Kaip Dievas myli?

   
   Pastraipų numeravimas: Įjungta | Off
Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas
Spring wildflowers above Heber Valley at sunrise, Utah, USA

Meilė yra visų Dievo asmeninių reikalų su savo tvariniais dominuojantis bruožas. ~ Urantijos knyga, 2:5.12 (40.4)

Dievas yra savaime malonus, natūraliai užjaučiantis, ir visą laiką gailestingas. Ir niekada iš tiesų Tėvo nereikia niekaip įtakoti tam, kad būtų sukeltas jo meilės kupinas gerumas. ~ Urantijos knyga, 2:4.2 (38.2)

Dievas myli kiekvieną individą kaip atskirą vaiką dangiškojoje šeimoje. ~ Urantijos knyga, 12:7.8 (138.3)

Dieviškoji meilė ne vien tiktai atleidžia prasižengimus; ji juos sugeria ir iš esmės sunaikina. ~ Urantijos knyga, 188:5.2 (2018.1)

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved