Ar eisiu į dangų?

   
   Pastraipų numeravimas: Įjungta | Off
Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas
Sunny Dawn Field

Raktai nuo dangaus karalystės yra: nuoširdumas, daugiau nuoširdumo, ir daugiau nuoširdumo. Šituos raktus turi visi žmonės. ~ Urantijos knyga, 9:4:14 (435.7)

Jūs ten pradedate būtent nuo to, kur sustojate čia apačioje. ~ Urantijos knyga, 47:3.7 (533.5)

Jėzus sakė: “Mano Tėvo namuose yra daug gyvenamųjų buveinių.” ~ Urantijos knyga, 30:4:17 (341.7)

Taip, kaip dangaus terminas buvo vartojamas Urantijoje, tai kartais jis reiškė šituos septynis gyvenamuosius pasaulius, pirmasis gyvenamasis pasaulis pavadinamas pirmuoju dangumi, ir taip toliau iki septintojo. ~ Urantijos knyga, 15:7.5 (174.5)

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved