Ar turėtume bijoti?

   
   Pastraipų numeravimas: Įjungta | Off
Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas
African sunset. Masai Mara, Kenya

“Nebijokite” buvo jo šūkis, charakterio stiprybės jo idealas buvo kantrus ištvėrimas. ~ Urantijos knyga, 140:8:20 (1582.1)

Baimė ir pyktis silpnina charakterį ir griauna laimę. ~ Urantijos knyga, 140:5:6 (1573.8)

Jėzus pasakė: “Pralinksmėk; čia esu aš; nebijok.” ~ Urantijos knyga, 152:4:2 (1703.2)

“Bet nebijokite; kiekvienas, kuris nuoširdžiai trokšta surasti amžinąjį gyvenimą įeidamas į Dievo karalystę, tokį amžinąjį išgelbėjimą iš tiesų suras.” ~ Urantijos knyga, 166:3:5 (1829.2)

“Nebijokite blogio pasipriešinimo, nes su jumis aš esu visada, net iki amžių pabaigos.” ~ Urantijos knyga, 191:4:4 (2042.1) (1599.14)

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved