Helyi világegyetemi Fiak

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

HELYI VILÁGEGYETEMI FIAK

Immanuel, a Nappalok Szövetsége, a Legfelsőbb Háromsági Személyiségek 611.121. tagja, az Egyetemes Atya személyes képviselője, valamint ő paradicsomi Háromságnak a Nebadon világegyetembe küldött nagykövete.  33:5.1

I. GÁBRIEL

1. Gábriel a Teremtő Fiú által és a Végtelen Szellem helyi világegyetemi megnyilatkozása által megfogalmazott első azonosság-fogalom és személyiség-eszménykép megszemélyesülése.  33:4.1

2. Gábriel a Nebadon világegyetem főigazgatója.  33:4.5

II. A MELKIZEDEKEK

1. A Melkizedek Atyát a Teremtő Fiú és az Alkotó Szellem teremtette.  35:1.1

2. A melkizedekeket a Teremtő Fiú és az Alkotó Szellem az eredeti Melkizedek Atyával közösen teremtette.  35:1.3

3. A melkizedekek száma a Nebadonban meghaladja a tízmilliót. 35:2.9

4. Veszélyhelyzeti Fiakként ismerik őket. Amikor csak különleges segítségre van szükség, mindig megjelenik egy vagy több közülük.  35:4.2

5. A melkizedekek az egész világegyetemet bejárják.  35:2.3

III. A VORONDADEKEK

1. Ők a Csillagvilági Atyák, a Fenségesek. 35:5.1

2. A Nebadonban a vorondadekek száma egymillió.  35:5.2

3. Száz ezekből a Fiakból alkotja a Teremtő Fiú legfelsőbb tanácsadó testületét.  35:6.2

IV. A LANONANDEKEK

1. Sokféle feladatot látnak el, mégis Csillagrendszer Fejedelmekként és Bolygóhercegekként ismerik őket leginkább.  35:8.1

2. A Nebadon-világegyetem létének kezdetekor pontosan tizenkétmillió Lanonandek volt, akik három csoportot alkottak:

  1. Elsőrendűek. 709.841
  2. Másodrendűek. 10.234.601
  3. Harmadrendűek. 1.055.558  35:8.3

3. Több mint hétszáz Lanonandek-rendű Fiú veszett oda a lázadásban.  35:9.6

V. AZ ÉLETHORDOZÓK

1. A Élethordozók indítják be az életet az evolúciós világokon.  36:3.1 A Nebadon világegyetemben százmillió Élethordozó van.  36:1.2

2. Az élettelen anyag folyamatszabályozójaként tevékenykednek. 36:3.3

3. A Világegyetemi Anyaszellem az, aki az élő sejtanyag alapvető tényezőjét rendelkezésre bocsátja.  36:3.4

4. Minden egyes helyi csillagrendszerében van olyan midszonit világ, ahol egy Melkizedek Élethordozóként működött.  36:4.1

VI. A RAGYOGÓ ESTCSILLAGOK

1. A Ragyogó Estcsillagok különleges kettős rendet alkotnak, mert vannak közöttük teremtett rangúak és a teljesített szolgálatban rangra emeltek is. Gábriel mellett tevékenykednek összekötő tisztviselőkként . 37:2.4

2. Közülük 4.832 a teremtett rangú, míg 8.809-en vannak a felemelkedő Estcsillagok.  37:2.4

VII. FŐANGYALOK

1. A főangyalok leginkább a teremtményi túlélésnek szentelték magukat.  37:3.2

2. A legutóbbi időkben a főangyalok egységparancsnokságot tartanak fenn az Urantián.  37:3.3

VIII. AZ ANYAGI FIAK

1. Ezeket az ivaros Fiakat és Leányokat a Teremtő Fiú teremtette, s a helyi csillagrendszerek központi világain van az állomáshelyük.  51:1.1

2. Ők a helyi csillagrendszerek állandó besorolású létpolgárai.  51:1.6

IX. EGYÉB FIAK

1. A Fenséges Segédek: a helyi világegyetemen kívülről származó, önkéntes lények.  37:4.1

2. A Főbiztosok: a Szellemmel való eggyé kapcsolódást megélt felemelkedő halandók.  37:5.1

3. A Mennyei Felvigyázók: toborzott oktatói testület.  37:6.1

4. A Lakóvilági Tanítók: megdicsőült kerubok.  37:7.1

5. A Spironga: a helyi világegyetem szellemi segítői.  37:10.2

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.