Jahve

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

JAHVE

I. AZ ISTENSÉG FOGALMA A SZEMITÁK KÖRÉBEN

1. A héber istentan a fejlődése során öt istenségképet ismert:

  1. Jahve
  2. El Elyon
  3. El Shaddai
  4. El
  5. Elohim  96:1.2

2. A héberek úgy szüntették meg az istenképük emberszerű jellegét, hogy közben nem alakították át azt elvont bölcseleti istenségképpé.  97:0.1

3. A kénieknél sok fogalom élt még a Melkizedek által tanított istenségképpel kapcsolatban.  96:0.2

4. Az istenségkép folyamatos fejlődésen ment át a kezdetleges Jahve felfogástól Ésaiás magasan fejlett istenség-tantételéig.  96:4.9

II. MÓZES KORA

1. Mózes azt tanította, hogy Jahve féltékeny Isten. Nemzettudat kiépítésén munkálkodott – azzal keltett áhítatott az emberekben, hogy az igazságosság Istenét hirdette.  96:4.6

2. Az a tény, hogy a héberek istene Jahve volt, megmagyarázza, hogy miért időztek oly sokáig Sinai hegyének lábánál.  96:4.4

3. Jósua igyekezett megőrizni a mózesi tanításokat.  96:6.1

III. SÁMUEL ÉS ILLÉS

1. Sámuel az Isten változhatatlanságát hirdette – egy őszinte és a szerződést megtartó Istent – a nagy irgalom Istenét.  97:1.4

2. Illés folytatta Sámuel munkáját, de nagyobb figyelmet fordított a Baál-követők miatti földproblémákra.  97:2.1

IV. ÁMÓSZ ÉS HÓSEA

1. Ámósz azt hirdette, hogy az Isten meg fogja büntetni a népét a bűneik miatt, igazságosságból.  97:4.1

2. Hósea a megbocsátás Istenét mutatta be – ő elutasított mindenféle áldozatot.  97:4.5

V. JEREMIÁS

Jeremiás Jahve nemzetköziségét hirdette.  97:6.1

VI. AZ ÉSAIÁSOK

1. Az első Ésaiás a személyesen és a nép által elkövetett bűnökért járó büntetést tanította.  97:5.1

2. A második Ésaiás az egyetemes Teremtőt, a megbocsátó Istent és mennyei Atyát hirdette.  97:7.1

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.