Makiventa Melkizedek

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

MAKIVENTA MELKIZEDEK

I. A MAKIVENTA MEGTESTESÜLÉS

1. Makiventa 1.973 évvel ezelőtt testesült meg az Urantián.  93:2.1

(N.B. A fenti állítás téves. A pontos hivatkozás: „1.973 évvel Jézus születése előtt kapták meg az urantiai emberfajták Makiventát.” – a szerk.)

2. Makiventa több nyelven is beszélt, és a mellkasán egy három egyközepű körből álló jelvényt viselt.  93:2.5

3. Különleges testben élt a földön és sohasem nősült meg.  93:2.6

4. A Gondolatigazítója később Jézusban lakozott.  93:2.7

II. A MELKIZEDEK TANÍTÁSAI

1. A három kör a Háromságot jelképezte.  93:2.5

2. Makiventa azt tanította, hogy Isten az embert a személyes hiten keresztül elfogadja.  93:3.8

3. A sálemi hitvallás három egyszerű tétel elfogadásán alapult:

  1. Hiszek El Elyonban, az egyetlen Egyetemes Atyában és Teremtőben.
  2. Elfogadom a Melkizedek szövetséget – az Isten a kegyét a hitre, és nem az áldozatokra adja.
  3. Ígérem, hogy megtartom a hét parancsolatot.  93:4.1

4. A hét parancsolat ez volt:

  1. Ne szolgálj más Istent, mint a menny és a föld Fenséges Teremtőjét!
  2. Ne kételkedj abban, hogy a hit az egyetlen feltétele az örök üdvösségnek!
  3. Ne tanúskodj hamisan!
  4. Ne ölj!
  5. Ne lopj!
  6. Ne kövess el házasságtörést!
  7. Ne mutass tiszteletlenséget a szüleiddel és az idősekkel szemben!  93:4.6

5. A Melkizedek megkísérelte helyettesíteni az állatáldozást kenyér- és boráldozással.  93:4.14

III. A SZÖVETSÉG ÁBRAHÁMMAL

1. Talán hibás dolog „kiválasztott népről” beszélni, viszont Ábrahám „kiválasztott egyén” volt.  93:5.1

2. Ábrahám tizenegy tizedfizető törzs szövetségének vezetője lett.  93:5.14

3. A Melkizedek hivatalos szövetséget kötött Ábrahámmal.  93:6.3

4. Az Ábrahám-féle szövetség biztosította, hogy az Isten mindent megtesz – az Isten kegye egyedül hit által nyerhető el.  93:6.4

5. Ábrahám a sálemi közösség polgári és katonai vezetője lett.  93:6.8

IV. A MELKIZEDEK TÁVOZÁSA

1. Makiventa egy este visszavonult a sátrába, és másnap reggelre eltűnt.  93:8.1

2. A 24 igazgató egyike lett a Jerusemen, majd később megkapta az Urantia Bolygóhercege Helyettesének címét.  93:10.5

V. A MELKIZEDEK-FÉLE TANÍTÁSOK ELTERJEDÉSE

1. Mózes sokat hallott a Makiventa-féle tanításokról a Katro családtól.  93:3.5

2. A tanításait a kéniek megőrizték.  96:0.2

3. A Melkizedek által felkészített helyiek terjesztették el az örömhírt az egész keleti féltekén.  94:0.1

4. A tanításai nagyobbrészt elvesztek a görögöknél, viszont fennmaradtak a római cinikusoknál.  98:0.2

5. A tanításait elvitték mindenfelé Európában és Ázsiában, sőt még Afrikába is eljutottak.  94:0.1

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.