A paradicsomi Háromság

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A PARADICSOMI HÁROMSÁG

I. AZ ISTENSÉG HÁROMSÁGI EGYESÜLÉSE

1. Az Isten abszolút Istenségként csakis a paradicsomi Háromságban és csakis a világegyetemi teljesség viszonylatában működik.  10:4.1

2. A Háromság lételvi, a létrejötte pedig elkerülhetetlen volt.  0:12.1

3. Egyedül a Háromság alkot végtelenséget magába foglaló Istenség-valóságot.  0:12.2

4. A Háromság teszi lehetővé az Atya megszabadulását a személyiségének abszolútságától.  10:0.1

5. A Háromság nem más, mint végtelen személyek testületi társulása.  10:4.3

II. A HÁROMSÁG SZEREPKÖREI

1. A Háromság nem rendelkezik sajátosságokkal – vannak viszont feladatkörei, mint például az igazságszolgáltatás, a teljességi magatartásformák, az összehangolt cselekvés és a mindenségrendi felügyelet.  10:5.1

2. Az igazságosság a Háromság egyik működése.  10:6.2

3. A paradicsomi Háromság a teljessel foglalkozik. A Háromság az Istenség teljessége.  10:7.2

4. Bár a Legfelsőbb Lény nem a Háromság megszemélyesülése, azonban ő tekinthető a véges teremtmények által is felfoghatóan a legjobb közelítésnek.  10:5.4

III. A HÁROMSÁG FIAI

1. A Legfelsőbb Háromsági Személyiségeknek hét rendje van:

 1. A Felsőség Háromságivá tett Titkai
 2. A Nappalok Örökkévalói
 3. A Nappalok Elődei
 4. A Nappalok Tökéletességei
 5. A Nappalok Utódai
 6. A Nappalok Szövetségei
 7. A Nappalok Hűséges Követői  18:0.1

2. A Mellérendelt Háromsági-származású Lények hét rendet alkotnak:

 1. Háromsági Tanító Fiak
 2. Bölcsesség-tökéletesítők
 3. Isteni Tanácsosok
 4. Világegyetemi Ítélők
 5. Ihletett Háromsági Szellemek
 6. Havona-honosok
 7. Paradicsomi Létpolgárok  19:0.1

IV. HÁROMSÁGI FOGALMAK

1. A Háromság entitás – három paradicsomi Istenség összekapcsolódásából létrejövő, magas fokon rendeződött Istenség.  104:2.4

2. A Háromság abszolút magatartása kapcsolódik az abszolút lételvi lényekhez, és a teljes Istenség működésében csúcsosodik ki.  10:5.6

3. A hármasegység nem szerves entitás – hanem működés.  104:3.14

4. A Végleges Háromság, mely kifejlődőben van, egykor majd a Legfelsőbb Lényből, a Legfelsőbb Teremtő Személyiségekből és a Világmindenség Építészeiből fog összeállni.  0:12.6

5. Az Abszolút Háromságot a Legfelsőbb Isten, a Végleges Isten és a ki nem nyilatkoztatott Világegyetemi Beteljesülés Végrehajtója fogja alkotni.  0:12.7

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.