Helyi világegyetemi Alkotó Szellem

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

HELYI VILÁGEGYETEMI ALKOTÓ SZELLEM

I. AZ ISTENI SEGÉDKEZŐ TERMÉSZETE

1. Amikor az Egyetemes Atya és az Örökkévaló Fiú megszemélyesít egy Teremtő Fiút, akkor a Végtelen Szellem önmaga új és egyedi megjelenítését hozza létre abból a célból, hogy e Teremtő Fiú társa legyen.  34:0.1

2. A Nebadon Világegyetemi Anyaszelleme e rend 611.121. tagja.  33:3.2

3. A Világegyetemi Szellem a Végtelen Szellem összes fizikai-szabályozói sajátosságával rendelkezik, beleértve előbb az ellengravitáció képességével, majd pedig az elmegravitáció képességével való felruházottságot is.  34:2.2

4. Az Alkotó Szellem a Teremtő Fiúval közös felelősséget vállal a világegyetemük létrehozásában és megtartásában.  34:2.4

II. A FIÚ ÉS AZ ALKOTÓ SZELLEM

1. Mind a Fiú, mind a Szellem egyaránt érzékeny a fizikai és a szellemi valóságokra.  34:0.2

2. Míg az Anyaszellem elismeri a Fiút feljebbvalójának, a Fiú mellérendelt helyzetben lévőként és egyenlő hatáskörrel rendelkezőként kezeli a Szellemet.  33:3.3

3. Az Alkotó Szellem működése az időben korlátozott, a Teremtő Fiúé viszont nem. Együtt munkálkodva viszont az időtől is és a tértől is függetlenül működnek.  34:3.4

4. Az Anyaszellem sohasem hagyja el a világegyetem központját. 34:4.7

III. A SZELLEM SEGÉDKEZÉSE

1. Lévén, hogy a tértől teljesen független, az Alkotó Szellem egyformán és általánosan van jelen az egész helyi világegyetemében. 34:3.3

2. Az Alkotó Szellem a Teremtő Fiúval közös felelősséget vállal a világok teremtményeinek létrehozásában.  34:2.4

3. A halandó teremtmények evolúciója során az Élethordozó Fiak bocsátják rendelkezésre a fizikai testet, míg a Világegyetemi Szellem az „élet leheletét” adja hozzá.  34:2.5

4. A Szellem segédkezésének célja az, hogy az ember a „bensőjében lévő szellemén” keresztül megerősödjék.  34:6.10

5. Az isteni Szellem jelenléte „az élet vize”. 34:6.8

6. A Szellem sohasem hajt senkit, csak vezet.  34:6.11

7. A Szellem vezetése megtermi a „szellem gyümölcseit”.  34:6.13

8. A Szellem gyümölcsei a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szelídség, a jóság, a hit, az alázatosság és az önmérséklet.  34:6.13

9. Az Isteni Segédkező szelleme és az Igazság Szelleme egy szellemként munkálkodik az emberért.  34:5.4

IV. A HÉT FEJLŐDÉSI LÉTSZAKASZ

A helyi világegyetemi Anyaszellem létpályájának hét szakasza:

 1. Kezdeti paradicsomi elkülönülés
 2. Előzetes teremtői felkészítés
 3. A fizikai teremtés szakasza
 4. Az élet-teremtési korszak
 5. Az alászállás utáni korszakok
 6. A fény és élet korszakai
 7. Az ismeretlen létpálya  17:6.2

V. A HÉT ELMESZELLEM-SEGÉD

E szellemek az emberi elmében annak befogadóképességétől függően működnek vagy nem működnek:

 1. A belső meglátás szelleme
 2. Az értelem szelleme
 3. A bátorság szelleme
 4. A tudás szelleme
 5. A tanácskozás szelleme
 6. Az istenimádat szelleme
 7. A bölcsesség szelleme  36:5.1

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.