A Mennyország

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A MENNYORSZÁG

I. AZ ORSZÁGRÓL ALKOTOTT FOGALOM

1. A zsidó vallás sokféle zavaros fogalmat tartalmazott a mennyországgal kapcsolatban.  170:1.1

2. Bár Jézus sok oldalról világította meg a mennyország fogalmát, az utolsó kijelentése mindig az volt, hogy „Az ország bennetek van.”  170:1.13

3. Jézus az országról szóló evangéliumnak öt fő sajátságát emelte ki:

1. Az egyén elsődlegessége

2. A saját akarat, mint az emberi tapasztalás meghatározó tényezője

3. Az Atya Istennel való szellemi közösség

4. Az ember szeretetteljes szolgálata

5. A szelleminek az anyagit meghaladó volta  170:4.8

4. A mennyországról szóló örömhír nem más, mint az Isten atyasága és az emberek testvérisége.  193:0.4

II. AZ EMBEREK KÖZÖTTI TESTVÉRISÉG

1. A testvériség azt jelenti, hogy a rész az egészhez való viszonyának mértékében nyer vagy szenved.  12:7.11

2. Mindig Istennek kell először megtalálnia az embert annak érdekében, hogy az ember később megtalálhassa Istent.  118:5.3

3. Jézus azt mondta: „Nem azért küldelek ki titeket, hogy szeressétek az emberek lelkét, hanem azért, hogy szeressétek az embereket.”  191:5.3

4. A zsidók felmagasztalták a jóságot, a görögök feldicsérték a szépséget, a hinduk odaadást hirdettek. Az önmegtagadók tiszteletadást tanítottak, a rómaiak hűséget követeltek. Jézus azonban életet kért – a húsvér testbeni testvéreinket szeretetteljes szolgálatát.  191:5.3

III. A MENNYORSZÁG KULCSAI

1. A mennyország kulcsai: őszinteség és még több őszinteség.  39:4.14

2. Jézus tanítása szerint két lényeges dolog szükséges az országba való belépéshez – őszinte hit és igazságvágy.  170:2.20

BIBLIAI UTALÁSOK: Zsid. 11:1., Jn. 14:1., Jn 1:12., Zsid. 12:2.

IV. AZ ÚJ ÉS ÉLŐ ÚT

1. Jézus építette ki az új és élő utat – ő volt az igazság, mely szabaddá teszi az embereket.  52:5.4

2. Ez az új út azt jelenti, hogy a halandók a halál után megint közvetlenül juthatnak el a lakóvilágokra.  52:5.5

3. Két módja van az Atya akarata választásának:

1. Tagadó: Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd.

2.Igenlő: Azt akarom, hogy a te akaratod legyen meg.  111:5.6

V. JÉZUS VALLÁSA

1. Jézus vallása végleges üdvözülést hoz – biztosítja a hét lényeges dolgot:

1. Megszabadulás az anyagi béklyóktól

2. Megszabadulás az értelmi rabságból

3. Megszabadulás a szellemi vakságtól

4. Megszabadulás a sajátlényeg tökéletlenségétől

5. Megszabadulás a sajátlényegtől

6. Megszabadulás az időtől

7. Megszabadulás a végestől  101:6.8

2. Jézus figyelmeztette a követőit az evangéliumnak a személyéről szóló vallássá történő átalakításával járó veszélyekre. 138:6.3

3. Jézus új parancsolata ez volt: Szeressétek egymást úgy, ahogy én szerettelek titeket.  180:1.1

VI. A MENNYORSZÁG HAT SZAKASZA A BIBLIÁBAN

1. Személyes tapasztalás. „Mert az Isten országa közöttetek van.” Lk. 17:21.

2. Az ország társadalmi vetületei. „Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa!” Mt. 10:7.

3. Az emberek felett álló testvériség. „[M]ostantól nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom veletek Atyám országában.” Mt. 26:29.

4. Az ember következő kora. „(...) Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja országát.” Lk. 12:32.

5. A fény és élet kora. „Jöjjön el az országod.” Lk. 11:2.

6. Mihály főhatalma. „[E]mlékezzél meg rólam, országodban.” Lk. 23:42

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.