A paradicsomi Fiak

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A PARADICSOMI FIAK

A Teremtő, az Ítélkező és a Tanító Fiak az örökkévaló Istenségek ajándékai az ember gyermekeinek. 232.5) 20:10.2

I. TEREMTŐ FIAK

A Teremtő Fiak tárgyköre e válogatott tanulmányok más helyén olvasható. Ide kattintva elérhető az összeállítás.

II. ÍTÉLKEZŐ FIAK

1. Miként az Atya és a Fiú megszemélyesíti a Teremtő Fiakat, nagyobbrészt úgy személyesíti meg a Fiú és a Szellem az Ítélkező Fiakat 7:6.5

2. Minden alkalommal, amikor egy eredeti és abszolút gondolat formálódik az Örökkévaló Fiúban s az egyesül a Végtelen Szellem által megformált szeretetteljes szolgálat új és isteni eszményképével, akkor egy új és eredeti Istenfiú, egy paradicsomi Ítélkező Fiú jön létre.  20:2.1

3. Ezek az Avonalok hármas szerepkörben működnek:

1. Ítélkezési tevékenység

2. Ítélkezői küldetések

3. Alászállási küldetések  20:2.4

4. Egyszer talán majd ellátogat egy Avonal az Urantiára valamely ítélkezői küldetéshez való megtestesülés céljával.  20:4.5

5. Egyetemes rejtély ezeknek a megtestesüléseknek a módszere.  20:6.1

6. A megtestesült paradicsomi Fiakkal tapasztalt Igazító van.  20:4.3

7. A halál kapuin átlépő megtestesült Fiak a harmadik napon újra megjelennek.  20:6.6

8. Az alászállás a paradicsomi Fiak eredendő sajátsága.  119:0.2

9. Az Avonalok bolygói segédkezők és bírák, és a számuk mintegy egymilliárd.  20:2.2

10. Az Ítélkező Fiú küldetése éppoly hatékony, mint a Teremtő Fiúé.  20:5.6

11. A paradicsomi Fiak alászállásának célja nem az Egyetemes Atya magatartásának befolyásolása. Az alászállások részét képezik e Fiak tapasztalatszerző felkészülésének.  20:5.2

III. HÁROMSÁGI TANÍTÓ FIAK

1. A Háromsági Tanító Fiak világegyetemi oktatók, feladatuk az összes teremtésrész szellemi eszméltetése és erkölcsi útbaigazítása.  20:7.3

2. Amint valamely evolúciós világ jelzi, hogy elérkezett az ideje egy szellemi korszak kezdetének, akkor a Háromsági Tanító Fiak mindig önként jelentkeznek szolgálatra.  20:9.1

3. A Tanító Fiak a látogatásuk tárgyát képező bolygó idejében mérve rendszerint ezer évig vannak jelen az adott helyen.  20:9.3

4. A nagy világegyetemben működő Tanító Fiak száma valamivel meghaladja a huszonegymilliárdot.  20:7.2

5. Akkor várható a Háromsági Tanító Fiak megjelenése az Urantián, miután a bolygó lakói megszabadultak az állatiság béklyójától és az anyagelvű korlátoktól.  20:9.1

IV. HÁROMSÁGBA-FOGLALT FIAK

E korszakban a Háromságba-foglalt Fiakat a felsőbb-világegyetemek szolgálatára jelölik ki.  22:1.13

1. A Fenséges Hírvivők a lázadás próbáját kiállt halandók.  22:2.1

2. A Nagytekintélyűek felsőbb rendű igazgatási képességekkel rendelkező, felemelkedő halandók.  22:3.1

3. Az Ismeretlen Nevűek és Származásúak az istenimádat képességében kiválóságot mutató felemelkedők.  22:4.1

4. A Háromságot-elért Felügyelők felemelkedő szeráfok és közteslények.  22:5.2

5. A Háromságot-elért Követek a Szellemmel és a Fiúval való eggyé kapcsolódást megélt halandók.  22:6.1

6. A Mennyei Oltalmazók olyan teremtményi-háromságot elért fiak, akiket Háromságba foglaltak.  22:9.1

7. Magas Fiú-segédek a legmagasabb rangú felemelkedő-halandói csoportját alkotják az újonnan háromságivá tett háromsági fiaknak.  22:10.1

V. A HÁROMSÁGIVÁ ALAKÍTÁS ELJÁRÁSA

1. A háromságivá alakítás eljárása a Vicegerington és a Szolitarington titkai közé tartozik.  22:7.1

2. A Hét Tökéletes Szellem hatásköre kiterjed arra, hogy a véglegesrendűek és a Paradicsom-Havona személyiségek háromsági egyesülését szentesítse.  22:7.10

3. A háromságba-foglalt fiak alkotják magát azt a gondolatot, mely a háromságba foglalásuk lényege.  22:10.2

4. A teremtményi-háromságot elért fiaknak három csoportja van:

  1. Felemelkedő-háromságivá lett Fiak
  2. Paradicsom-Havona-háromságivá lett Fiak
  3. A Végzet Háromságot-elért Fiai  22:7.11

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.