Kas yra Jėzus?

   
   Pastraipų numeravimas: Įjungta | Off
Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas
Kirkjufellsfoss Waterfall, Iceland

Jėzus yra tas padidinamasis stiklas žmogiškuoju pavidalu, kuris materialiam tvariniui padaro matomą Tą, kuris yra nematomas. Jis yra jūsų vyresnysis brolis, kuris būdamas materialaus kūno pavidalu įgalina jus pažinti tokią begalinių savybių turinčią Būtybę, kurios iki galo suprasti negali net ir dangiškosios gausybės. ~ Urantijos knyga, 169:4.13 (1857.4)

Jėzus iš tikrųjų yra išgelbėtojas ta prasme, kad jo gyvenimas ir mirtis tikrai laimi žmones gėrio ir teisumo išlikimui. Jėzus žmones myli taip smarkiai, kad jo meilė žmogiškojoje širdyje pažadina atsakomąją meilę. ~ Urantijos knyga, 188:5.2 (2018.1)

Jėzus yra naujasis ir gyvasis kelias nuo žmogaus iki Dievo, nuo to, kas yra dalinis, iki to, kas yra tobulas, nuo to, kas yra žemiškas, iki to, kas yra dangiškas, iš laiko į amžinybę. ~ Urantijos knyga, 129:4.7 (1425.6)

Aš esu toji gyvenimo duona.
Aš esu tas gyvasis vanduo.
Aš esu toji pasaulio šviesa.
Aš esu tas visų amžių troškimas.
Aš esu tos atviros durys į amžinąjį išgelbėjimą.
Aš esu toji begalinio gyvenimo tikrovė.
Aš esu tas gerasis piemuo.
Aš esu tas kelias į begalinį tobulumą.
Aš esu tas prisikėlimas ir tas gyvenimas.
Aš esu toji amžinojo išlikimo paslaptis.
Aš esu tas kelias, toji tiesa, ir tas gyvenimas.
Aš esu tas begalinis savo ribinių vaikų Tėvas.
Aš esu tas tikrasis vynmedis; jūs esate tos šakos.
Aš esu toji viltis visų tų, kurie pažįsta gyvąją tiesą.
Aš esu tas gyvasis tiltas iš vieno pasaulio į kitą.
Aš esu ta gyvoji grandis tarp laiko ir amžinybės. ~ Urantijos knyga, 182:1.10 (1965.4)

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved