A Legfelsőbb Szellem és más személyiségek

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A LEGFELSŐBB SZELLEM ÉS MÁS SZEMÉLYISÉGEK

I. A TÖKÉLETES SZELLEMEK

1. A hét Legfelsőbb Szellem-csoport:

 1. A Hét Tökéletes Szellem
 2. A Hét Legfőbb Végrehajtó
 3. A Tükröző Szellemek
 4. Tükröző Kép Segítők
 5. A Körök Hét Szelleme
 6. A Helyi Világegyetemi Alkotó Szellemek
 7. Az Elmeszellem-segédek  17:0.1

2. A Tökéletes Szellemek térerő-összpontosító állomásokat tartanak fenn a Paradicsom peremén.  16:0.12

3. A Tökéletes Szellemek igazgatási központjai a Végtelen Szellem hét paradicsomi világán helyezkednek el.  17:1.1

4. Amikor a Tökéletes Szellemek összegyűlnek az Együttes Cselekvő körül, ők képviselik a Háromság hatalmát, bölcsességét és fennhatóságát.  16:1.1

II. A TÖKÉLETES SZELLEMEK SAJÁTOSSÁGAI ÉS MŰKÖDÉSÜK

1. A Hetedik Tökéletes Szellem a Háromságot illetően személyesen nem működik, és ez az oka annak, hogy miért képes személyesen működni a Legfelsőbb Lény érdekében.  16:1.2

2. A Paradicsomon és a Havonán kívül a Végtelen Szellem kizárólag a Hét Tökéletes Szellem által szól.  16:2.2

3. A Hét Tökéletes Szellem a teremtője a Világegyetemi Erőtér-irányítóknak és társaiknak.  16:4.2

4. Az egyes felsőbb-világegyetemekre jellemző megkülönböztető személyiségjegyek kifejezik a meghatározó hatást kifejtő Tökéletes Szellem természetét, és sohasem törlődnek teljesen.  16:5.5

III. A MINDENSÉGRENDI ELME

1. A Tökéletes Szellemek a mindenségrendi elme hétszeres forrását alkotják.  16:6.1

2. A mindenségrendi elmének van egyfajta minősége, melyet „valóság-válasznak” lehetne nevezni.  16:6.4

3. A mindenségrendi elme a valóság három szintjén válaszol:

 1. Okozati viszony
 2. Kötelesség
 3. Istenimádat  16:6.5

4. Az ember képes tudományos, erkölcsi és szellemi rálátást gyakorolni mindenfajta felfedezést megelőzően is.  16:7.2

5. Az emberi természettől elidegeníthetetlen vonások:

 1. Erkölcsi érzék
 2. Tudományos kíváncsiság
 3. Szellemi látásmód  16:6.10

6. Az oktatás célja, hogy e veleszületett képességeket fejlessze és élesítse.  16:6.11

7. Csak egy személyiség tudhatja, hogy mit tesz, mielőtt megtenné azt.  16:7.3

8. Egy személyiség képes előretekinteni mielőtt megtenne valamit és ezért képes tanulni mind az előrelátásból, mind pedig a cselekedésből.  16:7.3

IV. MADZSESZTON – TÜKRÖZŐMŰKÖDÉS

1. Madzseszton valódi személy, ő a tükrözőműködés tévedhetetlen központja a nagy világegyetemben.  17:2.3

2. Madzseszton volt a Legfelsőbb Lény első teremtői cselekedete, melyet az Istenségi Abszolúttal közösen hajtott végre.  17:2.5

3. A Tükröző Szellemek Háromság-eredetűek.  17:2.1

4. A Tükröző Szellemek nem pusztán az átvitelben közreműködő segítők; megőrző személyiségek is.  17:3.5

V. FÜGGETLEN HÍRVIVŐK

1. A Független Hírvivők az Együttes Teremtő személyes és egyetemes testületét alkotják.  23:0.1

2. Működési oka van annak, hogy e Független Hírvivőknek miért kell egyedül utazniuk és dolgozniuk.  23:1.9

3. A Független Hírvivők képesek veszélyhelyzeti tájékoztatóhálózatként működni.  23:3.5

4. Ezek a hírvivő-felfedezők a világmindenségben járőröznek.  23:2.21

5. Nehéz volna megmagyarázni, hogy egy Független Hírvivő miként lehet valós személy és ezzel egyidejűleg miként képes ilyen hihetetlen sebességgel haladni a térben.  23:3.4

VI. A VÉGTELEN SZELLEM FELSŐBB SZEMÉLYISÉGEI

1. A Végtelen Szellem Felsőbb Személyiségei:

 1. Független Hírvivők.
 2. A Világegyetemi Körök Felügyelői.
 3. Összeírási Igazgatók.
 4. A Végtelen Szellem Személyi Segédei.
 5. Társfelügyelők.
 6. Kinevezett Őrök.
 7. Végzős Kísérők.  24:0.2

VII. A TÉR HÍRVIVŐ SEREGEI

1. A Tér Hírvivő Seregeinek hét csoportja van:

 1. Havona-szolgálók.
 2. Világegyetemi Békéltetők.
 3. Szakmai Tanácsadók.
 4. Paradicsomi Feljegyzés-felügyelők.
 5. Mennyei Adatrögzítők.
 6. Morontia Társak.
 7. Paradicsomi Társak.  25:0.1

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.