. Sindsdien kunnen de uitgenodigden inzage krijgen in alle van de duizenden  brieven  met een honderdtal onderwerpen die betrekking hebben op Het Urantia Boek, geschreven door een gevarieerde groep studenten en educateurs. De uitgenodigden kunnen alle sub forums bezichtigen, de leden kunnen vragen, commentaar en reflecties sturen, tevens mogen zij de vele artikelen van het Forum gebruiken. Als u ver van een studiegroep woont of als u alleen maar uw studie wilt aanvullen, dan is er OPAD (een pagina per dag) een on-line zitting van een studie , open 24/7/365. De lezer, de studenten en de educateurs door de wereld heen komen aan dit forum dagelijks samen om hun  begrip te vergroten, nieuwe vrienden te maken en oude vrienden te ontmoeten onder de wereldgemeenschap van de lezers.

Bezoek ons!
https://urantia-association.org/forums/ (engelse site)

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden