Mindenségtan (Kozmológia)

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

MINDENSÉGTAN (KOZMOLÓGIA)

I. A MINDENSÉGRENDI KÖZPONT

1. A Paradicsom az abszolút forrása és az örök gócpontja minden energia-anyagnak a világegyetemek mindenségében. 11:8.9

2. A Korlátlan Abszolútnak a mozgáshoz való viszonyáról viszont nem sok bizonyosat tudunk. Szerintünk az Együttes Cselekvő kelti a mozgást a térben. 12:4.2

3. A Korlátlan Abszolút kitölti az egész teret. 12:6.13

4. A teremtés különböző szintjei egy isteni tervben és örök célban egyesítettek. 56:0.2

II. PARADICSOMI GRAVITÁCIÓ

1. Az Egyetemes Atya végtelen és ő mind a négy abszolút-gravitációs körben hat. 12:3.1

2. A gravitáció a mindenható füzér, melyre azok a fénylő csillagok, ragyogó napok és forgó szférák vannak felfűzve, melyek az örökkévaló Isten egyetemes fizikai ékességét jelentik. 11:8.1

3. Az abszolút anyagi gravitáció középpontja és góca a Paradicsom Szigete. 11:8.2

4. Az ismert valóság minden formájában fellelhető az idő-görbületnek, a kör-irányultságnak és a nagy elliptikus forgásnak a sajátsága. 11:8.2

5. A Korlátlan Abszolút a kinyilatkoztatója, a szabályozója és a tára annak, aminek a Paradicsom az eredete. 11:8.9

III. TÉR

1. Az egész tér váltakozva hol összehúzódik, hol kiterjed. 11:6.1

2. A kitöltött tér jelenleg a kiterjedési szakasz középpontjához közelít. 11:6.4

3. A tér ugyanakkor valós – mozgást tartalmaz és szabályoz. 12:4.7

4. Az összes nem abszolút dolog közül a tér kerül a legközelebb ahhoz, hogy abszolúttá váljon. 118:3.5

5. Azt nem tudjuk, hogy az eszme foglal-e teret, de bizonyosak vagyunk abban, hogy az eszme mintája nem tartalmaz teret. 118:3.7

6. Man’s mind is less time-bound than space-bound. 12:5.5

7. Az idő és a tér a világmindenség együttes működési rendje. 118:9.1

8. A robbanásszerűen tágulónak feltételezett világegyetem megfigyelhető sebessége nem valóságos. 12:4.14

9. Minden kozmikus térszintet viszonylag nyugalmas térkörzetek választanak el egymástól. 11:7.7

IV. VILÁGEGYETEMI FELÜGYELET

1. A világegyetemi egyensúlyi állapot a kiegyenlített energiák, az együttműködő elmék, az összehangolt morontiák, a szellem-felügyelet és a személyiség-egyesülés eredménye. 12:6.1

2. A világmindenség gondját a paradicsomi Háromság viseli. 12:6.8

3. A világegyetemek mindensége együtt egyesített. Isten hatalmában és személyiségében is egy. 56:9.14

4. Az abszonit építészek kidolgozzák a világegyetemi tervet. A Legfelsőbb Teremtők létre hívják azt, a Legfelsőbb Lény pedig megjeleníti a maga teljességében. 106:3.1

V. A FELSŐBB-VILÁGEGYETEMEK

1. A Nagy Világegyetem a jelenlegi szervezett és lakott teremtésrész. 12:1.13

2. Az Orvonton, a hetedik felsőbb-világegyetem központi magja a Tejút. 15:3.1

3. A kisövezetetünk forgási középpontja a Vízöntőben található. 15:3.5

4. Az Uversza, vagyis az orvontoni központ egybillió lakott világ igazgatási központja. 15:11.1

5. Az olyan világokon, mint az Uversza az a helyzet áll fenn, hogy a tökéletes egyeduralmat és a kifejlődött demokráciát képviselő lények szembetalálkoznak egymással. 15:11.1

6. A felsőbb-világegyetem kormányát a Hét Tökéletes Szellem egyike irányítja a Hét Legfőbb Végrehajtón egyikén keresztül. 15:10.1

VI. CSILLAGÁSZAT

1. Az urantiai csillagászok az Orvonton tíz nagyobb osztálya közül nyolcat már nagyjából azonosítottak. 15:3.4

2. A Világegyetemi Erőtér-irányítók rendelkeznek azzal a képességgel, hogy különböző energiamennyiségeket sűrítsenek és megkössenek, vagy ritkítsanak és felszabadítsanak. 15:8.4

3. A világegyetemek rendezetten és tökéletesen szabályozott körpályán forognak fenségesen az Első Nagy Forrás és Középpont körül. 15:1.1

4. A Paradicsom erőszervezői felelősek a csillagködök létrejöttéért. 15:4.4

5. Az Orvonton felsőbb-világegyetemet több mint tízbillió izzó nap világítja meg és melegíti. 15:6.10

6. Kizárólag azok a napok képesek örökké ragyogni, amelyek a világegyetemi energia főáramainak közvetlen csatornáiban működnek. 41:7.14

7. Félmillió fényévvel a nagy világegyetem peremén túl, az első külső térszintben a terjedelmében és erősségében több mint huszonötmillió fényévnyi, hihetetlen energiaműködés zajlik. 12:1.14

8. A galaxisok váltakozó irányú, azaz az óramutató járásával megegyező, illetőleg azzal ellentétes irányban haladó áramlása hozzájárul a gravitációs szabályozáshoz és fékezi a veszélyes sebességeket. 11:7.9

9. Van valamiféle rejtély a tér erő-töltésében. A paradicsomi gravitációra nem érzékeny, azonban mindig a paradicsomi körbe kapcsolódik. 15:4.1

10. A külső tér titokzatos távolságai a Világmindenség Építészei terveinek nagyszerű munkálását mutatják. 12:2.1

11. Némely napok egymagukban keringő égitestek; mások kettős csillagok. Vannak hőkibocsátás nélkül világító napok is. 15:6.8

12. A fény valóságos. A napfény gazdasági értéke kilogrammonként kétmillió dollár lenne. 41:5.2

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.