Kas yra Žmogaus brolija?

   
   Pastraipų numeravimas: Įjungta | Off
Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas
Cosmos Flower Field

Žmonių brolystė remiasi Dievo tėvyste. ~ Urantijos knyga, 134:4.1 (1486.4)

Žmogaus brolystė, pagaliau, yra grindžiama Dievo tėvystės suvokimu. Greičiausias būdas įgyvendinti žmogaus brolystę Urantijoje yra įvykdyti šiandieninės žmonijos dvasinę transformaciją. ~ Urantijos knyga, 52:6.7 (598.2)

Tėvystė yra tas ryšys, kuriame mes samprotaujame taip, jog patys suvokiame brolystę. ~ Urantijos knyga, 16:9.14 (196.10)

Žmogiškojo žengimo į priekį galutinis tikslas yra giliai pagarbus Dievo tėvystės pripažinimas ir kupinas meilės žmogaus brolystės materializavimas. ~ Urantijos knyga, 143:1.4 (1608.1)

Jeigu tiktai kiekvienas mirtingasis galėtų tapti dinamiškos meilės sankaupa, tada šitas gėrybinis meilės virusas greitai persmelktų žmonijos sentimentalią emocijų srovę tokiu laipsniu, jog visą civilizaciją apgaubtų meilė, ir tai būtų žmogaus brolystės įgyvendinimas. ~ Urantijos knyga, 100:4:6 (1098.3)

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved