A Teremtő Fiak

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A TEREMTŐ FIAK

I. EREDETÜK ÉS TERMÉSZETÜK

1. A Nebadon urára néha úgy utalunk, mint Krisztus Mihályra.  21:0.3

2. Teremtő Fiúnk az Atya és a Fiú 611.121. végtelen fogalmának megszemélyesülése.  33:1.1

3. Minden egyes Teremtő Fiú egyedi, korlátlan és végleges kifejeződése az eredete végtelen fogalmának.  21:1.2

4. Amikor az abszolút szellemi fogalomalkotás teljessége az Örökkévaló Fiúban találkozik az abszolút személyiség-fogalom teljességével az Egyetemes Atyában, akkor pillanatszerűen létrejön egy eredeti Teremtő Fiú.  21:1.1

5. Minden egyes Teremtő Fiú rendelkezik szellemi vonzerővel a saját területén.  20:1.13

6. A Teremtő Fiút nem korlátozza az idő, de határt szab neki a tér.  34:3.5

7. A Teremtő Fiak száma meghaladja a hétszázezret.  21:1.4

II. A HELYI VILÁGEGYETEMEK TEREMTŐI

1. A Teremtő Fiakat a világegyetem-szervezésben megelőzik az erőtér-irányítók és a Harmadik Forrástól és Középponttól származó egyéb lények.  32:2.1

2. A tér előzőleg már megszervezett energiáiból hozta létre a Teremtő Fiunk a Nebadon lakott világait.  32:2.1

3. Minden egyes Teremtő Fiút a Végtelen Szellem egy Alkotó Leánya – a helyi világegyetem Anyaszelleme – kísér el.  21:2.2

4. A Teremtő Fiú és az Alkotó Anyaszellem első teremtői cselekedete hozza létre a főigazgatót – Gábrielt.  32:2.6

5. A Teremtő Fiaknak ki kell érdemelniük a világegyetemi főhatóságot azáltal, hogy a saját teremtményeikhez hasonló alakban szállnak alá.  120:0.1

6. A Mihályok a legsokoldalúbbak és leghatalmasabbak minden isteni lény közül a helyi világegyetemben.  33:1.2

7. A Nebadon helyi világegyetemnek 3.840.101 lakott világa van. A Satania helyi csillagrendszernek 619.  32:2.9

8. Az első helyettesi hatáskör elfogadásával a Teremtő Fiú esküt tesz, hogy a legfőbb hatáskört addig nem gyakorolja, amíg a hét alászállási tapasztalását meg nem élte.  21:3.12

III. MIHÁLY ALÁSZÁLLÁSAI

1. Minden egyes alászállási tapasztalásban a Teremtő Fiú természetéhez hozzáadódik a teremtményi tapasztalás.  21:4.6

2. A názáreti Jézus a hetedik alászállását teljesítette, amikor az Urantián tartózkodott.  21:4.5

3. A Teremtő Fiú valóban „az út, az igazság és az élet”.  21:6.4

4. Mihály alászállásai:

  • Az első: Melkizedek
  • A második: Lanonandek Fiú
  • A harmadik: Anyagi Fiú
  • A negyedik: szeráf
  • Az ötödik: felemelkedő szellem
  • A hatodik: morontia halandó
  • A hetedik: urantiai halandó  119:0.7

IV. A HELYI VILÁGEGYETEM SZERVEZÉSE

1. A helyi világegyetem számára a Mihály Fiú, gyakorlatilag, Isten.  5:3.6

2. A Nebadon egész ítélkezési rendje Gábriel felügyelete alá tartozik.  33:7.2

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.